Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Akty prawa wewnętrznego

Zarządzenie nr 14/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 6 września 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

Uchwała nr 3/2022 Rady dydaktycznej kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przeniesień dokonywanych w trybie § 18 „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.

Zarządzenie nr 11/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w sesji letniej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Prawa i Administracji

Zarządzenie nr 8/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie liczebności grup zajęciowych Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2022/2023

Komunikat w sprawie w sprawie zasad odbywania kształcenia na jednolitych studiach magisterskich kierunku prawo realizowanych w trybie niestacjonarnym

Lista przedmiotów podlegających ankietyzacji w semestrze letnim

Uchwala nr 2 WKKS

Uchwala nr 1 WKKS

Lista przedmiotów podlegających ankietyzacji w semestrze zimowym

Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów organizowanych przez WPiA

Zarządzenie nr 2/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie liczebności grup zajęciowych

Uchwała nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów

return to top