Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, studia I i II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe to dynamicznie zmieniające się dyscypliny, których celem jest rozpoznawanie zagrożeń oraz ich eliminowanie lub ograniczanie. Takie działania mają wpływ na los poszczególnych ludzi, całych zbiorowisk czy państw. Do ich zrozumienia konieczna jest teoria oraz praktyka, które można zdobyć na tym kierunku. Absolwent ma przed sobą szerokie perspektywy zawodowe w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się bezpieczeństwem. Student pozna specyfikę polityki, historii politycznej i bezpieczeństwa Polski oraz różnych państw. Dowie się o działaniu służb mundurowych, strategii, mocarstwach, wojnach, roli sił zbrojnych, służb specjalnych, przestępczości, więziennictwie, radykalnych ideologiach i sposobach ich zwalczania. Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe lub Politologia (specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe). Student kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe II stopnia stanie się specjalistą z szerokimi perspektywami zawodowymi. Nauczy się myśleć analitycznie, identyfikować zagrożenia i właściwie reagować. Pozna tajniki systemów politycznych różnych krajów i regionów, w tym RP, podstawy kryminologii i kryminalistyki, prawo wykroczeń, propagandy i manipulacji, czynności operacyjno-rozpoznawcze, podstawy działań ratowniczych i ochrony ludności, techniki pozyskiwania informacji z otwartych źródeł, protokół dyplomatyczny i savoir-vivre, służbę pożarna, rodzaje broni i uzbrojenia. Pozna także podstawy orientalistyki oraz język arabski i chiński. Ich znajomość ma obecnie fundamentalne znaczenie dla rozumienia procesów i zjawisk wpływających na
bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Panuje też bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa posiadających tę wiedzę.

Będzie mógł także podjąć pracę w:
• organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
• służbach mundurowych,
• administracji publicznej,
• partiach politycznych,
• przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
• środkach masowego przekazu,
• środkach badawczych zajmujących się bezpieczeństwem,
• zespołach reagowania kryzysowego.

O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach I stopnia i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
Głównym celem kierunku jest przygotowanie studenta do pracy w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty tak wewnętrzne, narodowe jak i międzynarodowe. Jednocześnie zapewnia absolwentom podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, co ma istotne znaczenie w kontekście dynamiki współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Przy realizacji programu kształcenia na kierunku BNiM Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego współpracuje m.in. z:

  • Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach;
  • Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach;
  • Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach;
  • Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Śląskim Oddziałem Straży Granicznej.
Gdzie i czego będziesz się uczy? Gdzie i czego będziesz się uczy?

Zajęcia odbywają się na kampusie w Katowicach, ul. Bankowa 11. Za przygotowanie teoretyczne odpowiadają w głównej mierze pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, w tym badacze z zakresu stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wymiar praktyczny realizowany jest natomiast przez specjalistów z zakresu prawa karnego, psychologii, sił zbrojnych, służb specjalnych a także innych służb mundurowych. Przy realizacji programu kształcenia na kierunku BNiM Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego współpracuje z wieloma instytucjami.

 

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia odbywają się na kampusie w Katowicach, ul. Bankowa 11. W ramach zajęć będziesz miał okazję poznać wszystkie aspekty programu studiów. Część praktyczną zrealizujesz w ramach zajęć warsztatowych oraz praktyk zawodowych przewidzianych w toku studiów.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Uzyskane przez absolwentów umiejętności, dzięki połączeniu aspektów teoretycznych i praktycznych, zapewniają wielowymiarowe przygotowanie do pełnionych w przyszłości obowiązków w ramach pracy zawodowej.

Nasi absolwenci znajdują pracę w:
• organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
• służbach mundurowych,
• administracji publicznej,
• partiach politycznych,
• przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
• środkach masowego przekazu,
• środkach badawczych zajmujących się bezpieczeństwem,
• zespołach reagowania kryzysowego.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznychul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 18 14https://us.edu.pl/wydzial/wnsaleksandra.galas@us.edu.pl
return to top