Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica

O Fundacji:

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” została założona dla wspierania Wydziału i krzewienia wiedzy o prawie.

Założycielami a zarazem fundatorami Fundacji są pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz przyjaciele Wydziału.

 

Władze fundacji:

Fundacją kieruje wybierany przez Radę Fundacji Zarząd.

Skład Zarządu:

Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk Prezes Zarządu
Dr hab. Mariusz Jagielski  prof. UŚ Wiceprezes Zarządu
Prof. dr hab. UŚ Piotr Pinior Wiceprezes Zarządu
Dr hab. Olga Sitarz  prof. UŚ Wiceprezes Zarządu

 

Nad działalnością Fundacji nadzór sprawuje Komisja Rewizyjna oraz Rada Fundacji, w skład której wchodzą członkowie Rady Instytutu Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Działalność statutowa:

 

Nagroda im. Prof. Waleriana Pańki dla najlepszego absolwenta WPiA UŚ

 

Wsparcie finansowe i organizacyjne dla inicjatyw dydaktycznych i naukowych:

– ponad 100 dofinansowanych publikacji naukowych

– ponad 200 współorganizowanych  kongresów, konferencji naukowych i innych wydarzeń

Regulamin wspierania projektów przez Fundację WPiA Facultas Iuridica

 

Sprawozdania merytoryczne z prowadzonej działalności

Załączniki:

sprawozdanie za 2018

sprawozdanie za 2019

sprawozdanie za 2020

sprawozdanie za 2021

sprawozdanie za 2022

Sale konferencyjne Sale konferencyjne

Zachęcamy Państwa do organizowania konferencji oraz innych spotkań w nowoczesnych salach konferencyjnych.

 

W budynku znajdują się miejsca dla ponad 2000 osób jednocześnie- 8 auli wykładowych na 320, 250 , 200, 100 miejsc oraz ponad 20 salek na 15-50 miejsc.

 

Aula  5 i 8 320 miejsc

 

 

Aula 6 i 7 250 miejsc

 

 

Aula 1 i 2 200 miejsc

 

 

Aula  100 miejsc

 

 

Sala  50 miejsc

 

Sala 35 miejsc

 

Sala 15 miejsc

 

Aule wyposażone są w klimatyzację, systemy nagłośniające i oświetlające oraz urządzenia do prezentacji. Świadczymy usługi rejestracji dźwięku i obrazu, transmisji on-line.

Dysponujemy bezprzewodowym systemem do głosowań oraz sprzętem do obsługi tłumaczeń symultanicznych.

 

Budynek jest monitorowany i objęty ochroną. Na miejscu znajdują się punkty ksero, gastronomiczne, czytelnia, biblioteka. Organizujemy catering, wsparcie techniczne i inne usługi towarzyszące organizowanym imprezom. Istnieje możliwość korzystania z parkingu.

Szkolenia Szkolenia

Organizujemy kursy i szkolenia, głównie z zakresu różnych dziedzin prawa. Współpracujemy z kadrą naukową i dydaktyczną Wydziału oraz wieloma specjalistami praktykami, często absolwentami studiów prawniczych, administracyjnych czy też studiów doktoranckich. Nasze programy szkoleniowe oparte są na gruntownej wiedzy z uwzględnieniem najnowszych zmian i osiągnięć w danej dziedzinie oraz dostosowane do realiów rynkowych panujących w Polsce i UE.

 

Fundacja została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Posiadamy 20- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i liczne referencje.

 

Cykliczne z zakresu mediacji- szczegóły: slaskiecam.us.edu.pl

Mediacje-przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora

Psychologia mediacji

Mediacje z podmiotami publicznymi

Mediacje gospodarcze

Mediacje w sprawach karnych

 

Szkolenia zamknięte:

 

Prawo administracyjne- zagadnienia praktyczne, prowadzący prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

Umowy handlowe- prowadzący dr hab. Monika Jagielska prof. UŚ

Prawo reklamacyjne w sprzedaży dr hab. Monika Jagielska prof. UŚ

Praktyczne aspekty prowadzenia i udziału w postępowaniach w sprawach o wykroczenia i przestępstwa

Weryfikacja tożsamości osoby składającej wniosek o wydanie dokumentów

Prawo geologiczne

Kontakt: Kontakt:

Bankowa 11b, pokój 21, 40-007 Katowice
tel.+48 32 359 18 99,+48 510 042 154,
NIP:PL 954-19-31-619
Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A. Katowice
NR RACHUNKU: 30 1050 1214 1000 0007 0056 4511
e-mail: fundwpia@us.edu.pl

return to top