Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Redukcjonizm badań genetycznych uwarunkowań zachowań politycznych

23.12.2022 - 08:02 aktualizacja 23.12.2022 - 08:03
Redakcja: violettakulik

Czy wiecie, że nadmierny redukcjonizm przejawia się nieodpowiednim doborem poziomu analizy do wyjaśnianego zjawiska, zbytnią fragmentarycznością wyjaśnień oraz niską użytecznością wyjaśnień?

 

W artykule „Idealisation, genetic explanations and political behaviours: Notes on the anti-reductionist critique of genopolitics” dr. Mateusza Wajzera przeanalizowano zarzut nadmiernego redukcjonizmu wysuwany wobec badań genetycznych uwarunkowań zachowań politycznych.
Nadmierny redukcjonizm przejawiać się ma: nieodpowiednim doborem poziomu analizy do wyjaśnianego zjawiska, zbytnią fragmentarycznością wyjaśnień oraz niską użytecznością wyjaśnień. Okazuje się jednak, że zarzut ten nie ma wystarczających podstaw na gruncie dzisiejszej nauki. Niezwykła złożoność procesu przekładania się różnorodnych efektów biologicznych na zachowania w polityce znacznie utrudnia identyfikację komponentów genetycznych, jednak jej nie uniemożliwia. Eksponowanie znaczenia wpływów genetycznych w gąszczu wielu oddziaływań pozagenetycznych generuje wysoce wyidealizowane wyjaśnienia. Pominięcie przez badaczy szeregu istotnych wpływów pozagenetycznych stanowi konsekwencję koncentracji na określonych wzorcach przyczynowych. Pominięcie to nie oznacza jednak negacji wpływu czynników innych niż genetyczne i, co istotne, być może nie będzie ono trwałe. W ujęciu tym, o ile jest ono poprawne, redukcjonizm badań genetycznych uwarunkowań zachowań politycznych jest standardową procedurą poznawczą stosowaną w nauce.

 

Więcej informacji na stronie https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2021.10.014

gazeta

return to top