Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Wizyta studyjna w Centro de Investigación Cientifica y Cultural in San Pedro La Laguna (Gwatemala)

29.03.2022 - 08:17 aktualizacja 29.03.2022 - 09:03
Redakcja: violettakulik

W dniach 13-27 marca 2022 r.  dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ odbyła wizytę studyjną, połączoną ze stażem w Centro de Investigación Cientifica y Cultural in San Pedro La Laguna (Gwatemala).

W trakcie pobytu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy w Centro de Investigación Cientifica y Cultural i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Współpraca akademicka obejmować będzie: wymianę studentów i doktorantów, wymianę kadry, gościnne wykłady, seminaria, sympozja, wizyty studyjne, konsultacje oraz inne formy aktywności realizowane na zasadzie wzajemności: tworzenie wspólnych kursów i programów studiów, wymianę publikacji naukowych, udział w projektach edukacyjnych, prowadzenie badań naukowych.

W trakcie wizyty odbyły się spotkania podsumowujące dotychczasową współpracę (międzykulturowe projekty badawcze dotyczące pasywności transakcyjnej oraz potrzeb edukatorów – działania realizowane w latach 2017-2021 w Gwatemali, Polsce, Ukrainie i Wielkiej Brytanii). W ramach planowanej dalszej współpracy analizowano możliwości wykorzystania autorskiego narzędzia Educational Needs Questionnaire (ENQ) – opracowanie wraz z dr Anną Pierzchałą –  w badaniach społeczności Majów, zamieszkujących tereny wokół jeziora Atitlán.

Profesor Edyta Widawska przeprowadziła warsztaty międzykulturowe w Stowarzyszeniu Tejiendo Futuros (Panajachel) na temat znaczenia kultury dla dynamiki relacji międzyludzkich. Odbyło się też spotkanie w Stowarzyszeniu Tejiendo Futuros (Panajachel) działającym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, które dotyczyło możliwości współpracy w zakresie działań realizowanych przez Stowarzyszenie oraz współpracy na rzecz współtworzenia założeń programowych dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej.

Profesor Edyta Widawska zrealizowała także szereg spotkań indywidualnych z badaczami współpracującymi z Centro de Investigación Cientifica y Cultural na temat możliwości współpracy naukowej.

Uczestnicy wizyty studyjnej na tle kolorowej ściany

return to top