Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uchwały Komisji ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Nauk Społecznych UŚ

Uchwała nr 2 z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Nauk Społecznych
załącznik nr 1-plan_zajęcia_zdalne

Uchwała nr 1 z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów organizowanych przez Wydział Nauk Społecznych zmieniająca uchwałę nr 3 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Procedury SZJK dla kierunków studiów organizowanych przez WNS

Uchwała nr 1a z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej kandydatur do konkursu przyznawania listów gratulacyjnych JM Rektora

Uchwała nr  3  z dnia 09 września 2021 r. w  sprawie wytycznych dotyczących realizacji zajęć dydaktycznych w  roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 2  z dnia 30 marca 2021 r. w  sprawie rozliczenia zajęć dydaktycznych dla studentów w ramach programu ERASMUS

Uchwała nr 1  z dnia 30 marca 2021 r. w  sprawie  organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w j. obcych, w tym dla studentów w ramach programu ERASMUS

Uchwała nr 3 z dnia 29 maja 2020 r. w  sprawie zasad przeprowadzania zdalnych egzaminów i zaliczeń na Wydziale Nauk Społecznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość.

Uchwała nr 2 z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym zgodnie z § 23 Regulaminu Studiów UŚ w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała nr 1 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia katalogu przedmiotów prowadzonych w języku obcym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uchwała nr 4 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich dla poszczególnych rodzajów zajęć na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Załącznik nr 1 do uchwały 4/2019

Uchwała nr 3 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów organizowanych przez Wydział Nauk Społecznych

Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziałowej Komisji do spraw Kształcenia i Studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

return to top