Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dyżury

dr Tomasz Adamczyk

Pokój: 26

E-mail: tomasz.adamczyk@us.edu.pl

UWAGA: dyżur w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej odbędzie się 5 lutego 2024 r. w godz. 9.00-10.00.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 dla studentów stacjonarnych odbywać się będą w poniedziałek 13.00-13.45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych, czwartek w godz. 18.45-19.15.

dr Michał Barański

Pokój: 3.31

E-mail: michal.barański@us.edu.pl

Uwaga: dyżur zaplanowany na 19.02.2024 odbędzie się w godz. 17.00-17.45.

Natomiast dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w czwartki godz. 13.00-13.45 oraz poniedziałki (od 26.02.2024) w godz. 18.45-19.30.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą odbywały się we wtorki w godz. 17.00-18:30, p. 3.31 oraz czwartki (tyg. nieparzyste) w godz. 13.00-13:45, p. 3.31

prof. dr hab. Jacek Barcik

Pokój: 1.13

E-mail: jacek.barcik@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 będą się odbywać w poniedziałki, godz. 13.00, w pok. 1.13.

dr Krystyna Barczyk

E-mail: k.barczyk@interia.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki od 15.00 – 15.45, sala nr 22.

mgr Mateusz Bartoszek

Pokój: 1.37

E-mail: mateusz.bartoszek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 dla studentów studiów stacjonarnych odbywają się we wtorki w godz. 13:00 – 13:45

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się w piątki, zależnie od godzin ostatnich zajęć, które odbywam w piątki.
W najbliższych tygodniach będzie to:
24.11.2023r. – 16:30 – 18:00
01.12.2023r. – 18:00 – 19:00
08.12.2023r. – dyżuru nie będzie ze względu na nieprzerwane zajęcia do godz. 19:35, zastępczo dyżur odbędzie się w sobotę 09.12.2023r. w godz. 18:00 – 19:00
15.12.2023r. – 16:15 – 17:15

Jeżeli nie są Państwo w stanie przybyć na żaden z dyżurów, proszę o kontakt mailowy celem ustalenia dogodnego terminu – mateusz.bartoszek@us.edu.pl.

dr Dominika Bek

Funkcja: Zastępczyni Dyrektorki Kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 3.18

E-mail: dominika.bek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024:

– dyżur zastępczyni dyrektorki kierunku i opiekunki praktyk oraz konsultacje dla studentów stacjonarnych – wtorek, 13:00-13:45, p. 1.29.

– dyżur zastępczyni dyrektorki kierunku i opiekunki praktyk oraz konsultacje dla studentów niestacjonarnych – czwartek, 16:00-17:00, p. 3.18.

Będę też dostępna via MS Teams.

dr Anna Bicz-Kordonets

Pokój: 30

E-mail: anna.bicz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45.

dr hab. Agnieszka
Bielska-Brodziak, prof. UŚ

Funkcja: Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta, Wydziałowy koordynator ds. dostępności w zakresie merytorycznym na WPiA

Pokój: 2.42

E-mail: agnieszka.bielska-brodziak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 odbywać się będą:

środy w godz. 13:00-13:45, pokój: 2.42

dr Artur Biłgorajski

Pokój: 2.44

E-mail: artur.bilgorajski@us.edu.pl

Studenci którzy nie przystąpili lub nie zdali egzaminów z modułów:

– Zachowania konsumentów (przedsiębiorczość stacjonarne I stopnia);

– Prawne granice wolności wypowiedzi (administracja stacjonarna);

– System polityczny państwa (administracja niestacjonarna);

– Prawo konstytucyjne (administracja niestacjonarna);

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą:

 • w  czwartki  godz. 13:00-13:45 oraz 18:45-19:30.

Pierwsze dyżury w semestrze letnim odbędą się w dniu 29.02.2024 r.

