Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr Bożena Zasępa w gronie ekspertów Samorządu Województwa Śląskiego

15.05.2023 - 08:09 aktualizacja 15.05.2023 - 12:13
Redakcja: violettakulik

Po raz kolejny władze Samorządu Województwa Śląskiego doceniły wiedzę i kompetencje naszej kadry dydaktycznej.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 maja br. dr Bożena Zasępa została powołana do składu zespołu ds. opracowania projektu Programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w Województwie Śląskim na lata 2024-2028. Zadaniem zespołu będzie m.in. określenie obszarów problemowych i kierunków działań Samorządu Województwa Śląskiego w tym obszarze.

Już od 2006 roku dr Bożena Zasępa jest powoływana do składu zespołów programujących ramy regionalnej polityki społecznej Województwa Śląskiego, bierze udział w licznych projektach samorządowych, służy wsparciem naukowym jednostkom samorządowym. M.in. w latach 2018-2021 była ekspertem wiodącym w projekcie ,,Kooperacje 3D. Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców” współfinansowanym ze środków EFS. Obecnie jest członkinią zespołu badawczego prowadzącego ogólnopolską diagnozę dotyczącą deinstytucjonalizacji w polityce społecznej. Uczestniczy w badaniach prowadzonych przez zespół ds. Osób w kryzysie bezdomności.

Serdecznie gratulujemy!

dr Bożena Zasępa

return to top