Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Ciekawostki

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Wysokowrażliwa osobowość

Wysokowrażliwa osobowość jest w ostatnich latach bardzo często eksplorowanym tematem publicznego dyskursu. Popularność tego konstruktu opiera się na poradnikowych opracowaniach Eleine Aron, która w końcu lat 90. zaproponowała w literaturze naukowej konstrukt wysokiej wrażliwości lub inaczej wrażliwości przetwarzania sensorycznego (sensory-processing sensitivity; Aron i Aron, 1997). Obejmuje on tendencję do głębokiego przetwarzania bodźców, skłonność do przestymulowania,...

Kategorie: Ciekawostki
więcej

Prawo do wizerunku – charakter prawny

We współautorskim tekście  „Prawo do wizerunku w społeczeństwie informacyjnym”, opublikowanym w czasopiśmie „Santander Art and Culture Law Review”, dr Agnieszka Grzesiok-Horosz poruszyła z prof. UEK dr. hab. Piotrem Horoszem zagadnienia charakteru prawnego prawa do wizerunku, zwłaszcza problematyki nieadekwatności obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, do wymogów epoki społeczeństwa cyfrowego. Autorzy są zdania, że prawna ochrona...

Kategorie: Ciekawostki
więcej

Edukacyjny Escape Room

W gronie laureatów konkursu „Transform4Europe Innovative Teaching Award” zorganizowanego przez sojusz T4EU znalazła się dr Monika Frania z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za projekt pt. Edukacyjny Escape Room. Jest to interesujący sposób łączenia edukacji z zabawą, adresowany do osób dorosłych, które chcą rozwijać kompetencje cyfrowe i społeczne. Nagrody zostały wręczone 24 października...

Kategorie: Ciekawostki
więcej

Korzyści wynikające w tutoringu

Jakie umiejętności zdobywa uczeń/student realizując postawione zadania i spotykając się z tutorem? Czy te umiejętności przydatne są jedynie w sytuacjach edukacyjnych w szkole czy na uczelni? Na te i inne pytania, odpowiedzi w artykule pt: Refleksje o korzyściach wynikających z tutoringu autorstwa naszej studentki Barbary Góreckiej, który powstał w ramach współpracy z dr Magdaleną Christ....

Kategorie: Ciekawostki
więcej

O korupcji inaczej niż dotychczas

Czy wiecie jakie zachowania z punktu widzenia prawa uznawane są za korupcję? Zapraszamy do lektury książki „Korupcja i przeciwdziałanie korupcji w Polsce: wymiar psychospołeczny i prawnopolityczny” autorstwa dr. Macieja Marmoli i dr Agaty Olszaneckiej-Marmoli. W publikacji starają się oni odejść od utartego sposobu myślenia o korupcji, łącząc ustalenia z zakresu psychologii, prawa, ekonomii, socjologii i...

Kategorie: Ciekawostki
więcej

Redukcjonizm badań genetycznych uwarunkowań zachowań politycznych

Czy wiecie, że nadmierny redukcjonizm przejawia się nieodpowiednim doborem poziomu analizy do wyjaśnianego zjawiska, zbytnią fragmentarycznością wyjaśnień oraz niską użytecznością wyjaśnień?   W artykule „Idealisation, genetic explanations and political behaviours: Notes on the anti-reductionist critique of genopolitics” dr. Mateusza Wajzera przeanalizowano zarzut nadmiernego redukcjonizmu wysuwany wobec badań genetycznych uwarunkowań zachowań politycznych. Nadmierny redukcjonizm przejawiać się...

Kategorie: Ciekawostki
więcej

Migrantowo Śląskie

Czy wiecie, jaka jest sytuacja uchodźców w województwie śląskim? Czym jest „Migrantowo Śląskie”?   Coraz powszechniejsza staje się świadomość, że współdzielimy miejsca zamieszkania i pracy z osobami pochodzącymi z innych rejonów świata, z odmiennym tłem kulturowym. W ostatnich latach bardzo wzrosła liczba obcokrajowców, którzy są ważnym zasobem województwa śląskiego, wspierając jego potencjał demograficzny, ekonomiczny i...

Kategorie: Ciekawostki
więcej

Zielona inkluzja.. – relacja człowieka z przyrodą

Czy wiecie, że powstała książka na temat deficytu kontaktu człowieka z przyrodą, jego wykluczenia z natury, promująca naukę w terenie oraz pedagogikę przeżyć?   Książka „Zielona inkluzja czyli o relacji człowieka z przyrodą, outdoor education i leśnej bajce” autorstwa dr Joanny Godawy, powstała z potrzeby zwrócenia uwagi na relację współczesnego człowieka ze światem natury. To książka...

Kategorie: Ciekawostki
return to top