 

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnych – czwartek godz. 13.00-13.45
 • dla studentów studiów niestacjonarnych – czwartek godz. 18.45-19.30

prof. dr hab. Rafał Blicharz

Pokój: 2.34

E-mail: rafal.blicharz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki od godz. 13.00 – 13.45 w pok. 2.34.

dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ

Funkcja: Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów

Pokój: 1.48

E-mail: michal.bozek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą się odbywały w czwartki:

1. 13.00-13.45.

2. 17.00-17.45.

mgr Małgorzata Bryk-Zwolak

dr Piotr Buława

Pokój: 3.35

E-mail: piotr.bulawa@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą się odbywały w środy o godz. 13.00- 13.45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych dyżury będą odbywały się w środy w godz. 17.00-17.45. 

mgr Marcin Burdzik

Pokój: 3.26

E-mail: marcin.burdzik@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą się odbywały w każdy poniedziałek w godz. 14:30-15:30, w pokoju 3.26.

dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

Funkcja: Koordynator ds. prawnych w Szkole Doktorskiej i Międzynarodowej Środowiskowej SD w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Pokój: 2.44

E-mail: anna.chorazewska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24 czwartek, godz. 13:00 – 13:45  pokój 2.44, ul. Bankowa 11B, Katowice.

Dodatkowo dla studentów studiów niestacjonarnych dyżury będą odbywały się w piątki

w następujące dni i w następującej formie:

23 lutego: dyżur 14:10 – 14:55  pokój 2.44, ul. Bankowa 11B, Katowice

1 marca: dyżur 14:45 – 15:30   pokój 2.44, ul. Bankowa 11B, Katowice

22 marca: dyżur 14:45 – 15:30 przy pomocy środków komunikowania się na odległość na platformie MS Teams

26 kwietnia: dyżur 14:45 – 15:30 przy pomocy środków komunikowania się na odległość na platformie MS Teams

17 maja: dyżur 14:45 – 15:30  pokój 2.44, ul. Bankowa 11B, Katowice

mgr Barbara Cis

Pokój: 30

E-mail: bcis@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnychwtorek: 13.00-13.45
 • dla studentów studiów niestacjonarnychwtorek: 18.45-19.30

dr Renata Cybulska

Pokój: 1.45

E-mail: renata.cybulska@us.edu.pl

Dyżur w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będzie w środy o godz. 13.00-13.45.

mgr Anna Czarna

E-mail: annczarna@gmail.com

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbędą w następujących terminach:

– 17 listopada 2023 r. w godz.: 14:00 – 14:55
– 24 listopada 2023 r. w godz.:  14:00 – 14:55
– 1 grudnia 2023 r. w godz.:  14:00 – 14:55
– 8 grudnia 2023 r. w godz.: 7:15 – 8:15
– 15 grudnia 2023 r. w godz.:  14:00 – 14:55
– 12 stycznia 2024 r. w godz.: 10:30 – 11:30
– 26 stycznia 2024 r. w godz. 7:15 – 8:15

dr Katarzyna Czerwińska-Koral

Pokój: 2.41

E-mail: katarzyna.czerwinska-koral@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w czwartki w godz. 17.00-18.00.

mgr Patryk Dąbrowski

Pokój: 2.10

E-mail: patryk.dabrowski@us.edu.pl

dr Mateusz Dąbroś

E-mail: mateuszdabros@gmail.com

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą dyżur po indywidualnym umówieniu ze mną za pośrednictwem adresu e-mail.

dr hab. Maria De Abgaro Zachariasiewicz, prof. UŚ

dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.33

E-mail: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl

UWAGA: dyżury w trakcie sesji zimowej 23/24 odbędą się w poniedziałek  w godz. 13.30-14.15.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45.

