Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Zajęcia kontaktowe - informacja dla studnetów kierunków Arteterapia oraz Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

AKTUALIZACJA (27.05.2020 r.): Na wyraźny wniosek studentów Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, zajęcia z mgr Z. Malec oraz dr. E. Szymikiem również odbędą się w formie zdalnej. W celu ustalenia szczegółów należy skontaktować się z wykładowcami.

Forma i czas realizacji zajęć dla studentów kierunku Arteterapia zostanie ustalony w późniejszym terminie.

 

Szanowni Państwo,

W pliku poniżej został przedstawiony harmonogram zajęć kontaktowych, które rozpoczną się dla Państwa po 1. czerwca br. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim.

Zajęcia kontaktowe po 1 czerwca 2020

Instrukcji wyboru specjalności i deklaracji dla kierunku pedagogika specjalna

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku pedagogika specjalna został ustalony następujący harmonogram działań:

  1. Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według Załącznika 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem).
  2. Deklarację należy złożyć w odpowiednim dziekanacie w terminie do 31 marca 2020 r. Dla usprawnienia procedury, deklaracje może złożyć starosta grupy.

Informujemy, że w ramach kierunku pedagogika specjalna prowadzone są następujące ścieżki specjalnościowe:

Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Instrukcja-wyboru-specjalności-na-kierunku-pedagogika specjalna

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Informujemy, że od dnia 25.02-29.02.2020r. dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny a pilne sprawy studenci mogą kierować do dziekanatu studiów wieczorowych (pokój 13) w godzinach urzędowania.

Wybór specjalności dla studentów I roku pedagogiki stacjonarnej i niestacjonarnej

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku pedagogika został ustalony następujący harmonogram działań:

  1. Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według załącznika nr 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem).
  2. Deklarację należy złożyć w odpowiednim dziekanacie w terminie dwóch pierwszych tygodni marca. Dla usprawnienia procedury, deklaracje może złożyć starosta grupy.

Instrukcja wyboru specjalności na kierunku pedagogika
Załącznik nr 1 – deklaracja wyboru specjalności

return to top