Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Prawa i Administracji

Dyżury

dr Tomasz Adamczyk

Pokój: 26

E-mail: tomasz.adamczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów stacjonarnych odbywać się będą w poniedziałek 13.00-13.45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych – 45 min po każdym wykładzie.

dr Michał Barański

Pokój: 3.31

E-mail: michal.barański@us.edu.pl

W semestrze letnim 2022/2023 dyżury będą odbywały się w p. 3.31 w:

środy w godz. 17.00-17:45,

czwartki w godz. 13.00-13:45.

prof. dr hab. Jacek Barcik

Pokój: 1.13

E-mail: jacek.barcik@us.edu.pl

W semestrze letnim 2022/2023 dyżur odbywać się będzie w poniedziałek o godz. 13.00-13.45

dr Krystyna Barczyk

E-mail: k.barczyk@interia.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki od 15.1516.00, sala nr 45.

dr Dominika Bek

Funkcja: Zastępczyni Dyrektorki Kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 3.18

E-mail: dominika.bek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023:

 • konsultacje dla studentów stacjonarnych – środa, 13:00-13:45, p. 3.18;
 • dyżur zastępczyni dyrektorki kierunku i opiekunki praktyk – środa, 14:45-15:30, p. 1.29;
 • dyżur opiekunki praktyk i konsultacje dla studentów niestacjonarnych – wtorek, 16:00-17:00, p. 3.18.

dr Anna Bicz-Kordonets

Pokój: 30

E-mail: anna.bicz@us.edu.pl

dr hab. Agnieszka
Bielska-Brodziak, prof. UŚ

Funkcja: Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta, Wydziałowy koordynator ds. dostępności w zakresie merytorycznym na WPiA

Pokój: 2.42

E-mail: agnieszka.bielska-brodziak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13:00-13:45.

dr Artur Biłgorajski

Pokój: 2.44

E-mail: artur.bilgorajski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnych – czwartek godz. 13.00-13.45
 • dla studentów studiów niestacjonarnych – 45 min po zakończonych zajęciach.

prof. dr hab. Rafał Blicharz

Pokój: 2.34

E-mail: rafal.blicharz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki od godz. 13.00 – 13.45 w pok. 2.34.

dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ

Funkcja: Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów

Pokój: 1.48

E-mail: michal.bozek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 będą się odbywały w czwartki:

1. 13.00-13.45.

2. 17.00-17.45.

mgr Małgorzata Bryk

dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

Funkcja: Koordynator ds. prawnych w Szkole Doktorskiej i Międzynarodowej Środowiskowej SD w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Pokój: 2.44

E-mail: anna.chorazewska@us.edu.pl

Dyżury dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 począwszy od 02.03.2023:

– ul. Bankowa 11B, pokój 2.44  – czwartki: godz. 13:00 – 13:45.

Uwaga! W dniu 20 kwietnia 2023 r. z powodu wyjazdu służbowego dyżur zostaje odwołany.

Dodatkowe dyżury – ul. Bankowa 11B, pokój 2.44:

28.02.2023 (wtorek) godz. 12:30 – 13:15

03.03.2023 (piątek) godz. 14:45 – 15:30

10.03.2023 (piątek) godz. 14:45 – 15:30

24.03.2023 (piątek) godz. 14:45 – 15:30

28.04.2023 (piątek) godz. 14:45 – 15:30

12.05.2023 (piątek) godz. 14:45 – 15:30

Ponadto możliwe jest umówienie w terminie indywidualnie ustalonym w siedzibie uczelni lub na spotkanie za pomocą środków komunikowania się na odległość za pomocą platformy MS Teams.

mgr Barbara Cis

Pokój: 30

E-mail: bcis@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnychwtorek: 13.00-13.45
 • dla studentów studiów niestacjonarnychwtorek: 18.45-19.30

dr Renata Cybulska

Pokój: 1.45

E-mail: renata.cybulska@us.edu.pl

Dyżur w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będzie w poniedziałki o godz. 8.45.

mgr Anna Czarna

E-mail: annczarna@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 przewiduję w następujących terminach:

–  30 min po każdym wykładzie (pokój 30).

– w każdy czwartek godz. 15:00 -16:00 w Microsoft Teams w zespole DYŻUR

Link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTekYlaDsAhl9D_7lJtOW2dqShlcu2OQPk2Z-nXnH2EA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=58836df7-49a8-42f0-8ee9-c632bfa407aa&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Kod dostępu:
i394e00

dr Katarzyna Czerwińska-Koral

Pokój: 2.41

E-mail: katarzyna.czerwinska-koral@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-13.45 na Teams.

Dodatkowo (dla studentów zaocznych) – czwartki w tygodnie nieparzyste godz. 17.00-17.45.

mgr Patryk Dąbrowski

Pokój: 2.10

E-mail: patryk.dabrowski@us.edu.pl

dr Mateusz Dąbroś

E-mail: mateuszdabros@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w piątki, pół godziny przed zajęciami każdej z grup piątkowych.

dr hab. Maria De Abgaro Zachariasiewicz, prof. UŚ

dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.33

E-mail: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45 dla studentów stacjonarnych oraz od 16.00-16.45 dla studentów studiów niestacjonarnych.

