Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Zmiany godzin otwarcia dziekanatów w związku z Tour de Pologne

W związku z organizacją 77. edycji Tour de Pologne, w środę 05.08.2020 r. z ruchu drogowego zostaną wyłączone niektóre odcinki ciągów komunikacyjnych w Katowicach. W związku z tymi utrudnieniami, pracownicy administracji Wydziału Nauk Społecznych będą w tym dniu dostępni na WNS do godz. 12:30.

Nowe wzory druków podań o pokój w akademiku

Z uwagi na przypadki składania podań o akademik na nieaktualnych drukach informujemy, że ich obowiązujące wzory, zawierające m.in. klauzulę RODO i oświadczenie związane z epidemią COVID-19 należy pobrać ze strony  internetowej https://us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/akademiki-2/ .

Dostępność dziekanatów w trakcie wakacji

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca do 31 sierpnia dziekanaty studiów stacjonarnych, niestacjonarnych a także dziekanaty zajmujące się sprawami pomocy materialnej oraz finansowymi będą dla Państwa dostępne w godzinach od 9.30 do 14.00 od poniedziałku do czwartku.

Stanowiska komputerowe na wydziałach

W trosce u umożliwienie wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom odbycia sesji egzaminacyjnej w niezakłócony sposób, na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego powstały stanowiska komputerowe do pracy indywidualnej. Stanowiska zostały wyposażone w sprzęt umożliwiający odbycie zajęć i egzaminów w formie zdalnej. Liczba stanowisk będzie zwiększana w miarę potrzeb.
Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami korzystania ze stanowisk oraz zgłaszania z wyprzedzeniem prośby o rezerwacje stanowiska do właściwej jednostki (adresy wskazane poniżej). Stanowiska w pierwszej kolejności będą służyły do odbywania egzaminów i zaliczeń w przypadku braku takiej możliwości z użyciem własnego sprzętu.

Dziekanaty nieczynne w dniach 11-13.06.2020 r.

W dniach 11-13.06.2020 r. dziekanaty na Wydziale Nauk Społecznych będą nieczynne.

Prośba o udział w badaniu ankietowym dot. zajęć dydaktycznych na odległość

Szanowni Państwo,

ponawiam zaproszenie do udziału w krótkim badaniu ankietowym, link do kwestionariusza został Państwu przesłany pocztą przez USOSweb.

Wyrażone opinie pozwolą na dalsze doskonalenie zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także pozwolą na zdiagnozowanie i usunięcie potencjalnych problemów związanych z weryfikacją efektów uczenia się. Innymi słowy, pozwolą uniknąć komplikacji związanych z zaliczeniem poszczególnych modułów. Badanie jest prowadzone z zachowaniem etyki badań społecznych, wyniki będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

Zapewniam, że Państwa opinie są anonimowe i służą tylko poprawie komfortu pracy zdalnej.

Bardzo proszę o mobilizację i odrobinę zaufania do etyki dziekana 🙂

z wyrazami szacunku
dr Małgorzata Tyrybon
prodziekan ds. kształcenia i studentów

 

PS. Dzięki Państwa opiniom, pozytywnie i bezstresowo została już rozwiązana kwestia wprowadzenia dodatkowych wymagań związanych z uzyskaniem zaliczeń z przedmiotu „X”, drogą „bezinwazyjnej” sugestii przekazanej wykładowcy. Mam nadzieję ku zadowoleniu studentów 🙂

Komunikat dotyczący pracy dziekanatów w dniach 9-11.04.2020 r.

Szanowni  Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 9-10 kwietnia br. (czwartek, piątek) dziekanaty będą dla Państwa dostępne stacjonarnie w godz. 9.00-12.00.
W dniu 11 kwietnia (sobota) dziekanaty studiów niestacjonarnych oraz dziekanaty zajmujące się sprawami pomocy materialnej oraz finansowymi będą nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy,
Dziekanat

Informacje dot. funkcjonowania dziekanatów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że aby ułatwić Państwu kontakt z dziekanatami, od 16.03.2020 r. aktywne są dwa nowe adresy mailowe do naszych dziekanatów:

Informujemy także, że w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych sprawy studentów dotychczas realizowane w dziekanacie, będą realizowane w trybie elektronicznym oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego. Dziekanaty (w zależności od bieżącej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa) w podstawowym zakresie będą prowadziły dyżury w budynkach dydaktycznych, jednak sugerujemy, żeby wszystkie sprawy najpierw konsultować telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail aby ograniczyć obecności studentów na Uczelni.

