Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zasady kształcenia zdalnego

Informacje o kształceniu zdalnym

 

1. Obowiązek i reguły zajęć zdalnych

Od roku akademickiego 2022/2023 zasady prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim zajęć zdalnych (zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) są regulowane zarządzeniem Rektora UŚ z 15 października 2021 r. nr 176. Zgodnie z nim:

 • Zajęcia zdalne prowadzone są wyłącznie na platformach: Microsoft Office 365 (MS Teams), Moodle lub Google.
 • O zdalnym prowadzeniu zajęć decyduje dyrektor kierunku.
 • Informacja o wykorzystanej platformie oraz formie synchronicznej (na żywo) lub asynchronicznej zajęć znajduje się w sylabusie modułu.
 • w sylabusie prowadzący zajęcia zdalne informuje w szczególności o sposobie organizacji zajęć, ich trybie, metodach pracy, zakładanych sposobach weryfikacji efektów uczenia się, roli prowadzącego zajęcia (w tym planowanego sposobu udzielania informacji zwrotnej) i studentów (w tym stopnia obciążenia studentów realizacją zleconych zadań).

Prowadzący zajęcia zdalne pracownicy powinni odbyć szkolenie:

 • Pracownicy, którzy otrzymali certyfikat, przesyłają go na adres Działu Obsługi Dydaktyki WPiA UŚ (rafal.machna@us.edu.pl).
 • Certyfikat można także uzyskać po ukończeniu zdalnego, asynchronicznego szkolenia, wykorzystując następujące klucze dostępu: Klucze dostępu to: Te@M$2023 (dla Microsoft Office) M00dl@2023 (dla Moodle), G00gl@2023 (dla Google).
 • Pracownicy, którzy nie posiadają certyfikatów, ale prowadzili wcześniej na podstawie reguł obowiązujących w pandemii zajęcia zdalne na jednej ze wskazanych wyżej platform, mogą wnioskować o zwolnienie ze szkolenia. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanych umiejętnościach na wybranej platformie: Microsoft Office 365 (MS Teams), Moodle lub Google.

W wyjątkowych przypadkach (w szczególności odbywania stażu lub innego wyjazdu naukowego), pracownik może się zwrócić do dyrektora kierunku o wyrażenie zgody na prowadzenie poszczególnych zajęć zdalnie.

Studenci uczęszczający na zajęcia zdalne:

 • są informowani o prowadzeniu zajęć zdalnych w formie przewidzianej w regulaminie studiów przy publikacji harmonogramu zajęć dydaktycznych.
 • mają prawo do korzystania ze sprzętu udostępnianego na wydziale lub przez Uniwersytet,
 • mają zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych opracowanych w formie elektronicznej,
 • mają możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia w Uniwersytecie lub jego filii,
 • są zobowiązani do odbycia szkoleń z zakresu korzystania z platform nauczania na odległość dostępnych na stronie internetowej Centrum Kształcenia na Odległość.

2. Instrukcje wideo korzystania z programu MS Teams

3. Zmiany w programie MS Teams

Kolejne aktualizacje programu MS Teams modyfikują układ elementów lub funkcjonalności. W szczególności warto zwrócić uwagę na następujące zmiany (wskazane chronologicznie):

 • pasek funkcji podczas spotkania online jest w systemie Windows w prawym górnym rogu ekranu, a nie poniżej środka ekranu;
 • uruchomienie spotkania w zespole odbywa się poprzez przycisk „rozpocznij spotkanie” znajdujący się w prawym górnym rogu, zamiast ikony kamery na dole ekranu;
 • wyłączono zapisywanie nagranych filmów w chmurze. Oznacza to, że każdy uczestnik zespołu ma możliwość ściągnięcia nagranych filmów. Plik z filmem jest dostępny do ściągnięcia jedynie przez 20 dni, a potem zostaje automatycznie usunięty;
 • w niektórych zespołach zakładka „zadania” może nazywać się „prace”;
 • istnieje możliwość zastosowania trybu „razem”, pozwalającego umieścić uczestników spotkania na wspólnym tle;
 • opcja breakout rooms pozwala podzielić spotkanie na mniejsze grupy („pokoje”), poprzez automatyczne bądź ręczne przypisanie każdego uczestnika do jednego z pokoji. Opcja ta jest szerzej opisana tutaj.

Bieżące informacje o kolejnych aktualizacjach MS Teams znajdują się tutaj:

 

4. Instrukcje wideo korzystania z programu Moodle

Każdy Wydział UŚ posiada swoją e-platformę Moodle, na której można umieszczać kursy odpowiadające modułom zajęciowym.

