Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

V Surdokonferencja organizowana przez zespół pedagogów specjalnych (surdopedagogów)

14.05.2024 - 08:50 aktualizacja 20.05.2024 - 07:30
Redakcja: violettakulik

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez zespół pedagogów specjalnych (surdopedagogów) V Surdokonferencji „Codzienność osób z niepełnosprawnością słuchu – Sztuka, kreatywność i twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością słuchu ”, która odbędzie się w dniu 7 czerwca br. na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

Celem konferencji jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, środowiska osób głuchych, nauczycieli, akademików, przedstawicieli poradni pedagogiczno-psychologicznych, rodziców, studentów, aby pokazać jak wygląda faktyczna codzienna rzeczywistość osób z niepełnosprawnością słuchu oraz jak ważna jest konieczność uwzględniania sztuki w codziennym życiu, działalności wychowawczej, edukacji, terapii. Umożliwiając prezentowanie osiągnięć głuchych artystów możemy zobaczyć jak ważne miejsce zajmuje sztuka w ich życiu i jakie ma znaczenie móc pokazywać ich świat poprzez sztukę.

Konferencja ma charakter naukowy z wątkami praktycznymi i jest organizowana cyklicznie. Jest wydarzeniem, integrującym środowiska osób słyszących, słabosłyszących i głuchych w przestrzeni akademickiej, która z założenia powinna być miejscem przyjaznym każdemu, pełnym akceptacji i wysokiej kultury wzajemnej.

Konferencja w swoim programie ma przewidzianych zarówno gości z innych ośrodków naukowych w Polsce, jak również gości z zagranicy. Ważnym elementem, a zarazem upowszechnieniem podjętej problematyki jest prezentacja twórczości dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w Raciborzu w zakresie działań florystycznych, stolarskich, gastronomicznych. Zależy nam na budowaniu świadomości oraz gotowości do podejmowania koniecznych zmian i w tym duchu budowania sieci relacji pomiędzy badaczami ośrodków z całego kraju i z zagranicy, jak i teoretykami oraz praktykami.

 

Szczegółowe informacje dot. konferencji na stronie: V Surdokonferencja | Wydział Nauk Społecznych | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

 

Formularz zgłoszeniowy https://forms.office.com/e/dFfDF7nxUR?origin=lprLink

 

kod qr

 

język migowy

return to top