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Funkcja: Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji (w zakresie nauk prawnych)

Pokój: 1.47

E-mail: bogdan.dolnicki@us.edu.pl

UWAGA: dnia 8 marca br. przebywam na zwolnieniu lekarskim i nie będę odbywał dyżurów. Studentów proszę o korespondencję mailową.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

dr Marlena Drapalska-Grochowicz

Funkcja: Pełnomocnik Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta

Pokój: 3.8

E-mail: marlena.drapalska-grochowicz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45.

dr Andrzej Drogoń

Pokój: 27

E-mail: andrzej.drogon@us.edu.pl

 

Informuję, że termin moich dyżurów w miesiącach semestru zimowego, w roku akademickim 2023/2024 będą miały miejsce w środy w godz. 13:00 – 13:40.

mgr Rafał Fic

Pokój: 3.21

E-mail: rafalfic@yahoo.com

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki w godz. 17.20-18.20 w pokoju 3.21.

mgr Agnieszka Fortońska

Pokój: 1.13

E-mail: afortonska@gmail.com

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą się odbywać w indywidualnie wyznaczonych terminach w pokoju 1.13 lub na platformie MSTeams w poniedziałki od 19:00-19:45 po uprzednim kontakcie mailowym.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aANYbhQKErOFydsxWtmyxo3XTLqHZ8-u96FWm8K6a6eI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b14dc9c1-8f7c-4d68-8bf0-3f53fa6ecc73&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ

Pokój: 2.10

E-mail: mariusz.fras@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorek o godz. 14.30-15.30. 

mgr Agnieszka Froch

Pokój: 3.16

E-mail: agnieszka.szulierz@us.edu.pl

Dyżury dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych:

19.11 godzina 12:15 – 13:00
03.12 godzina 12.15 – 13:00
20.01 godzina 15:45 – 16:25
21.01 godzina 14:00 – 14:45

prof. dr hab. Bernadetta Fuchs

Pokój: 2.13

E-mail: bernadetta.fuchs@us.edu.pl

UWAGA: dyżur zaplanowany na dzień 12.02.2024 zostaje odwołany.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45.

mgr Martyna Fusy-Talarczyk

Pokój: 2.12

E-mail: martyna.fusy@gmail.com

mgr Dominik Gabor

dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska

Pokój: 30

E-mail: katarzyna.gajda-roszczynialska@us.edu.pl

W semestrze zimowym 2023/2024 dyżur będzie możliwy po wcześniejszym umówieniu w poniedziałki godz.13: 00 – 13:45 (z wyjątkiem okresu kiedy jestem na urlopie). 

Urlop wypoczynkowy w niżej podanych terminach:

28.09. – 8.10. 2023r.

16.10.2023 – 25.10.2023r.

30.10.2023r.  – 5.11.2023r.

9.11. – 5.12.2023 r.

9.12.2023 – 23.01.2024r.

27.01.2023 – 11.02.2024r.

dr Paweł Gała

Pokój: 2.41

E-mail: pawel.gala@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą:

 1. Dyżur środa od 12:00 do 13:00.
 2. Konsultacje środa od 13:00 do 13:45.

dr Arkadiusz Gawron

Pokój: 2.10

E-mail: arkadiusz.gawron@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środę o godz. 11.30 – 13.30.

mgr Michał Gębicki

Pokój: 1.13 

E-mail: michal.gebicki@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki od 13.00 do 13.45. Na spotkania w innych godzinach lub za pośrednictwem MS Teams można umawiać się ze mną indywidualnie.

mgr Sylwia Giza

Pokój: 2.35

E-mail: sylwia.giza@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w następujących terminach: 

15 października 2023 r. – godz. 9:50 – 10:50

18 listopada 2023 r. – godz. 16:30 – 17:15

19 listopada 2023 r. – godz. 14:40 – 15:25

02 grudnia 2023 r. – godz. 10:40 – 11:25

03 grudnia 2023 r. – godz. 9:50 – 10:35

20 stycznia 2024 r. – godz. 10:40 – 11:25

21 stycznia 2024 r. – godz. 10:40 – 11:25

mgr Michał Glück

Pokój:

E-mail: michal.gluck@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Pokój: 3.34

E-mail: jadwiga.gluminska-pawlic@us.edu.pl

Dyżury odbędą się w następujących terminach:

 • 20 lutego (wtorek) godz. 13.00 – 14.00 p. 3.34
 • 29 lutego (czwartek) godz. 8.30 – 9.30 p. 3.34

mgr Marcin Gudajczyk

Pokój:

E-mail: marcin.gudajczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w następujących terminach:

– 18 listopada – g. 13:05-14:30,

– 19 listopada – g. 10:30-11:20,

– 3 grudnia – g. 15:30-16:30,

– 9 grudnia – g. 11:30-12:30,

– 20 stycznia – g. 15:00-16:00,

– 21 stycznia – g. 11:30-12:30,

Proszę jednak o zaznaczenie na wykazie dyżurów, iż osoby zainteresowane osobistą wizytą na dyżurze proszę o uprzednie zapowiedzenie się mailowo.

Informuję także, iż zgodnie z ustaleniami przekazanymi studentom na pierwszych zajęciach, jestem dla nich dostępny na konsultację zdalną na platformie MS Teams, każdorazowo po indywidualnym umówieniu terminu.

mgr Michał Hędrzak

Pokój: 1.12

E-mail: michalhedrzak@gmail.com

Najbliższe dyżury odbędą się:

 • 8.12.2023r. o 18:00
 • 19.01.2024r. o 16:25

dr Bartosz Janik

Pokój: 3.8

E-mail: bartosz.janik@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki 13:00-13:45.

dr Grzegorz Gorczyński

Pokój: 2.9

E-mail: grzegorz.gorczynski@us.edu.pl

tel. 32 359 18 03

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki o godz. 13.00-13.45.

prof. dr hab. Jacek Górecki

Funkcje: Rzecznik praw i wartości akademickich

Pokój: 2.10

E-mail: jacek.gorecki@us.edu.pl

tel. 32 359 11 49

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w:

 • poniedziałki w godz. 16.00-16.45
 • wtorki w godz. 13.00-13.45

dr Konrad Graczyk, prof. UŚ

Pokój: 29

E-mail: konrad.graczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45.

dr Michał Gramatyka

Pokój: 3.10

E-mail: michal.gramatyka@us.edu.pl

dr Iwona Gredka-Ligarska

Pokój: 3.30

E-mail: iwona.gredka-ligarska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 będą się odbywać w poniedziałki, godz. 13:00-13:45.

dr Dawid Gregorczyk

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.37

E-mail: dawid.gregorczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w dniach zajęć dydaktycznych, od 28.02.2024 r.

w każdą środę o 13.00-13.45 i o 17.00-17.45

Dyżury odbywają się stacjonarnie w sali 1.37.

dr Anna Gronkiewicz

Pokój: 1.38

E-mail: anna.gronkiewicz@us.edu.pl

UWAGA: Najbliższy dyżur odbędzie się 6 lutego 2024 o godz. 16.00-16.45.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki w godz. 13:00-13:45 oraz w godz. 17.00-17.45.

W dniu 30 stycznia dyżur odbędzie się o godzinie 17:00-17:45

dr Michał Grudecki

Pokój: 3.21

E-mail: michal.grudecki@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą się odbywały w poniedziałki od 13:00 do 13:45 oraz od 17.00-17.45 w pokoju 3.21.

prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk

Pokój: 3.36

E-mail: katarzyna.grzybczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 będą się odbywały w poniedziałki o godz. 13.00-13.45 w pok. 3.36.

