Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Kraje Grupy Wyszehradzkiej i ich gospodarka a praca, aktywność zawodowa i przedsiębiorczość młodego pokolenia. Analiza porównawcza.

23.11.2021 - 09:14 aktualizacja 23.11.2021 - 09:14
Redakcja: violettakulik

“Kraje Grupy Wyszehradzkiej i ich gospodarka a praca, aktywność zawodowa i przedsiębiorczość młodego pokolenia. Analiza porównawcza.”
prof. dr hab. Urszula Swadźba, prof. dr hab. Stanisław Swadźba

Książka napisana jest przez autorów dwóch specjalności – ekonomistę i socjologa. Autorzy monografii przyjmują perspektywę wyłaniającą się z nurtu badawczego, mającego na celu stworzenie integralnego sposobu badań nad gospodarką, zwłaszcza, że w obu naukach praca i przedsiębiorczość stanowią jedną z centralnych kategorii badawczych. Pokazane jest społeczeństwo i gospodarka krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki młodego pokolenia. W pierwszych trzech rozdziałach dokonano pogłębionej analizy gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej (geneza powstania i rozwoju Grupy Wyszehradzkiej w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, jak i po wstąpieniu), gdzie głównym punktem rozważań uczyniono charakterystykę społeczeństwa i jego gospodarki oraz młode pokolenie. Pozostała część książki, to efekt badań socjologicznych. Zostały one przeprowadzone w ośrodkach akademickich Katowic, Ostravy, Ołomuńca,  Nitry i Gódólló. Przeanalizowane są wybrane elementy świadomości ekonomicznej: skutki podejmowania pracy zawodowej przez studentów i ich motywacje do pracy. Poddano analizie plany zawodowe studentów oraz ich mobilność. Przedmiotem rozważań jest przedsiębiorczość oraz aktywność gospodarcza młodego pokolenia. W trakcie dokonanej analizy pokazywane są podobieństwa oraz różnice występujące miedzy młodzieżą krajów Grupy Wyszehradzkiej, aby w Zakończeniu można było skonstruować ich syntetyczne modele.

Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Więcej informacji

return to top