Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dyrektor Kierunku Psychologia

Dyrektor Kierunku
Psychologia

dr hab. Elżbieta Turska

stanowisko: Profesor Uczelni

elzbieta.turska@us.edu.pl

img
Zastępca Dyrektora Kierunku
Psychologia

dr Joanna Mateusiak

stanowisko: Profesor Uczelni

joanna.mateusiak@us.edu.pl

img

Podstawowy zakres obowiązków Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Kierunku Psychologia:

 

Dyrektor Kierunku oraz Zastępca Dyrektora Kierunku Psychologia zajmują się sprawami i problemami studentów dotyczącymi ich procesu kształcenia.

Zadania Dyrektora Kierunku Psychologia wiążą się głównie z dbałością o prawidłowy przebieg procesu kształcenia oraz o jego wysoką jakość. Dyrektor inicjuje i koordynuje działania w zakresie doskonalenia programu studiów; sprawuje nadzór merytoryczny nad zajęciami prowadzonymi na danym kierunku studiów, w tym nadzór nad procesem dyplomowania. Opiniuje wnioski studentów dotyczące różnorodnych form indywidualnej organizacji studiów, współpracuje z samorządem studenckim.

Zadania Zastępcy Dyrektora Kierunku Psychologia w głównej mierze dotyczą wszelkich spraw związanych z organizacją procesu kształcenia. Główne problemy, którymi zajmuje się zastępca dyrektora to:

  • koordynowanie zapisów na zajęcia obligatoryjne i fakultatywne, rozpatrywanie wniosków dotyczących zmiany grup zajęciowych,
  • koordynowanie przebiegu praktyk studenckich,
  • analizowanie i opiniowanie możliwości zaliczania efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach zajęć realizowanych na innych kierunkach,
  • wyznaczanie dla studenta wznawiającego studia lub studenta, który przeniósł się z innej uczelni różnic programowych, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący program studiów,
  • koordynowanie zajęć Bloku Kształcenia Nauczycieli dla studentów psychologii.

 

 

 

return to top