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Funkcja: Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji (w zakresie nauk prawnych)

Pokój: 1.47

E-mail: bogdan.dolnicki@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy: 13.00-13.45.

dr Marlena Drapalska-Grochowicz

Funkcja: Pełnomocnik Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta

Pokój: 3.8

E-mail: marlena.drapalska-grochowicz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 13:00-13:45.

dr Andrzej Drogoń

Pokój: 27

E-mail: andrzej.drogon@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki, w godzinach 13.00  – 13.45 oraz głównie dla studentów studiów niestacjonarnych, również w poniedziałki w godzinach:  15.45  – 16.30  w  pokoju 27.

mgr Rafał Fic

Pokój: 3.21

E-mail: rafalfic@yahoo.com

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 17:20-18:20 w pokoju 3.21.

mgr Agnieszka Fortońska

Pokój: 1.13

E-mail: afortonska@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać sie będą w indywidualnie wyznaczonych terminach w pokoju 1.13 lub na platformie MS Teams.

 

Studenci studiów niestacjonarnych – dyżury w pokoju 1.13:

31 marca, 15 kwietnia, 30 kwietnia, 5 maja, 19 maja, 26 maja, 23 czerwca – w godz. 10:30-11:15

14 maja – w godz. 18:00-18:45

28 maja – w godz. 12:00-12:45

16 czerwca – w godz. 17:00-17:45

dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ

Pokój: 2.10

E-mail: mariusz.fras@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 18.20-19.20 lub dla osób chętnych na platformie MS Teams.

prof. dr hab. Bernadetta Fuchs

Pokój: 2.13

E-mail: bernadetta.fuchs@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00 – 13.45 pok. 2.13.

mgr Martyna Fusy-Talarczyk

Pokój: 2.12

E-mail: martyna.fusy@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w piątki w godz. 16:00-17:30.

mgr Dominik Gabor

E-mail: dominik.gabor@us.edu.pl

Konsultacje odbywają się w każdy czwartek, godz. 13:00-13:45 (dla studentów studiów stacjonarnych) oraz godz. 16:15-17:00 (dla studentów studiów niestacjonarnych), p. 3.37, Wydział Prawa i Administracji UŚ (ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice).

W razie możliwości proszę o maila informującego o planowanej obecności na konsultacjach wraz z oznaczeniem dnia.

dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska

dr Paweł Gała

Pokój: 2.41

E-mail: pawel.gala@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki od 10:30 do 11:30 oraz także w poniedziałek od 13:00 do 13:45.

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Pokój: 3.34

E-mail: jadwiga.gluminska-pawlic@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 • 27 marca (poniedziałek) dyżur online na platformie Teams w godz. 17.30 – 19.00
 • 4 kwietnia (wtorek) w godz. 12.30 – 14.00 pok. 3.34
 • 12 kwietnia (środa) po seminarium mgr od 18.30 pok. 3.34
 • 18 kwietnia (wtorek) dyżur online na platformie Teams w godz. 17.30 – 19.00
 • 25 kwietnia (wtorek) w godz. 12.30 – 14.00 pok. 3.34
 • 9 maja (wtorek) w godz. 12.30 – 14.00 pok. 3.34
 • 16 maja (wtorek) w godz. 12.30 – 14.00 pok. 3.34
 • 25 maja (czwartek) online na platformie Teams w godz. 18.30 – 19.30 (po wcześniejszym kontakcie e-mailowym)
 • 30 maja (wtorek) w godz. 12.30 – 14.00 pok. 3.34
 • 6 czerwca (wtorek) w godz. 12.30 – 14.00 pok. 3.34.

dr Grzegorz Gorczyński

Pokój: 2.9

E-mail: grzegorz.gorczynski@us.edu.pl

tel. 32 359 18 03

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki o godz. 13.00-13.45.

prof. dr hab. Jacek Górecki

Funkcje: Rzecznik praw i wartości akademickich

Pokój: 2.10

E-mail: jacek.gorecki@us.edu.pl

tel. 32 359 11 49

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w:

 • poniedziałki w godz. 18.45-19.30
 • wtorki w godz. 13.00-13.45

dr Konrad Graczyk, prof. UŚ

Pokój: 29

E-mail: konrad.graczyk@us.edu.pl

dr Michał Gramatyka

Pokój: 3.10

E-mail: michal.gramatyka@us.edu.pl

dr Iwona Gredka-Ligarska

Pokój: 3.30

E-mail: iwona.gredka-ligarska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45 na platformie MS Teams.