Numery telefonów do wszystkich dziekanatów znajdują się poniżej:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych – Katowice, ul. Bankowa 11

Adres e-mail: dziekanat.wns-bankowa@us.edu.pl

Prowadzone kierunki Nr telefonu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II stopień – stacjonarne

Politologia I stopień – stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I i II stopień – stacjonarne

Politologia II stopień – stacjonarne

Doradztwo polityczne i publiczne I stopień – stacjonarne

32 359 13 31
Socjologia I i II stopień – stacjonarne

Praca socjalna I i II stopień – stacjonarne

Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopień – stacjonarne

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II stopień – niestacjonarne

Politologia I i II stopień – niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I i II stopień – niestacjonarne

Doradztwo polityczne i  publiczne I stopień – niestacjonarne

Socjologia I i II stopień – niestacjonarne

Praca socjalna I i II stopień – niestacjonarne

Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopień – niestacjonarne

32 359 12 22
ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA, ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW, WSPARCIE STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I SPECJALNYMI POTRZEBAMI

Studia stacjonarne i niestacjonarne.  Kierunki:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II stopień

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I i II stopień,

Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopień,

Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopień

Politologia I i II stopień,

Doradztwo polityczne i publiczne I stopień

Socjologia I i II stopień

Praca socjalna I i II stopień

32 359 18 07

 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych – Katowice, ul. Bankowa 14

Adres e-mail: dziekanat.wns-bankowa@us.edu.pl

Prowadzone kierunki Nr telefonu
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne 32 359 24 83

 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych – Katowice, ul. Grażyńskiego 53

Adres e-mail: dziekanat.wns-grazynskiego@us.edu.pl

Prowadzone kierunki Nr telefonu
Psychologia – studia stacjonarne 32 359 97 42
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna jednolite magisterskie pierwszy rok – niestacjonarne 

Pedagogika  I stopień – niestacjonarne 

Pedagogika specjalna I stopień   – niestacjonarne 

Pedagogika I i II stopień (w tym na II st. specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne) –  niestacjonarne

32 359 97 13
Arteterapia  I stopień – stacjonarne

Pedagogika specjalna I stopień – stacjonarne

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna  jednolite magisterskie pierwszy rok ­- stacjonarne

Pedagogika Specjalna – jednolite magisterskie – stacjonarne

32 359 97 05
Pedagogika I stopień –  stacjonarne,

Pedagogika II stopień (w tym specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne) –  stacjonarne

32 359 97 05
Psychologia – studia wieczorowe 32 359 97 77
Studia doktoranckie – stacjonarne 32 359 97 77
ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA, ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW, WSPARCIE STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I SPECJALNYMI POTRZEBAMI Studia stacjonarne i niestacjonarne.  Kierunki:

Arteterapia (I)
Pedagogika (I,II)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite)
Pedagogika specjalna (I, jednolite)
Psychologia (jednolite)

32 359 97 41

 

Ponadto przygotowany został serwis mający za zadanie pomóc Państwu w odnalezieniu najważniejszych informacji dotyczących zaistniałej sytuacji, dostępny pod adresem: https://www.koronawirus.us.edu.pl/

Informacje dotyczące programu Erasmus+

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na wyjazdy studenckie w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021. Rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb.

Erasmus ogłoszenie_nowe_ aktualizacja_17_marca 2020

Komunikat Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów

Drodzy Studenci,

w nawiązaniu do komunikatu JM prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka, z dnia 11 marca 2020 r. dotyczącego pracy dziekanatów związanej z rozliczeniem studentów, informuję, że kontakt bezpośredni powinien zostać ograniczony do minimum – rozliczenie sesji zimowej będzie się odbywać tylko na podstawie wpisów do USOSweb, bez konieczności oddawania indeksów – w terminie do 10 kwietnia br.

W razie braków wpisanych ocen do systemu USOSweb, proszę mailowo zgłaszać problem Dyrektorom Kierunków.

Nie wymagane są także podania o przedłużenie sesji zimowej.

Wszystkie podania i wnioski w innych sprawach należy kierować drogą mailową zgodnie ze wzorami (https://us.edu.pl/wydzial/wns/sprawy-studenckie/wzory-dokumentow/) w zależności od tego, czego dotyczy pismo do:

– Promotorów w sprawach związanych z dyplomowaniem,
– Dyrektorów Kierunków w sprawach związanych z dydaktyką,
– Koordynatorów Modułów w sprawach związanych z zaliczeniami,
– Pełnomocników ds. Studenckich w innych sprawach,
– Dziekanatów (pisma adresowane do Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów).

 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów
dr Małgorzata Tyrybon

Terminy dyżurów Pełnomicników Dziekana ds. studenckich dla studentów studiów niestacjonarnych

dr Bożena Pactwa
Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych: 14.03, 18.04, 09.05, 06.06.2020,  godz. 09:00-10:30, p. 4, ul. Bankowa 11.
Dodatkowo w każdy czwartek od 15:30 do 17:30, p. 223 (ul. Bankowa 11) po uprzednim umówieniu się via e-mail.

dr Michał Brol
Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych: środy, godz. 16:00-17:00, p. 120a, ul. Grażyńskiego 53.

Odwołany dyżur

W poniedziałek 24.02.2020 r. dyżur dr. hab. Tomasza Nawrockiego prof UŚ zostaje odwołany.

return to top