Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/strefa-projektow/wykaz-otwartych-konkursow/

 

Aktualny harmonogram konkursów NCN

 

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW 2023

Aktualne nabory:

 

 

Informacje na temat cyklicznych programów OPUS 27 i PRELUDIUM 23 zostaną opublikowane wkrótce (nabór w terminie 15.03-17.06.2023 r.)

 

 

Uprzejmie prosimy, by w systemie OSF dodawali Państwo jako redaktora pomocniczego wniosku Zespół ds. Projektów WNS – login ‘Zespół WNS’ oraz dział projektów – login ‘dnb’, zgodnie z Zarządzeniem 147/2022 JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów i zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych  (z późn. zm.).

 

Dane Uniwersytetu przydatne do przygotowywania wniosków:

Adres skrzynki ePUAP: /USKat/SkrytkaESP

NIP: 634 019 71 34

REGON: 000001347

 

logotym Narodowego Centrum Nauki

return to top