Link do materiałów dydaktycznych: https://www.youtube.com/watch?v=RY9_w8PJD9w&list=PLUtsf15ts-w9uJHnL5l_Ex42DVd-ahT_d

OWI – pytania egzaminacyjne

dr Paulina Gwóździewicz-Matan

Pokój: 2.11

E-mail: paulina.gwozdziewicz-matan@us.edu.pl

Najbliższy dyżur w semestrze letnim 2023/2024 odbędzie się w czwartek 22.02 o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00.

mgr Tomasz Gwóźdź

Pokój: 3.33

E-mail: tomasz.gwozdz@us.edu.pl

W semestrze letnim 2023/2024 dyżury odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45, p. 3.33.

dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ

Funkcje: Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów

Pokój: 2.13

E-mail: magdalena.habdas@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

Dyżury zaplanowane na: 21 i 28 lutego 2024 odbędą się na platformie MS Teams.

mgr Jakub Hanc

Pokój: 3.18

E-mail: jakub.hanc@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45.

mgr Łukasz Hawrylak

Pokój: 2.33

E-mail: lukaszhawrylak1@gmail.com

mgr Katarzyna Hebda-Relidzyńska

Pokój: 3.21

E-mail: kasia994@icloud.com

dr Tomasz Heryszek

E-mail: tomasz.heryszek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-14.00, pok. 102, Wydział Nauk Społecznych, Bankowa 11.

dr Anna Hołda-Wydrzyńska

Funkcja: Kierownik Studiów Podyplomowych Administracji i Zarządzania prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Pokój: 2.36

E-mail: anna.holda-wydrzynska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00 -13.45 oraz w dni wykładowe dla studentów studiów niestacjonarnych – 45 min przed spotkaniem wykładowym.

Możliwe jest umówienie na spotkanie w terminie indywidualnie ustalonym za pomocą platformy MS Teams, po uprzednim uzgodnieniu mailowym.

dr Agnieszka Huras

Pokój: 3.31

E-mail: agnieszkahuras@op.pl

UWAGA: Uprzejmie informuję, że mój dyżur z poniedziałku 29 stycznia zostaje przeniesiony na czwartek 25 stycznia o godz. 12:00 w pokoju 3.31.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45 w pokoju 3.31.

Informacja! Dyżur z poniedziałku 29 stycznia zostaje przeniesiony na czwartek 25 stycznia o godz. 12:00 w pokoju 3.31.

dr Dominika Iwan-Sojka

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Ersamus

Pokój: 1.11

E-mail: dominika.iwan@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-13.45.

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

Funkcje: Prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 2.9

E-mail: monika.jagielska@us.edu.pl

Uwaga: dyżur zaplanowany na dzień 5 lutego 2024 zostaje odwołany.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45 w pok. 2.10.

dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ

Funkcje: Pełnomocnik Rektora ds. ochrony danych osobowych

Pokój: 2.44

E-mail: mariusz.jagielski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą we wtorki o godz. 13.00-13.45. 

dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ

Pokój: 1.45

E-mail: joanna.jagoda@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-13.45 w formie zdalnej (na platformie MSTeams).

Konsultacje mogą się również odbyć w terminie indywidualnie ustalonym po uprzednim uzgodnieniu mailowym.

Link do spotkania:

Dyżur | Ogólny | Microsoft Teams

Kod zespołu:  14ichzr

dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ

Funkcje: Dyrektor kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.36

E-mail: marcin.janik@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki o godz. 13.00-13.45.

dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn, prof. UŚ

Funkcje: Dyrektor Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy

Pokój: 2.8

E-mail: marlena.jankowska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będę wtorki 13:00 – 13:45.

UWAGA: Dyżury rozpoczną się od 23 października 2023 r.

dr Anna Jaworska-Wieloch

Pokój: 3.25

E-mail: jaworskaania@wp.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00 – 13.45 oraz w godz. 14.45 – 15.30.

mgr Adrian Jaworski

Pokój: 2.41

E-mail: ajaworski@us.edu.pl

dr Radosław Jeż

Pokój: 108, budynek CINIBA.

