Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Premiera publikacji prawniczej z towarzyszącą premierą muzyczną, Katowice-Melbourne 2020

23.11.2020 - 08:28 aktualizacja 23.11.2020 - 08:41
Redakcja: administrator

Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy Uniwersytetu Śląskiego przygotowało wydanie specjalne publikacji pod wspólnym tytułem „Moda i design w świecie COVID-19”, red. M. Jankowska, M. Pawełczyk. Łącznie 57 autorów w 49 rozdziałach i 3 tomach omawia wyzwania stojące przed sektorem mody i designu w nowych uwarunkowaniach prawnych, technologicznych i społecznych.

Premiera publikacji odbywa się w towarzystwie Premiery utworu australijskich twórców: “FURTHER TO GO”/Jacques Mario Gentil & Karen Guymer (feat. Virgenia Purton) dostępnej na kanale LAWinSTYLE

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że świat mody i designu przez moment stanął w miejscu. Konsumenci w znacznej mierze pozostali w murach swoich domów, ograniczeni głównie do zakupów online. W tej sytuacji CPDMiR UŚ zainicjowało badania, by ustalić, jak radzi sobie sektor odzieżowy w Polsce i jak wygląda otoczenie prawne, technologiczne i socjologiczne w nowej sytuacji, związanej z wyzwaniami covidowymi. Doprowadziło to do przygotowania interdyscyplinarnego studium naukowego, odnoszącego się do różnorodnych problemów prawnych sektora mody i designu. Rozważania na gruncie uwarunkowań Polski uzupełnia analiza wybranych zagadnień w USA, Wielkiej Brytanii i Jersey, Niemczech oraz Włoszech.

W 49 rozdziałach zawarto rozważania należące do m.in. takich obszarów jak:

– Konsumpcjonizm jako nowe zjawisko w Pandemii

– Publicznoprawne wsparcie dla przedsiębiorców z sektora mody i designu

– Bezpieczeństwo produktu i złoto koloidalne (jak może pomóc w walce z COVID-19)

– Prawo umów w galeriach handlowych i sektorze beauty

– Prawo autorskie

– Wzornictwo przemysłowe i znaki towarowe

– Prawo nowych technologii

– Prawo nieuczciwej konkurencji

– E-commerce

– Prawo pracy, w tym odmrożenie zakładów pracy

– Rynek dzieł sztuki

– Zrównoważony rozwój

– Aktywność influencerów i odpowiedzialność prawna za fake news kwestionujące istnienie koronawirusa

Rozważania prawnicze zostały uzupełnione o opis ich otoczenia społecznego, kulturowego oraz odniesienia psychologiczne, co pozwala na szerszą recepcję omawianych treści i nadaje nowy kontekst rozważaniom branżowym. Publikacja zawiera także spostrzeżenia znanych polskich projektantów mody, takich jak: Mariola Turbiarz, Justyna Ołtarzewska i Ewa Stepaniuk.

Opracowanie otrzymało patronat honorowy Urzędu Patentowego RP, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Izba Adwokacka w Katowicach, Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. Patronat medialny objęli Moda w Polsce, Wolny Rynek RIG, fashionbusiness.pl, NowyMarketing oraz Magesongs School of Songwriting w Australii.

Przygotowanie 49 rozdziałów, stanowiących łącznie treść trzech tomów publikacji, było możliwe dzięki pracy partnerów merytorycznych. Edycja i opracowanie graficzne zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu i wsparciu materialnemu partnerów strategicznych.

Publikacja jest dostępna w trybie otwartej licencji na stronie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy Uniwersytetu Śląskiego (lawinstyle.us.edu.pl).

Publikacja stanowi piąty, szósty i siódmy tom Serii Prawa Designu, Mody i Reklamy wydawanej przez wydawnictwo Instytutu Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. (nr 254 na liście ministerialnej).

 

Yesterday we made history

Imagine where tomorrow we could be”

/”FURTHER TO GO”/Jacques Mario Gentil & Karen Guymer

return to top