Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Czym jest ego-resiliency i jak je zmierzyć?

24.01.2023 - 14:39 aktualizacja 03.02.2023 - 11:34
Redakcja: violettakulik

W ostatnich latach zauważalny jest znaczący wzrost zainteresowania problematyką resilience oraz liczby badań poświęconych temu zagadnieniu. Pojęcia resilience, resiliency czy ego-resiliency wiążą się z myśleniem o przeciwnościach losu oraz pozytywnej adaptacji. Oznaczają one m.in. względnie stałą właściwość osobowości ułatwiającą efektywniejsze radzenie sobie ze stresem, elastyczne przystosowanie, uruchomienie i mobilizację zasobów. Osoby z wysokim natężeniem ego-resiliency cechuje stabilność emocjonalna, przewaga afektu pozytywnego nad negatywnym oraz większe poczucie własnej skuteczności. Ego-resiliency to także indywidualna zdolność powracania do równowagi, otwartości na doświadczenie oraz radzenia sobie z przeciwnościami.

Definicyjna złożoność pojęcia sprawia trudności z konceptualizacją i pomiarem cechy. Badaczki z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego: dr Anna Kołodziej-Zaleska, dr Michalina Ilska, dr Anna Brandt-Salmeri, mgr Anna Jazłowska oraz dr hab. Hanna Przybyła-Basista z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie badają od wielu lat problematykę pomiaru ego-resiliency w różnych grupach. Jednym z efektów tych prac jest opublikowany w styczniu 2023 roku w czasopiśmie PeerJ artykuł zatytułowany How to measure ego-resiliency in the face of various life-changing crises: Measurement invariance, convergent and discriminant validity and reliability of the Polish version of the Revised Ego-Resiliency Scale (ER89-R12).

Wyniki badań zaprezentowanych w artykule potwierdzają stabilność właściwości psychometrycznych polskiej wersji skali wśród osób zmagających się z różnymi życiowymi kryzysami. Badane były grupy rodziców dzieci z zespołem Downa, kobiet po przebytej chorobie onkologicznej, osób po doświadczeniu rozwodu. Zaprezentowane wyniki analizy porównawczych pokazały, że poziom ego-resiliency  w grupie rodziców dzieci z zespołem Downa był niższy niż w pozostałych grupach. Ego resiliency mierzone ER89-R12 stanowiło też dobry predyktor dobrostanu psychicznego rozumianego jako wskaźnik adaptacji, było związane z wysokim wsparciem społecznym, wysoką samooceną, niższym poziomem stresu.

Przeprowadzone analizy potwierdziły, że narzędzie może być wykorzystywane do badań osób w okresie dorosłości, również tych, które zmagają się z różnymi przeciwnościami losu. Skala ER89-R12 stanowi trafną miarą ego-resiliency w grupach osób doświadczających różnych kryzysów. Jej potencjalna użyteczność oraz możliwości aplikacyjne wydają się szerokie.

napis sukces, stres

return to top