E-mail: radoslaw.jez@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki w godz. 15.30 – 16.15. w budynku CINIBA (Katowice, ul. Bankowa 11 A), pok. 108.(Proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy). Wejście od strony parkingu CINiBA.

dr Katarzyna Kamińska

Pokój: 2.13

E-mail: katarzyna.kaminska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w środy o godz. 13.00-13.45.

mgr Jeremiasz Kalus

Pokój:

E-mail: jeremiasz.kalus@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będzie w

mgr Justyna Kania

Pokój: 2.8

E-mail: justyna.kania@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą poniedziałki w godzinach 16-17, w pokoju 2.8.

dr hab. Michał Kania, prof. UŚ

mgr Aleksandra Klefas

Pokój: 2.36

E-mail: aleksandra.klefas@us.edu.pl

dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚ

Pokój: 2.10

E-mail: wojciech.klyta@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45 oraz 16.00 – 16.45.

mgr Jakub Kmieć

Pokój:

E-mail: Jakub.kmiec@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w

mgr Małgorzata Kocur

dr Joanna Koczur

Pokój: 3.53

E-mail: joanna.koczur@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w pok. 3.53. po uprzednim zapowiedzeniu się mailowo (joanna.koczur@us.edu.pl):

– dla studentów studiów stacjonarnych: w poniedziałki od 13:00- 13:45;

– dla studentów studiów niestacjonarnych w poniedziałki od 18:45-19:30.

mgr Zofia Kołodziej

Pokój: 1.13

E-mail: zofia.kolodziej@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45.

dr Paulina Konca

Pokój: 3.8

E-mail: paulina.konca@us.edu.pl

UWAGA: 24 lutego (w najbliższą sobotę) o godzinie 12:00 w pok. 3.8 odbędzie się dyżur dla wszystkich, którzy do tej pory nie zaliczyli kolokwium ze Wstępu do prawoznawstwa.

Dyżury dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środę o godz. 13.00-13:45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych dyżury odbywać się będą:

 • 8 stycznia (dyżur online) 17:00-17:40
 • 17 stycznia (dyżur online) 17:00-17:40
 • 22 stycznia (dyżur stacjonarnie) 17:00-17:40
 • 29 stycznia (dyżur stacjonarnie) 17:00-17:40

prof. dr hab. Radosław Koper 

Pokój: 3.22

E-mail: radoslaw.koper@us.edu.pl

UWAGA: W czasie sesji dyżury odbędą się:

29 stycznia br. (poniedziałek), godz. 17.00-18.00 – stacjonarnie, pokój nr 3.22,

5 lutego br. (poniedziałek), godz. 17.00-18.00 – MS Teams

Kolejny dyżur odbędzie się 20 lutego br. (wtorek), godz. 13.00-13.45, pokój nr 3.22.

 

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą się odbywać we wtorki w godz. 13.00-13.45.

mgr Elżbieta Kowalska

Pokój:  3.51

E-mail: ekowalska5@gmail.com

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach: 13:00 – 13:45 w sali 3.51.

dr Jacek Kowalski

Pokój:  E-mail: jakowalski@op.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą się odbywać w każdą ostatnią środę miesiąca / Aula 3, od 13:00 – 13:45.

prof. dr hab. Wojciech Kowalski

Pokój:  2.08

E-mail: wojciech.kowalski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w o godz. 13.00-13.45.

dr Agata Kozioł

Pokój: 2.11

E-mail: agata.koziol@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45.

mgr Paweł Króliczek

Pokój: 2.35

E-mail: pawel.kroliczek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą:

dla studentów stacjonarnych we wtorki w godz. 13:00-13:45 oraz dla studentów zaocznych także we wtorki w godz. 16:00-16:45.

dr Magdalena Krzysztofik-Pelka

Pokój: 2.41

E-mail: m.krzysztofik-pelka@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00 -13.45 przez MS Teams (proszę o wcześniejszy kontakt na adres e-mail) oraz w dni ćwiczeniowe dla studiów niestacjonarnych, 45 min przed pierwszą grupą zajęciową.

