Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

WNS Badawczy

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Pomiar uzależnienia od jedzenia – badania naukowe

Czy uzależnienie od jedzenia jest częstsze u kobiet niż u mężczyzn? Jaką rolę w określeniu częstości występowania uzależnienia od jedzenia odgrywa narzędzie pomiarowe? Czy czynniki ryzyka uzależnienia od jedzenia są różne u kobiet i mężczyzn?   Pytania te zostały postawione przez zespół badaczy: dr Edyta Charzyńska, prof. UŚ, prof. dr hab. Anna Brytek-Matera z UWr...

Kategorie: WNS Badawczy
więcej

Czym jest ego-resiliency i jak je zmierzyć? – badania naukowe

W ostatnich latach zauważalny jest znaczący wzrost zainteresowania problematyką resilience oraz liczby badań poświęconych temu zagadnieniu. Pojęcia resilience, resiliency czy ego-resiliency wiążą się z myśleniem o przeciwnościach losu oraz pozytywnej adaptacji. Oznaczają one m.in. względnie stałą właściwość osobowości ułatwiającą efektywniejsze radzenie sobie ze stresem, elastyczne przystosowanie, uruchomienie i mobilizację zasobów. Osoby z wysokim natężeniem ego-resiliency...

Kategorie: WNS Badawczy
więcej

Dr Karolina Wojtasik w gronie Ekspertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa koordynuje proces zapobiegania kryzysom, a w razie ich wystąpienia koordynuje proces minimalizacji ich skutków. Dokonuje oceny ryzyka zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa – ujednolica postrzeganie zagrożeń przez poszczególne resorty, a tym samym podwyższa stopień zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez właściwe służby i organy administracji publicznej. Działa na poziomie ponadresortowym. Pracują tu eksperci cywilni,...

Kategorie: WNS Badawczy
więcej

Wysokowrażliwa osobowość – badania naukowe

Wysokowrażliwa osobowość jest w ostatnich latach bardzo często eksplorowanym tematem publicznego dyskursu. Popularność tego konstruktu opiera się na poradnikowych opracowaniach Eleine Aron, która w końcu lat 90. zaproponowała w literaturze naukowej konstrukt wysokiej wrażliwości lub inaczej wrażliwości przetwarzania sensorycznego (sensory-processing sensitivity; Aron i Aron, 1997). Obejmuje on tendencję do głębokiego przetwarzania bodźców, skłonność do przestymulowania,...

Kategorie: WNS Badawczy
więcej

Prof. Damian Guzek w DESIRE

DESIRE jest siecią badań nad różnorodnymi wymiarami dyskursu społecznego w mediach. Powstała na bazie współpracy zespołów badawczych w nurcie teorii dyskursu z Brukseli, Essex, Lublany, Pragi i Tesalonik oraz pojedynczych partnerów z pozostałych stron świata. Miło nam poinformować, że do zespołu DESIRE dołączył dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ. Najbliższe spotkanie już w marcu w...

Kategorie: WNS Badawczy
więcej

Socjo-Kato z udziałem prof. Krzysztofa Jarosza

Jak się ma Annie Ernaux do socjologii? Każdy, kto czytał dwie wydane ostatnio książki Annie Ernaux: „Lata” i „Bliscy” zna już odpowiedź na to pytanie. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu: Socjo-Kato, które odbędzie się 31 stycznia br. o godzinie 17:00 w budynku  CINiBA (na parterze). Prelegentem kolejnego spotkania na styku literatury i socjologii będzie...

Kategorie: WNS Badawczy
więcej

Doświadczenie choroby COVID-19 i lęk przed wirusem SARS-CoV-2 wśród polskich studentów – badania naukowe

W czasopiśmie naukowym PeerJ Life&Environment został opublikowany artykuł pt. Experience of COVID-19 disease and fear of the SARS-CoV-2 virus among Polish students, który jest rezultatem współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w składzie: dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ, dr Paweł Grzywna, prof. UŚ oraz dr Natalia Stępień-Lampa (†). Pandemia wirusa...

Kategorie: WNS Badawczy
więcej

Postawy wobec wiary wśród mieszkańców Polski i Węgier – badania naukowe

W czasopiśmie naukowym European Journal of Science and Theology został opublikowany artykuł pt: Attitudes towards faith among inhabitants of Poland and Hungary: moderating role of age, education and place of residence, który jest rezultatem współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego na Wydziale Nauk Społecznych w składzie: dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ, dr Paweł Grzywna,...

Kategorie: WNS Badawczy
return to top