Instrukcje wideo programu znajdują się w tym miejscu.

W razie pytań o platformę lub potrzeby pomocy podczas tworzenia kursów w Moodle proszę o kontakt e-mail: administrator_moodle@us.edu.pl.

 

5. Savoir-vivre na spotkaniach online

Aby spotkania online były jak najbardziej komfortowe dla uczestników, warto zastosować kilka uniwersalnych zasad dostępnych w etykiecie organizatora i uczestnika.
Dbając o organizację spotkań online (zajęć oraz egzaminów), dobrze jest jak najwcześniej poinformować studentów o obowiązujących zasadach oraz sposobie dostępu do spotkań (potrzebny im będzie kod lub link do zespołu). Wysłanie jednej wiadomości do wszystkich studentów danego przedmiotu lub grupy ćwiczeniowej umożliwia USOS mail.

Warto również zadbać o stronę wizualną zajęć. Właściwe ustawienie kamery, oświetlenie prezentującego, zastosowanie słuchawek i mikrofonu ułatwiają odbiór przekazywanych treści. Klikając tutaj, można pobrać oficjalne tła uniwersyteckie do spotkań online. Ich zastosowanie umożliwia opcja „dodaj nowe” w menu wyboru tła podczas spotkania w MS Teams. Można również ustawić zdjęcie awatara, klikając w głównym oknie programu w prawym górnym roku na inicjały użytkownika i wybierając „zmień obrazek profilowy”.

 

6. Najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy w Teams

Wideo instrukcja znajduje się wyżej (pkt 3). Skorzystać można też z wersji drukowanej dostępnej tutaj.

Spotkanie powinno być jednorazowe, a zespół służy do dłużej współpracy, w trakcie której przesyła się pliki, pracuje się na współdzielonych dokumentach i planuje kilka spotkań. Nadmierna liczba zespołów obciąża MS Teams, dlatego zaleca się tworzenie jednorazowych spotkań, kiedy zespół nie jest konieczny.

Spotkanie można uruchomić ad hoc w zespole, klikając w prawym górnym rogu „rozpocznij spotkanie”, lub też można zaplanować spotkanie, rozwijając menu w zespole obok przycisku „rozpocznij spotkanie” bądź tworząc spotkanie bezpośrednio w kalendarzu. Spotkanie zaplanowane różni się od spotkania ad hoc tym, że:

1) powinno pojawić się w kalendarzu każdego z uczestników, który może zasygnalizować, czy weźmie w nim udział;

2) istnieje od momentu jego utworzenia do czasu kiedy upłynie jego termin i nikt nie będzie w nim uczestniczył. Oznacza to, że do takiego spotkania można dołączyć jeszcze przed planowanym rozpoczęciem.

Szczegółowa instrukcja dotycząca planowania spotkania z gościem spoza UŚ znajduje się tutaj.

Szczegółowa instrukcja dotycząca udostępniania prezentacji podczas spotkania znajduje się tutaj.

W folderze pobrane (tam, gdzie inne pliki z przeglądarki)

Czasami po aktualizacji programu należy odświeżyć uprawnienia programu MS Teams.

Proszę przewinąć listę dostępnych okien suwakiem po prawej stronie

Tak, w tym celu należy uruchomić opcję konkretnego zespołu „zarządzenie zespołem”, a następnie z listy członków wybrać konkretną osobę i po kliknięciu z prawej strony „członek”, wybrać „właściciel”. Uwaga: kliknięcie krzyżyka usunie osobę z zespołu.

Proszę przewinąć do dołu strony MS Forms i wybrać „wszystkie moje formularze”. W tym widoku po zaznaczeniu opcji (trzy kropki) w poziomie odpowiedniego formularza pojawi się opcja „kopiuj”. Więcej informacji tutaj (link https://support.microsoft.com/pl-pl/office/kopiowanie-formularza-4b91b775-b984-4afd-b5fe-6396c71d7697 )

Po wejściu na główną stronę MS Forms, widoczne są testy, które zostały wysłane do uzupełnienia bezpośrednim linkiem. Natomiast testy uruchomione w zespołach MS Teams są na dole strony. Należy wybrać odpowiedni zespół, a potem uruchomiony w nim test.

***

W razie pytań proszę kontaktować się z pełnomocnikiem Dziekana WPiA UŚ ds. kształcenia zdalnego Dawidem Gregorczykiem: dawid.gregorczyk@us.edu.pl.

return to top