Link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aifsmYdeixzqOx7eQWE92R9uGr5VazCyCKyJvMn0kHz01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a52fc2b7-db4b-4fd5-8e11-9b32750eca1d&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

dr Dawid Gregorczyk

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.37

E-mail: dawid.gregorczyk@us.edu.pl

Informacja o dyżurach:

 1. w semestrze letnim 2022/2023 r. dyżury odbywać się będa w dniach zajęć dydaktycznych w środy o 13.00-13.45 i od 18.45-19.30 ( od 1 marca do 21 czerwca 2023 r.)

dr Anna Gronkiewicz

Pokój: 1.38

E-mail: anna.gronkiewicz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13:00-13:45. 

dr Michał Grudecki

Pokój: 3.21

E-mail: michal.grudecki@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 będą się odbywały w poniedziałki od 13:00 do 13:45 i w środy od 17:00 do 17:45 w pokoju 3.21.

prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk

Pokój: 3.27

E-mail: katarzyna.grzybczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałek o godz. 13.00-13.45.

Link do materiałów dydaktycznych: https://www.youtube.com/watch?v=RY9_w8PJD9w&list=PLUtsf15ts-w9uJHnL5l_Ex42DVd-ahT_d

OWI – pytania egzaminacyjne

dr Paulina Gwóździewicz-Matan

Pokój: 2.11

E-mail: paulina.gwozdziewicz-matan@us.edu.pl

W związku z wyjazdem służbowym dzisiejszy tj. 15.05.2023 – dyżur zostaje przeniesiony na środę, 17.05.2023 godz. 13-13.45.

Uwaga!!! Dyżur zaplanowany na 24.04.2023 zostaje przeniesiony na 27.04.2023r.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45.

mgr Tomasz Gwóźdź

Pokój: 3.33

E-mail: tomasz.gwozdz@us.edu.pl

W semestrze letnim 2022/2023 dyżury odbywać się będą w środy w godz. 13:00-13:45, p. 3.33.

dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ

Funkcje: Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów

Pokój: 2.13

E-mail: magdalena.habdas@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

mgr Jakub Hanc

Pokój: 3.18

E-mail: jakub.hanc@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022 /2023 odbywać się będą:

24.03, 31.03, 28.04, 05.05, 19.05, 26.05, 23.06od 18:05 do 19:05, w pok. 3.18.

mgr Łukasz Hawrylak

Pokój: 2.33

E-mail: lukaszhawrylak1@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 17.00 – 18.30.

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwość konsultacji zdalnej na Skype.

mgr Alicja Hernas

Pokój: 2.10

E-mail: alicja.hernas@us.edu.pl

UWAGA: Dyżur 10.05 zostaje odwołany. Następny dyżur odbędzie się w sobotę 13.05.2023 r. o godz. 14.00.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy o godz. 16.00 w pok. 2.10.

mgr Katarzyna Hebda-Relidzyńska

Pokój: 3.21

E-mail: kasia994@icloud.com

dr Tomasz Heryszek

E-mail: tomasz.heryszek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 15.30-16.30, pok. 102, Wydział Nauk Społecznych, Bankowa 11.

dr Anna Hołda-Wydrzyńska

Funkcja: Kierownik Studiów Podyplomowych Administracji i Zarządzania prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Pokój: 2.36

E-mail: anna.holda-wydrzynska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45

Studenci niestacjonarnego Prawa:

konsultacje odbywać się będą we wtorki w godz. 18.45-19.30 (tydzień parzysty), a także w piątki zjazdowe w następujących terminach:

 • 17.03 – godz. 10.30-11.30
 • 31.03 – godz. 11.30-12.30
 • 14.04 – godz. 11.30-12.30
 • 19.05 – godz. 10.30-11.30
 • 16.06 – godz. 11.30-12.30

dr Agnieszka Huras

Pokój: 3.31

E-mail: agnieszkahuras@op.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13:00-13:45 oraz 15:15-16:00 w pokoju 3.31.

dr Dominika Iwan-Sojka

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Ersamus

Pokój: 1.11

E-mail: dominika.iwan@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-13.45.

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

Funkcje: Prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 2.9

E-mail: monika.jagielska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45 w pok. 2.10.

dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ

Funkcje: Pełnomocnik Rektora ds. ochrony danych osobowych

Pokój: 2.44

E-mail: mariusz.jagielski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45.

dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ

Pokój: 1.45

E-mail: joanna.jagoda@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45, pok. 3.47.

dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ

Funkcje: Dyrektor kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.36

E-mail: marcin.janik@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki o godz. 13.00-13.45.

dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn, prof. UŚ

Funkcje: Dyrektor Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy

Pokój: 2.8

E-mail: marlena.jankowska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będę wtorki 13:15 – 14:00 na platformie MS Teams. Link poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa383ccdc0d534eb4a1dfd990a64d17c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=6e587be8-8ff6-4503-90e6-39189539ebe0&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

dr Anna Jaworska-Wieloch

Pokój: 3.25

E-mail: jaworskaania@wp.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 13.00 – 13.45 oraz w godz. 14.45 – 15.30.

mgr Adrian Jaworski

Pokój: 2.41

E-mail: ajaworski@us.edu.pl

dr Radosław Jeż

Pokój: 108, budynek CINIBA.

