Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowego Programu PEPP!

Program PEPP jest adresowany przede wszystkim do doktorantów Szkoły Doktorskiej i absolwentów wydziałów prawa jednostek naukowych biorących udział w Programie, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora, a prowadzą badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim.

W ramach edycji 2022/2023 Programu PEPP (Programme in European Private Law for Postgraduates), odbędą się cztery zjazdy, kolejno w: Münster, Ljubljanie, Leuven, Walencji. Daty zjazdów a także dalsze informacje dotyczące organizacji PEPP w roku akademickim 2022/2023, zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Koordynatorem PEPP odpowiedzialnym za organizację oraz kwalifikację uczestników do programu w Polsce jest prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, pełnomocnik ds. umiędzynarodowienia.

W razie pytań, osoba do kontaktu:

Anna Rizzo, anna.rizzo@us.edu.pl

Więcej informacji na temat PEPP, sięgnij na stronę www.pepp-home.eu

 

Procedura aplikacyjna do Programu:

  1. Zgłoszenia do udziału w PEPP należy nadsyłać na adres mejlowy: agnieszka.maron@us.edu.pl. – w tytule: “Aplikacja PEPP”.

 

Należy przesłać następujące dokumenty:

  1. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku Prawo;
  2. Życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego;
  3. List motywacyjny;
  4. List polecający od Opiekuna naukowego (w przypadku osób niebędących uczestnikami studiów doktoranckich opinię taką może sporządzić promotor pracy magisterskiej);
  5. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (certyfikat lub poświadczenie przez lektora).

 

W razie większej liczby zgłoszeń w ramach rekrutacji, mogą zostać Państwo zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem Programu.

 

Zapraszamy do składania aplikacji!

return to top