Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

MOST

CZYM JEST PROGRAM MOST?

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Umożliwia realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty. Uczestnik tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów realizowanych na różnych semestrach studiów danego kierunku lub kierunków pokrewnych, na podstawie istniejących programów studiów na danym uniwersytecie.
Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST adresowany jest do:
• studentów po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich;
• studentów po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
• doktorantów po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
• od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki);
• od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link: https://most.uka.uw.edu.pl/,
umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Koordynatorem wydziałowym Programu MOST jest dr Grzegorz Nancka (grzegorz.nancka@us.edu.pl)
Obsługą dziekanatową zajmuje się mgr Ewa Niedurny (ewa.niedurny@us.edu.pl, 32 359 2066) oraz mgr inż. Beata Kasprowicz (beata.kasprowicz-wziech@us.edu.pl, 32 359 2069)

Więcej informacji:
Uniwersytecka strona programu: https://us.edu.pl/student/mobilnosc/wyjazdy-krajowe/
Strona główna Programu MOST: http://most.amu.edu.pl
Facebook: https://www.facebook.com/programmost2000

return to top