Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

język wykładowy: polski

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe to dynamicznie zmieniające się dyscypliny, których celem jest rozpoznawanie zagrożeń oraz ich eliminowanie lub ograniczanie. Takie działania mają wpływ na los poszczególnych ludzi, całych zbiorowisk czy państw. Do ich zrozumienia konieczna jest teoria oraz praktyka, które można zdobyć na tym kierunku. Absolwent ma przed sobą szerokie perspektywy zawodowe w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się bezpieczeństwem. Jako student poznasz specyfikę polityki, historii politycznej i bezpieczeństwa Polski oraz różnych państw. Dowiesz się o działaniu służb mundurowych, strategii, mocarstwach, wojnach, roli sił zbrojnych, służb specjalnych, przestępczości, więziennictwie, radykalnych ideologiach i sposobach ich zwalczania. Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe lub Politologia (specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe). Jako student kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe II stopnia staniesz się specjalistą z szerokimi perspektywami zawodowymi. Nauczysz się myśleć analitycznie, identyfikować zagrożenia i właściwie reagować. Poznasz tajniki systemów politycznych różnych krajów i regionów, w tym RP, podstawy kryminologii i kryminalistyki, prawo wykroczeń, propagandy i manipulacji, czynności operacyjno-rozpoznawcze, podstawy działań ratowniczych i ochrony ludności, techniki pozyskiwania informacji z otwartych źródeł, protokół dyplomatyczny i savoir-vivre, służbę pożarną, rodzaje broni i uzbrojenia. Poznasz także podstawy orientalistyki oraz język arabski i chiński. Ich znajomość ma obecnie fundamentalne znaczenie dla rozumienia procesów i zjawisk wpływających na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Panuje też bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa posiadających tę wiedzę.

Będziesz mógł także podjąć pracę w:
• organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
• służbach mundurowych,
• administracji publicznej,
• partiach politycznych,
• przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
• środkach masowego przekazu,
• środkach badawczych zajmujących się bezpieczeństwem,
• zespołach reagowania kryzysowego.

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach I stopnia i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
Głównym celem kierunku jest przygotowanie studenta do pracy w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty tak wewnętrzne, narodowe jak i międzynarodowe. Jednocześnie zapewnia absolwentom podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, co ma istotne znaczenie w kontekście dynamiki współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów I stopnia oraz programu studiów II stopnia.

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wynosi 85 złotych. 

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Program studiów Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe jest wyrazem interdyscyplinarnego podejścia do problematyki bezpieczeństwa. Przy realizacji programu kształcenia na kierunku BNiM Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego współpracuje m.in. z:

  • Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach;
  • Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach;
  • Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach;
  • Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Śląskim Oddziałem Straży Granicznej.
Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia odbywają się na kampusie w Katowicach, ul. Bankowa 11. W ramach zajęć będziesz miał okazję poznać wszystkie aspekty programu studiów. Część praktyczną zrealizujesz w ramach zajęć warsztatowych oraz praktyk zawodowych przewidzianych w toku studiów.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Uzyskane przez absolwentów umiejętności, dzięki połączeniu aspektów teoretycznych i praktycznych, zapewniają wielowymiarowe przygotowanie do pełnionych w przyszłości obowiązków w ramach pracy zawodowej.

Nasi absolwenci znajdują pracę w:
• organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
• służbach mundurowych,
• administracji publicznej,
• partiach politycznych,
• przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
• środkach masowego przekazu,
• środkach badawczych zajmujących się bezpieczeństwem,
• zespołach reagowania kryzysowego.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznychul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 18 14
https://us.edu.pl/wydzial/wns
aleksandra.galas@us.edu.pl
return to top