Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ

Sprawy pracownicze, sprawy naukowe, przewodniczenie Radzie Naukowej, reprezentowanie Instytutu w pracach Kolegium Dziekańskiego WNS.

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii

Dr Dagna Kocur

Sprawy naukowe, współpraca ze środowiskiem zewnętrznym.

Instytut Psychologii

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1974 roku. Początkowo stanowił jednostkę Wydziału Pedagogiki i Psychologii, a obecnie znajduje się w strukturze Wydziału Nauk Społecznych.  Instytut zatrudnia 33 osoby na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, w tym dwóch profesorów zwyczajnych, pięciu doktorów habilitowanych, osiemnastu doktorów i  ośmiu magistrów. Atutem Instytutu jest młody i ambitny zespół – w roku 2018 jedenastu pracowników Instytutu uzyskało stopień doktora, a dziewięć rozpraw doktorskich otrzymało wyróżnienia. Znaczącą część kadry stanowią badacze-praktycy – psychoterapeuci, psychologowie zdrowia i psychologowie pracy, stąd prowadzone są zarówno badania podstawowe, jak i stosowane.  Prócz badań umiejscowionych w klasycznych nurtach badawczych (takich jak psychologia ogólna, organizacji, ekonomiczna, zdrowia, społeczna, kliniczna, sądowa) prowadzone są badania  z zakresu cyberpsychologii, psychologii muzyki, psychologii moralności, psychologii ewolucyjnej, psychologii przetrwania oraz psychoseksuologii. Pracownicy Instytutu Psychologii współpracują z badaczami z uniwersytetów polskich, europejskich i amerykańskich, co skutkuje szybkim  wzrostem liczby publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych. Pracownicy realizują także granty (naukowe i dydaktyczne) NCN i NCBR. W badaniach wykorzystywane jest laboratorium, umożliwające prowadzenie badań eksperymentalnych oraz longitudinalnych metodą experience sampling.

Strona: https://us.edu.pl/instytut/ip/

return to top