E-mail: radoslaw.jez@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 15.30 – 16.15. w budynku CINIBA (Katowice, ul. Bankowa 11 A), pok. 108 (Po wcześniejszym kontakcie e-mailowym) .

dr Katarzyna Kamińska

Pokój: 2.13

E-mail: katarzyna.kaminska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy o godz. 13.00-13.45.

dr hab. Michał Kania, prof. UŚ

Pokój: 2.34

E-mail: michal.kania@us.edu.pl

Dyżur w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będzie w środy od 15.00-16.00.

mgr Michał Karpiński

Pokój: 2.33

E-mail: m.karpinski@poczta.fm

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 17.00-18.00, sala 2.33.

mgr Aleksandra Klefas

Pokój: 2.36

E-mail: aleksandra.klefas@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą godzinę przed każdymi zajęciami w pokoju 2.36.

dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚ

Pokój: 2.10

E-mail: wojciech.klyta@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45 oraz 18.00 – 18.30.

dr Joanna Koczur

Pokój: 3.53

E-mail: joanna.koczur@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

dla studentów stacjonarnych: poniedziałki w godz. 13:00-13:45 w pok. 3.53;

dla studentów niestacjonarnych: poniedziałki w godz. 18:45-19:30 w pok. 3.53.

prof. dr hab. Radosław Koper 

Pokój: 3.22

E-mail: radoslaw.koper@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 (od 14 marca 2023) odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45, pokój nr 3.22

mgr Elżbieta Kowalska

Pokój:  2.22

E-mail: ekowalska5@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 • marzec 2023 – czwartek 23 marca godz. 9:45 – 10:30, sala 2.20
 • kwiecień 2023 – czwartek 13 kwietnia godz. 9:45 – 10:30, sala 2.20,
 • maj 2023 – wtorek 16 maja godz. 13:00 – 13:45 AULA 3.

dr Jacek Kowalski

Pokój:  2.22

E-mail: jakowalski@op.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023 odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca po zajęciach.

prof. dr hab. Wojciech Kowalski

Pokój:  2.08

E-mail: wojciech.kowalski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałek o godz. 13.00-13.45.

dr Agata Kozioł

Pokój: 2.11

E-mail: agata.koziol@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki o godz. 13.00.

mgr Paweł Króliczek

Pokój: 2.35

E-mail: pawel.kroliczek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45 dla studentów studiów stacjonarnych.

dr Magdalena Krzysztofik-Pelka

Pokój: 2.41

E-mail: m.krzysztofik-pelka@us.edu.pl

UWAGA: Informuję, że dyżury w dniach: 11.05.2023 i 18.05.2023 zostają odwołane.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-13.45 przez MS Teams (proszę o wcześniejszy kontakt na adres e-mail). Dodatkowo w czwartki w tygodnie parzyste w godz. 17.15-18.00 w pok. 2.41 (również proszę o wcześniejszy kontakt na adres e-mail).

Ponadto możliwe jest umówienie w terminie indywidualnie ustalonym na spotkanie za pomocą środków komunikowania się na odległość, tj. za pomocą platformy MS Teams, po uprzednim uzgodnieniu mailowym.

dr Bartosz Kubista

Pokój: 3.33

E-mail: bartosz.kubista@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-13.45.

dr Bartosz Kucia

Pokój: 1.40

E-mail: bartosz.kucia@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-13.45 oraz 17.00-17.45.

Istnieje możliwość połączenia przez platformę MS Teams, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

prof. dr hab. Teresa Kurowska

Pokój: 2.40

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki, tygodnie parzyste  w godz. 16.00-17.00.

dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

Funkcja: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.1

E-mail: witold.kurowski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45 w pokoju 1.1.

mgr Aneta Langner

Pokój: 3.22

E-mail: alangner@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023  kształtują się następująco:

 • dla studentów niestacjonarnych w środy w godz. 16:30-17:15 w p. 3.22
 • dla studentów stacjonarnych we wtorki (online) w godz. 13:00-13:45.

dr Jakub Lekston

dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ

Funkcja: Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów

Pokój: 3.10

E-mail: marek.lesniak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartek o godz. 13.00-13.45.

dr Anna Lichosik

Pokój: 2.36

E-mail: anna.lichosik@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-13.45 pok. 2.36.

prof. dr hab. Irena Lipowicz

Pokój: 1.35

E-mail: irena.lipowicz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

UWAGA: najbliższy dyżur odbędzie się 14 kwietnia br. o godz. 8.30-9.00 na platformie MS Teams.

