Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Ciekawostki

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Fotografia prasowa narzędziem propagandy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

W czasopiśmie „UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES” ukazał się tekst prof. Pawła Sarny, w którym autor stawia pytanie o funkcjonowanie fotografii na łamach czasopisma, stopniowo ulegającego naciskom propagandy. Fotografia prasowa w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była narzędziem propagandy. Wprowadzenie w Polsce leninowskiego modelu prasy poprzedził kilkuletni okres planowania. Oprócz gazet mających charakter propagandowo-agitacyjny działały...

Kategorie: Ciekawostki
więcej

Analiza działalności Rzecznika Praw Obywatelskich podczas pandemii COVID-19 w Polsce

Artykuł autorstwa dr. Roberta Radka: Rzecznik Praw Obywatelskich i jego aktywność podczas pandemii COVID-19 (wybrane problemy) poświęcony jest analizie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich podczas pandemii COVID-19 w Polsce. Dotychczasowe doświadczenia powalają wyciągać wnioski co do działalności instytucji ombudsmana i problemów o charakterze społecznym, politycznym i prawnym, jakie wygenerowały w państwie różne regulacje zmierzające do eliminacji...

Kategorie: Ciekawostki
więcej

Ślepota na rośliny

Nieobecność roślin w humanistyce. O potrzebie plant studies, symbolice drzew, lasu i ich terapeutycznych właściwościach autorstwa dr hab. Magdaleny Szpunar, prof. UŚ to publikacja, której celem było zwrócenie uwagi na praktyki kulturowe związane z roślinami, nasze relacjami z nimi, aby dostrzec międzygatunkową zależność oraz co nie mniej istotne, konieczność rozwijania studiów nad roślinami. Wychodząc naprzeciw temu...

Kategorie: Ciekawostki
więcej

Fundamenty moralne – kontekst codziennych decyzji

Niektóre nasze codzienne decyzje dotyczą nie tylko nas samych, ale również innych ludzi. Tym, co pomaga nam w podejmowaniu takich decyzji są moduły umysłowe nazywane fundamentami moralnymi, takie jak troska, sprawiedliwość, lojalność, autorytet i czystość. Czasami jednak ludzie stają przed dylematami moralnymi, w których muszą wybierać między fundamentami. Wyobraźmy sobie przypadek Magdy, która pracuje w...

Kategorie: Ciekawostki
więcej

Pomiar uzależnienia od jedzenia

Czy uzależnienie od jedzenia jest częstsze u kobiet niż u mężczyzn? Jaką rolę w określeniu częstości występowania uzależnienia od jedzenia odgrywa narzędzie pomiarowe? Czy czynniki ryzyka uzależnienia od jedzenia są różne u kobiet i mężczyzn?   Pytania te zostały postawione przez zespół badaczy: dr Edyta Charzyńska, prof. UŚ, prof. dr hab. Anna Brytek-Matera z UWr...

Kategorie: Ciekawostki
więcej

Czym jest ego-resiliency i jak je zmierzyć?

W ostatnich latach zauważalny jest znaczący wzrost zainteresowania problematyką resilience oraz liczby badań poświęconych temu zagadnieniu. Pojęcia resilience, resiliency czy ego-resiliency wiążą się z myśleniem o przeciwnościach losu oraz pozytywnej adaptacji. Oznaczają one m.in. względnie stałą właściwość osobowości ułatwiającą efektywniejsze radzenie sobie ze stresem, elastyczne przystosowanie, uruchomienie i mobilizację zasobów. Osoby z wysokim natężeniem ego-resiliency...

Kategorie: Ciekawostki
więcej

Wysokowrażliwa osobowość

Wysokowrażliwa osobowość jest w ostatnich latach bardzo często eksplorowanym tematem publicznego dyskursu. Popularność tego konstruktu opiera się na poradnikowych opracowaniach Eleine Aron, która w końcu lat 90. zaproponowała w literaturze naukowej konstrukt wysokiej wrażliwości lub inaczej wrażliwości przetwarzania sensorycznego (sensory-processing sensitivity; Aron i Aron, 1997). Obejmuje on tendencję do głębokiego przetwarzania bodźców, skłonność do przestymulowania,...

Kategorie: Ciekawostki
return to top