Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Akty prawa wewnętrznego

Uchwała nr 6_2023 RD kierunku Administracja ws. zmiany rodzaju zajęć na kierunku Administracja, studia stacjonarne I stopnia

Uchwała nr 5_2023 RD kierunku Administracja z dnia 17.10.2023 w sprawie wyrażneia opinii dotyczacej powołania zespołu roboczego do spraw wdrożenia Nowej Koncepcji Studiów na kierunku Administracja I i II stopnia, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

Uchwała nr 3_2023 RD Kierunków PB, AS oraz IBLA w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej powołnia zespołu roboczego do spraw wdrożenia Nowej Koncepcji Studiów na kierunku Przedsiębiorczość I i II stopnia, prowadzonego w formie stacjonarnej

Uchwała nr 1_2023 Rad Dydaktycznych oraz Rady Naukowej INP WPiA w UŚ ws. wyrażenia opinii o Nowej Koncepcji Studiów

Uchwała WKKiS nr 4_2023 w sprawie przyznania nagrody naukowej im. Profesora Waleriana Pańki dla najlepszego absolwenta WPiA w roku akademickim 22_23

Uchwała WKKiS nr 3_2023 w sprawie przyznania nagrody naukowej im. Profesora Waleriana Pańki dla najlepszego absolwenta WPiA w roku akademickim 22_23

Zarzadzenie nr 22 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie liczebnosci grup zajeciowych na studiach prowadzonych na WPiA UŚ

Zarządzenie nr 14/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 6 września 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

Uchwała nr 3/2022 Rady dydaktycznej kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przeniesień dokonywanych w trybie § 18 „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.

Komunikat w sprawie w sprawie zasad odbywania kształcenia na jednolitych studiach magisterskich kierunku prawo realizowanych w trybie niestacjonarnym

Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów organizowanych przez WPiA

Uchwała nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów

Uchwała nr 4_2023 Rady Dydaktycznej kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 września 2023 r. sprawie szczegółowych zasad przeniesienia studentów na studia na kierunku Administracja prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uchwała nr 4_2023 Rady Dydaktycznej kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 września 2023 r. sprawie szczegółowych zasad przeniesienia studentów na studia na kierunku Prawo prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

return to top