Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Seminarium z prof. Martinem Euwemą dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego

25.11.2021 - 10:42 aktualizacja 26.11.2021 - 07:30
Redakcja: violettakulik

3 grudnia 2021 roku o godzinie 9.00, prof. Martin Euwema poprowadzi seminarium: How to manage your boss: dealing with challenging managers and negotiating your job?” / „Jak negocjować i radzić sobie z wymagającym szefem?”

dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w ramach współpracy zagranicznej Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr oraz Instytutu Psychologii UŚ.

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af3dcfeea7a994eaeaebda078c945c4db%40thread.tacv2/1637825680163?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22e119e77e-dbdb-491f-a37d-b7ac95970db6%22%7d

Prof.  Martin Claes Euwema pracuje w najbardziej innowacyjnym w Europie uniwersytecie – KU Leuven w Belgii i  jest jednym z najbardziej znaczących w Europie specjalistów zajmujących się tematem budowania kompetencji, zwłaszcza w kontekście Intraprzedsiębiorczości i Dialogu Społecznego. Jest przewodniczącym grupy badawczej O2L (Psychologia pracy i organizacji oraz profesjonalne uczenie się) oraz współdyrektorem Leuven Center for Collaborative Management. Jest byłym prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Konfliktami (IACM). Jego zainteresowania badawcze to przywództwo, zmiana, ZZL i stosunki pracy, zarządzanie konfliktami i mediacja. Wykładał na różnych uniwersytetach i szkołach biznesu na całym świecie, był też profesorem Wei Lunga na Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie.

Po seminarium będzie możliwość uczestniczenia w konsultacjach indywidualnych, w trakcie których  będzie można skonsultować projekt badawczy, pomysł na publikacje lub gotowy artykuł, czy porozmawiać o rozwoju kariery naukowej.

Osoby zainteresowane indywidualnymi konsultacjami prosimy o wypełnienie do piątku, 26.11.br formularza:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kWLHUIAMRESi-0-KsWjDEX7nGeHb2x9Jo323rJWXDbZUQVdHTjRZMTA1MkIxSFRJV1M3RUdUV1A4Ri4u

 

Projekt pt. „Budowanie kompetencji przyszłości – intraprzedsiębiorczość i dialog społeczny” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019–2022.

return to top