Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dyrektor Kierunków Polityki miejskie i doradztwo publiczne, Praca socjalna, Socjologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dyrektor Kierunków
Polityki miejskie i doradztwo publiczne, Praca Socjalna, Socjologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi

dr Agata Zygmunt-Ziemianek

agata.zygmunt@us.edu.pl

img
Zastępca Dyrektora Kierunków
Polityki miejskie i doradztwo publiczne, Praca socjalna, Socjologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi

dr Ewa Leśniak-Berek

stanowisko: Profesor Uczelni

ewa.lesniak-berek@us.edu.pl

img

Dyrektor Kierunków i Zastępca Dyrektora Kierunków: polityki miejskie i doradztwo publiczne, praca socjalna, socjologia, zarzadzanie zasobami ludzkimi podejmują decyzje:

w sprawach dotyczących kształcenia, w szczególności związanych z:

 • harmonogramami zajęć oraz obciążeniami sal dydaktycznych;
 • rejestracjami studenckimi w USOSweb na zajęcia fakultatywne,
 • harmonogramami sesji egzaminacyjnych;

związane z regulaminem studiów, w szczególności dotyczące:

 • powołania opiekunów lat;
 • kwestii związanych z przyznaniem studentowi ITS, IOS i IDS;
 • przeniesienia studenta na inny kierunek, specjalność lub studia stacjonarne i niestacjonarne;
 • uznania efektów uczenia się;
 • różnic programowych dla studenta wznawiającego studia;
 • porozumień o programie zajęć dla uczestników wymiany studentów, w tym w ramach programu Erasmus+ oraz MOST;
 • zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki zawodowej.

Ponadto Dyrektor Kierunków polityki miejskie i doradztwo publiczne, praca socjalna, socjologia i jego Zastępca:

 • zatwierdzają propozycje obsady dydaktycznej i indywidualnych przydziałów zajęć dydaktycznych;
 • koordynują współpracę dydaktyczną z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
 • sprawują nadzór nad realizacją procedur wskazanych w wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • inicjują i koordynuje działania w zakresie doskonalenia programu studiów kierunku studiów;
 • sprawują nadzór merytoryczny nad zajęciami;
 • odpowiadają za przygotowanie dokumentacji do akredytacji, w szczególności ocen przeprowadzanych przez Polską Komisję Akredytacyjną;
 • współpracują z pełnomocnikami dziekana ds. studenckich.

return to top