 • dla studentów studiów niestacjonarnych w godz. 14.10 – 14.50 przed każdym wykładem
 • jest możliwość konsultacji na MS Teams – kod do dyżuru – 5yheleu

dr Małgorzata Lubelska-Sazanów

Pokój: 1.40

E-mail: malgorzata.lubelska-sazanow@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą po wcześniejszej konsultacji mailowej.

prof. dr hab. Anna Łabno

Pokój: 1.49

E-mail: anna.labno@us.edu.pl

UWAGA!!! Dyżury zaplanowane na dzień 25 kwietnia 2023 r. zostają odwołane.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki godz. 13.00-13.45 i 17.00-17.45.

mgr Michał Łabno

Pokój: 2.31

E-mail: michallabno1@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-13.45.

mgr Robert Łasa

Pokój: 1.11

E-mail: robert.lasa@us.edu.pl

Dyżury w maju będą odbywać się w dni zjazdowe.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 16.00-16.45.

prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

Pokój: 1.39

E-mail: grzegorz.laszczyca@us.edu.pl

UWAGA! Dyżur w dniu 26 kwietnia br. o 13.00 zostaje przesunięty na godz. 17.00.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnychśroda w godz. 13:00-13:45
 • dla studentów studiów niestacjonarnychśroda w godz. 17:00-17:45

mgr Monika Łata

Pokój: 2.41

E-mail: m.lata@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00 – 13.45 (dla studentów studiów stacjonarnych) oraz 15.15 – 16.15 (dla studentów studiów niestacjonarnych)

dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ

Pokój: 2.41

E-mail: dorota.lobos-kotowska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

Środa od 13:00-13:45 – dla studentów stacjonarnych

W tygodniach parzystych środa od 16:00 -16:45 – dla studentów niestacjonarnych

Pokój 2.41

dr Roman Marchaj

Pokój: 1.45

E-mail: roman.marchaj@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki  w godz. 13.00-13.45.

mgr Maciej Marcinowski – Prażmowski

Pokój: 3.10

E-mail: maciej.marcinowski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00 – 13.45 oraz w godz. 16.00 – 16.45 (dla studentów studiów niestacjonarnych).

dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ

Pokój: 31

E-mail: kr.markiewicz@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45.

prof. dr hab. Czesław Martysz

Pokój: 1.35

E-mail: czeslaw.martysz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 15.00 do 16.00 w pokoju 1.35.

dr Łukasz Maryniak

Pokój: 3.37

E-mail: lukasz.maryniak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 będą odbywały się w czwartki w godz. 13:00-13:45.

Dyżury dla studentów studiów zaocznych będą uzgadniane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie mailowym (lukasz.maryniak@us.edu.pl).

prof. dr hab. Andrzej Matan

Pokój: 1.39

E-mail: andrzej.matan@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim  2022/2023 odbywać się będą w czwartki o godz. 13.00 – 13.45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych – czwartek o godz. 16.30-17.15.

dr hab. Grzegorz Matusik

Pokój: 2.13

E-mail: grzegorz.matusik@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy o godz. 18:45.

dr hab Justyna Matysiewicz, prof. UE

E-mail: 

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 17.00-17.45.

mgr Krystyna Mazalik

E-mail: k.mazalik@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w piątki w godz. 17.30-19.00.

dr Błażej Mądrzycki

okój: 3.32

E-mail: blazej.madrzycki@us.edu.pl

UWAGA: Uprzejmie informuję, że w najbliższy poniedziałek tj. 22 maja dyżur nie odbędzie się. W kolejnych tygodniach zmianie ulega godzina dyżuru. Dyżur popołudniowy odbędzie się od godziny 17:00 do 17:45

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45 oraz w godz. 16.00-16.45.

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Funkcja: Zastępca Dyrektora Instytutu  Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.14

E-mail: barbara.mikolajczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45.

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8uT03AAfl8J7aDxAfN-_1syZn4ADmI6pOhJQ-0uh_UU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f15bcfb8-6cde-4ec0-b3c1-0ecf75f3974e&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311 Kod do dyżuru: w6u5pqh

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Funkcja: Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich

Pokój: 28

E-mail: marian.mikolajczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we poniedziałki w godz. 13.00-13.45 oraz 16.00-16.45

„Uprzejmie informuję, iż 24 kwietnia 2023 r. (najbliższy poniedziałek) z powodu wyjazdu służbowego nie będę obecny na dyżurze rozpoczynającym się o godzinie 13.00, natomiast dyżur późniejszy (godz. 16.00-16.45) może się rozpocząć z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem.” Marian Mikołajczyk

 

prof. dr hab. Ryszard Mikosz

Pokój: 1.34

E-mail: ryszard.mikosz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45 w pokoju 1.34.

mgr Tomasz Mizioch

Pokój: 2.33

E-mail: tmizioch@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00 – 14.30 w pokoju 1.35.

dr Małgorzata Myl

Pokój: 1.11

E-mail: malgorzata.myl@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

dr Grzegorz Nancka

Funkcja: Zastępca Dyrektora Kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.22

E-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl

UWAGA: W dniu 9 maja br. dyżury nie odbędą się ze względu na służbowy wyjazd.  Kolejne dyżury odbędą się zgodnie z planem 16 maja br.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13:00-13:45 (dla studentów stacjonarnych) oraz 16:00-16:45 (dla studentów niestacjonarnych) w pok. 1.22.

mgr Filip Nawrot

Pokój: 1.33

E-mail: fnawrot@us.edu.pl

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że moje dyżury w maju i czerwcu odbywają się we wtorki w godzinach od 13:00 do 13:45, poza dniem 30 maja. Dyżur z tego dnia z tego dnia został przeniesiony na poniedziałek 29 maja.

