Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz ekspertem w zespole doradczym ds. programu „Perły nauki”

12.09.2022 - 12:36 aktualizacja 12.09.2022 - 12:36
Redakcja: violettakulik

Program: „Perły nauki” jest wsparciem podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Członkowie zespołu doradczego dokonują merytorycznej oceny złożonych wniosków, oceniają raporty roczne i końcowe z wykorzystania środków finansowych oraz opiniują wnioski o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu.

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz z naszego wydziału został nominowany przez Ministra Edukacji i Nauki jako ekspert do Zespołu doradczego ds. programu „Perły nauki”.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki

return to top