Ponadto dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się w następujących dniach i godzinach:

 • 5 maja – 14:10-14:55;
 • 12 maja – 14:40-15:25;
 • 19 maja – 14:10-14:55;
 • 26 maja – 13:00-13:45;
 • 16 czerwca – 16:30-17:15.

Wszystkie dyżury odbywają się w pokoju 1.33.

dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ

Pokój: 1.11

E-mail: joanna.nowakowska-malusecka@us.edu.pl

 

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki  w godz. 13.00 – 13.45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych – 45 min. po każdym wykładzie.

dr Sławomir Owczarczuk

Pokój: 3.35

E-mail: slawomir.owczarczuk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 13:00-13:45.

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Pokój: 2.33

E-mail: pawelczyk@pawelczyk.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 16.45-17.30.

dr Sławomir Piekarczyk

Pokój: 3.8

E-mail: slawomir.piekarczyk@op.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki (tydzień nieparzysty) w godz. 17.00 – 17.45, pok. 3.8

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski

Funkcja: Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Pokój: 3.07

E-mail: tomasz.pietrzykowski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy o godz. 13.00-13.45.

prof. dr hab. Piotr Pinior

Funkcje: Prodziekan ds. Badań Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 2.30

E-mail: piotr.pinior@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13:00-13:45, pok. 2.30.

dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UŚ

Pokój: 3.32

E-mail: lukasz.pisarczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

dr Agnieszka Piwowarczyk

Pokój: 2.36

E-mail: agnieszka.piwowarczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023  odbywać się będą we wtorki w godz. 13:00-13:45. Dla studentów niestacjonarny dyżury będą odbywać się w tygodniach nieparzystych w godz. 15.30-16.30, w tygodniach parzystych 17.00-17.45.

mgr Jakub Płaziuk

Pokój: 30

E-mail: jakub.plaziuk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00 – 13.45 (studenci studiów stacjonarnych) oraz w czwartki w godz. 18.45 – 19.30 (studenci studiów niestacjonarnych)

dr Małgorzata Pohl-Michałek

Pokój: 1.40

E-mail: malgorzata.pohl-michalek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45.

po uprzednim uprzedzeniu drogą email: malgorzata.pohl-michalek@us.edu.pl

 

Kod do dyżuru via Ms Teams:

Kod zespołu: 0bc6j76

dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ

Pokój: 2.32

E-mail: katarzyna.pokryszka@us.edu.pl

Szanowni Państwo,

Z powodu uczestnictwa w spotkaniu pracowników uczelni partnerskich w ramach Transform4Europe week, które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji w dniu 25 kwietnia – mój dyżur w tym dniu zostaje odwołany. Zapraszam na kolejny dyżur w dniu 9 maja 2023 r.

Z poważaniem,

Katarzyna Pokryszka

 

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00 – 13.45.

prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Funkcja: Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich

Pokój: 2.15

E-mail: w.popiolek@adplegal.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorek o godz. 11.15-12.00.

dr Magdalena Półtorak

Funkcja: Dyrektor Kierunków: Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration, Administrowanie Środowiskiem

Pokój: 1.12

E-mail: magdalena.poltorak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim  2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki o godz. 13.00.

dr inż. Rafał Prabucki

Pokój: 2.12

E-mail: rafal.prabucki@us.edu.pl

dr hab. Ewa Przeszło, prof. UŚ

Pokój: 2.36

E-mail: ewa.przeszlo@us.edu.pl

Uwaga! Najbliższy dyżur zostaje przeniesiony ze środy na piątek 28.04.2023 r. na godz. 15.00.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy o godz. 13.00 – 13.45.

dr Ewa Radecka

Pokój: 1.33

E-mail: ewa.radecka@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45 w p. 1.33.

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:

25.02.2023, godz. 11.20-12.05

11.03.2023, godz. 11.20-12.05

25.03.2023, godz. 14.35-15.30

21.04.2023, godz. 18.00-18.45

27.05.2023, godz. 11.20-12.05.

 

Tel. 32 359 12 05

dr Gabriel Radecki

Pokój: 1.34

E-mail: gabriel.radecki@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy o godz. 13.00.

Dla studentów studiów niestacjonarnych jest możliwość konsultacji bezpośrednio po zajęciach.

mgr Paweł Relidzyński

Pokój: 2.31

E-mail: p.relidzynski@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godzinach 13:00 – 13:45 oraz od 18:45 do 19:30.

dr Mauro Arturo Rivera Leon

dr Lidia Rodak

Pokój: 3.08

E-mail: lidia.rodak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 16:00-17:00 na platformie MS Teams.

Link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6XJJc5jZzQFqY2hDwjhcn_MZ93flJZnIzSyXlPJZrl81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=67959c06-5350-4150-9ccc-2d9d9e0d9112&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 2.12

E-mail: ewa.rott-pietrzyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45.

dr Olivia Rybak-Karkosz

Pokój: 3.10

E-mail: olivia.rybak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13:00-13:45 w pok. 3.10.

 

Tel. 32 359 18 84

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ do spraw jakości kształcenia i akredytacji, Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów, Koordynator w obszarze nauk społecznych Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Pokój: 3.16

E-mail: olga.sitarz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy, w godz. 13.00-13.45, p. 3.16

Dodatkowo w weekendy będę pełnić dyżury w następujących termiach:

25 marca, o godz. 11.30

29 kwietnia, o godz. 11.30 – DYŻUR ODWOŁANY!!!

13 maja o godz. 11.30.

Dyżury czerwcowe zostaną podane w późniejszym terminie.

mgr Sara Smyczek-Gołębiewska

dr Izabela Sowa

Pokój: 2.23

E-mail: izabela.sowa@uekat.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00 – 13.45.

dr Marek Stańko

Pokój:

E-mail: marek.stanko@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 16.15-17.15.

dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ

Pokój: 2.43

E-mail: anna.stawarska-rippel@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki  w godz. 13.00-13.45.

dr Magdalena Strożek-Kucharska

Pokój: 1.38

E-mail: magdalena.strozek-kucharska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-13.45 w pokoju 1.38.

dr Marek Suska

Funkcja: Pełnomocnik Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta

Pokój: 3.8

E-mail: marek.suska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 1. w poniedziałki:
  • w tygodniach parzystych w godz. 17.00 – 17. 45
  • w tygodniach nieparzystych w godz. 18.45 – 19. 30
 2. w środy w godz. 13.00 – 13.45

Jest możliwość konsultacji na MS Teams po wcześniejszym kontakcie e-mailowym.

dr Katarzyna Sychta

Pokój: 3.23

E-mail:katarzynasychta@poczta.fm

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w następujących terminach:

 • poniedziałki, w godz.13.00.-13.45.
 • środy, w godz. 17.00.-18.30.

Szanowni Państwo, 

informuję, że z przyczyn ode mnie niezależnych muszę odwołać dyżur zaplanowany na dzień 5 kwietnia na godz. 17.00.-18.30. Za wszelkie wynikające stąd utrudnienia serdecznie przepraszam. Studentów z przedużeniem sesji zapraszam na dyżur w dniu 12 kwietnia.

Pozdrawiam serdecznie

Katarzyna Sychta 

dr Weronika Szafrańska

Pokój: 1.37

E-mail: weronika.szafranska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45 oraz w tygodnie nieparzyste w godz. 17.00-17.45 i tygodnie parzyste w godz. 17.45-19.30.

dr Tomasz Szczygieł

Pokój: 29

E-mail: tomasz.szczygiel@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

Wyjątkowo dyżur ze środy 31 maja zostaje przesunięty na poniedziałek 29 maja. Dyżur odbędzie się w godzinach od 13:45 do 15:15

dr hab. Helena Szewczyk

Pokój: 3.30

E-mail: helena.szewczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45,  pok. nr 3.30.

dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ

Funkcja: Pełnomocnik Rektora do spraw cyfryzacji

Pokój: 2.12

E-mail: dariusz.szostek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45.

dr hab. Maciej Szpunar prof. UŚ

Pokój: 1.40

E-mail: maciej.szpunar@us.edu.pl

dr Ewa Śladkowska

Pokój: 1.37

E-mail: ewa.sladkowska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnych – w czwartki w godz. 13.00 – 13.45
 • dla studentów niestacjonarnych – w czwartki w godz. 18.45 – 19.30

dr Mariusz Śladkowski

Pokój: 1.48

E-mail: mariusz.sladkowski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnych we środy w godz. 13.00-13.45 w pokoju 1.48,
 • dla studentów studiów niestacjonarnych we środy w godz. 19.00-19.45 w pokoju 1.48.

mgr Piotr Śmieja

Pokój: 3.8

E-mail: piotr.smieja@op.pl

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ

Funkcja: Rzecznik Dyscyplinarny do spraw doktorantów

Pokój: 3.6

E-mail: slawomir.tkacz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w:

 • środy w godz. 13:00-13:45;
 • środy w godz. 17:00-17:45 po wcześniejszym kontakcie na adres mail lub MS Teams.

prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Funkcje: Kierownik międzyuczelnianych studiów podyplomowych Prawo w ochronie zdrowia

Pokój: 3.06

E-mail: zygmunt.tobor@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy o godz. 13.00-13.45.

dr Ilona Topa

Pokój: 1.11

E-mail: ilona.topa@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45 i 18.45-19.15, s. 1.11

dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ

Pokój: 31

E-mail: andrzej.torbus@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 13:00-13:45.

dr Urszula Torbus

Funkcja: Pełnomocnik Rektora ds. prawa pracy w Uniwersytecie Śląskim, Prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziałowy koordynator ds. dostępności w zakresie merytorycznym na WPiA

Pokój: 2.29

E-mail: urszula.torbus@us.edu.pl

Dyżury prodziekańskie w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 15.30-16.30, pok. 1.9.

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45, pok. 1.9.

mgr Patrycja Trzeja

Pokój: 3.23

E-mail: pi.23@icloud.com

dr hab. Paulina Twardoch, prof. UŚ

Pokój: 2.11

E-mail: paulina.twardoch@us.edu.pl

Uwaga: Dyżur w dniu 18.05.2023 r. zostaje odwołany.

UWAGA! Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w poniedziałek o godz. 18.45.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 będą odbywały się w czwartki, o godz. 13:00-13.45.

dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. UŚ

Pokój: 3.8

E-mail: aleksandra.wentkowska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

1. on line poprzez MS Teams w dowolnym terminie

2. kontaktowo, wtorek, 16.45 -18.15.

dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ

Pokój: 1.45

E-mail: anna.wierzbica@us.edu.pl

Najbliższy dyżur odbędzie się 23 maja br. w godz. 10.30-11.30.

Dyżur odbędzie się 20 kwietnia w godz. 10.35 – 11.35.

prof. dr hab. Leszek Wilk

Pokój: 3.17

E-mail: leszek.wilk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnych – w środy w godz. 13.00 – 13.45
 • dla studentów studiów niestacjonarnychjedna godzina po każdym wykładzie

dr Ireneusz Wolwiak

Pokój: 30

E-mail: ireneusz.wolwiak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnych – we wtorki w godz. 13.00 – 13.45, pok. 30
 • dla studentów studiów niestacjonarnych – we wtorki w godz. 18.45 – 19.30, pok. 30

dr Wojciech Wyrzykowski

Pokój: 2.31

E-mail: wojciech.wyrzykowski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00 – 13.45.

prof. dr hab. Lidia Zacharko

Pokój: 1.36

E-mail: lidia.zacharko@us.edu.pl

UWAGA: Dyżur z 9 maja br. zostaje przesunięty na 11 maja br. od godz. 13.00-14.30.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 • we wtorki w godz. 13.00-13.45
 • we wtorki tygodnie parzyste w godz. 16.00-17.00

dr Sylwia Zadworna

Pokój: 3.10

E-mail: sylwia.zadworna@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00 – 13.45.

dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ

Pokój: 3.26

E-mail: jaroslaw.zagrodnik@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki o godz. 18.45.

mgr Jakub Zamojski

Pokój: 3.26

E-mail: jaroslaw.zagrodnik@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki o godz. 15:30-16:30 w pok. 2.31.

dr Piotr Zawiejski

Pokój: 3.25

E-mail: piotr.zawiejski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

dr Mateusz Zeifert

Pokój: 3.8

E-mail: mateusz.zeifert@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45.

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Pokój: 3.24

E-mail: kazimierz.zgryzek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki godz. 14.00 – 15.00.

dr Ewa Zielińska

Pokój: 2.31

E-mail: ewa.zielinska@us.edu.pl

UWAGA: Od 22.05.2023r. dyżury odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 • w środy w godz. 13.00 – 13.45;
 • w czwartki godz. 13.00 – 13.45;
 • dla studentów niestacjonarnych –  przez 30 minut po każdym wykładzie

dr hab. Marek Zieliński, prof. UŚ

Pokój: 1.12

E-mail: marek.zielinski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45 oraz w godz. 17:00-18:00

dr hab. Dorota Zienkiewicz

Pokój: 3.10

E-mail: dorota.zienkiewicz@us.edu.pl

dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. współpracy z liceami ogólnokształcącymi i szkołami podstawowymi, Dyrektor Kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.29

E-mail: agnieszka.ziolkowska@us.edu.pl

UWAGA: Dyżur w dniu 16.05.2023 r. (wtorek) odbędzie się wyjątkowo w godz. 9.45-10.30.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorek, godz. 13.00-13.45, pok. 1.29.

dr hab. Jacek Zrałek

Pokój: 3.37

E-mail: jacek.zralek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w czwartki o godz. 13.00-13.45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych dyżury odbywają się indywidulanie po kontakcie poprzez email.

dr Mateusz Żaba

Funkcja: Zastępca Dyrektora Kierunków: Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration, Administrowanie Środowiskiem

Pokój: 1.23

E-mail: mateusz.zaba@us.edu.pl

Uwaga! Dyżur zaplanowany na  czwartek (27.4.2023) zostaje wyjątkowo przeniesiony na środę (26.4.2023) na godz. 12:00 – 13:00.

 

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

 • dyżur dla studentów – w poniedziałki w godz. 13:00-13:45, pokój 2.31.
 • dyżur dyrektorski – w czwartki w godz. 13:00-13:45, pokój 1.23.

dr hab. Grzegorz Żmij, prof. UŚ

Pokój: 2.9

E-mail: grzegorz.zmij@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą w poniedziałki od 13.00-13.45.

dr Kamila Żmuda-Matan

Pokój: 3.35

E-mail: kamila.zmuda-matan@us.edu.pl

Dyżur zaplanowany na dzień 18 kwietnia 2023 r. zostaje odwołany.

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00. – 13.45, s.3.35.

return to top