Ponadto możliwe jest umówienie w terminie indywidualnie ustalonym na spotkanie za pomocą środków komunikowania się na odległość, tj. za pomocą platformy MS Teams, po uprzednim uzgodnieniu mailowym.

dr Bartosz Kubista

Pokój: 3.33

E-mail: bartosz.kubista@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych: godzinę przed zajęciami w weekendy zjazdowe.

dr Bartosz Kucia

Pokój: 1.40

E-mail: bartosz.kucia@us.edu.pl

UWAGA: Dyżur zaplanowany na 5.02.2024 o godz. 13.00 zostaje odwołany. Natomiast po południu dyżur dnia 5.02..2024 odbędzie się o godz. 17.00.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45 oraz 16.30-17.15.

dr hab. Teresa Kurowska, prof. UŚ

Pokój: 2.4

UWAGA: Egzamin „przedterminowy” z modułu: Prawo rolne na PRNM, odbędzie się 13.01.2023 r. o godz. 10.00 w auli nr 2.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki tygodnie parzyste  w godz. 16.00-17.00.

dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

Funkcja: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.1

E-mail: witold.kurowski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45 w pokoju 1.1.

Na czas remontu pok. 1.1 – dyżury odbywać się będą w pok. nr 1.22.

mgr Aneta Langner

Pokój: 3.22

E-mail: alangner@us.edu.pl

mgr Wojciech Leder

Pokój: 3.16

E-mail: wojciech.leder@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą:

1) dyżur dla studentów studiów stacjonarnych co drugi wtorek (w tygodnie nieparzyste) o godzinie 13:00 do 13:45 w sali 3.16;

2) dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych w czwartki od godziny 16:00 do 17:00 po wcześniejszym umówieniu za pomocą e-mail w sali 3.16 lub zdalnie poprzez MS Teams.

dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ

Funkcja: Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów

Pokój: 3.10

E-mail: marek.lesniak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartek o godz. 13.00-13.45.

dr hab. Anna Lichosik

Pokój: 2.36

E-mail: anna.lichosik@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą odbywały się w czwartki w godz. 13.00 -13.45 oraz w dni wykładowe dla studiów niestacjonarnych, 45 min przed spotkaniem wykładowym.

dr Małgorzata Lubelska-Sazanów

Pokój: 1.40

E-mail: malgorzata.lubelska-sazanow@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki od godz. 13.00-13.45.

prof. dr hab. Anna Łabno

Pokój: 1.49

E-mail: anna.labno@us.edu.pl

UWAGA: Dyżur zaplanowany w dniu 16.01.2024 r. na godz. 13.00 zostaje odwołany.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki 13.00 -13.45 oraz 16.30-17.15.

mgr Michał Łabno

Pokój: 2.31

E-mail: michallabno1@gmail.com

mgr Robert Łasa

Pokój: 1.11

E-mail: robert.lasa@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą się odbywać w weekendy zjazdowe po ćwiczeniach w sali 1.11.

prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

Pokój: 1.39

E-mail: grzegorz.laszczyca@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnychśroda w godz. 13:00-13:45
 • dla studentów studiów niestacjonarnychśroda w godz. 17:00-17:45.

dr Monika Łata

Pokój: 2.41

E-mail:monika.lata@us.edu.pl

Na dyżury w semestrze letnim 2023/2024 zapraszam:

 • studentów studiów stacjonarnych – w czwartki, w godz. 13:00-13:45;
 • studentów studiów niestacjonarnych – w czwartki, w godz. 17:00-17:45 oraz w dni zjazdowe – 30 minut po ostatnich zajęciach.

dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ

Pokój: 2.41

E-mail: dorota.lobos-kotowska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy od godz. 13:00-13:45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych  – w środy o godz. 16.00-16.45.

mgr Nadia Majda

Pokój: 3.26

E-mail: nadia.majda@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w piątki w godz. 16.00.-17.45.

dr Roman Marchaj

Pokój: 1.45

E-mail: roman.marchaj@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

mgr Maciej Marcinowski – Prażmowski

Pokój: 3.10

E-mail: maciej.marcinowski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnych: środy, 13:00-13:45, pokój 3.10
 • dla studentów studiów niestacjonarnych: po zajęciach, pokój 3.10, ponadto dyżury indywidualne mogą być umawiane drogą mailową.

dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ

Pokój: 31

E-mail: kr.markiewicz@gmail.com

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45.

prof. dr hab. Czesław Martysz

Pokój: 1.35

E-mail: czeslaw.martysz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 15.00 do 16.00 w pokoju 1.35.

dr Łukasz Maryniak

Pokój: 3.37

E-mail: lukasz.maryniak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 będą odbywały się we wtorki w godz. 13:00-13:45.

prof. dr hab. Andrzej Matan

Pokój: 1.39

E-mail: andrzej.matan@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartek o godz. 13.00 – 13.45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych – czwartek o godz. 15.30-16.15.

dr hab. Grzegorz Matusik

Pokój: 2.13

E-mail: grzegorz.matusik@us.edu.pl

UWAGA: Najbliższy dyżur odbędzie się w czwartek 15.02.2024 r. o godz. 15:30.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki w godz. 15.15-16.00.

dr hab. Justyna Ganassali, prof. UE

E-mail: justyna.ganassali@uekat.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki on-line w godz. 13.00-13.45.

Video call link: https://meet.google.com/gcd-wuez-csk

mgr Krystyna Mazalik

dr Błażej Mądrzycki

pokój: 3.32

E-mail: blazej.madrzycki@us.edu.pl

UWAGA: Dyżur zaplanowany na dzień 29.01.2024 zostaje odwołany z uwagi na udział w konferencji. Dodatkowy dyżur odbędzie się 26.01.2024 od godz. 15.00 do 16.30 oraz 31 stycznia 2024 w godz. 15.00-16.30. Osoby zainteresowane zapraszam także do kontaktu poprzez adres e-mail: blazej.madrzycki@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą odbywać się w poniedziałki w godzinach: 13.00-13:45 i 16.00-16:45.

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Funkcja: Zastępca Dyrektora Instytutu  Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.14

E-mail: barbara.mikolajczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45.

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8uT03AAfl8J7aDxAfN-_1syZn4ADmI6pOhJQ-0uh_UU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f15bcfb8-6cde-4ec0-b3c1-0ecf75f3974e&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311 Kod do dyżuru: w6u5pqh

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Funkcja: Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich

Pokój: 28

E-mail: marian.mikolajczyk@us.edu.pl

Uprzejmie informuję, że mój najbliższy dyżur odbędzie się w piątek, 23 lutego 2024 r. w godz. 16.30-18.00.

prof. dr hab. Ryszard Mikosz

Pokój: 1.34

E-mail: ryszard.mikosz@us.edu.pl

mgr Tomasz Mizioch

Pokój: 2.33

E-mail: tmizioch@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki w godz. 16:30-18:00.

mgr Katarzyna Mróz

Pokój: 3.16

E-mail: katarzyna.mroz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w:

15.10.2023 – godz. 11:00-12:30
18.11.2023 – godz. 14:45-16:15
03.12.2023 – godz. 11:00-12:30
21.01.2023- godz. 13:00-14:30

dr Małgorzata Myl-Chojnacka

Pokój: 1.11

E-mail: malgorzata.myl@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45.

dr Grzegorz Nancka

Funkcja: Zastępca Dyrektora Kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.22

E-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl

UWAGA: Najbliższy dyżur w sesji zimowej odbędzie się w czwartek 8 lutego 2024 w godz. 13.00-14.30.

Dyżury w dniu 6.02 zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 jako Zastępca Dyrektora kierunku Administracja odbywać się będą we wtorki o godz. 13.00-13.45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych oraz jako Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych dyżury będą się odbywać we wtorki w godz. 16.00-16.45.

mgr Filip Nawrot

Pokój: 1.33

E-mail: filip.nawrot@us.edu.pl

W semestrze zimowym 2023/2024 dyżury odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

dr Robert Netczuk

Pokój:

E-mail: r.netczuk@us.edu.pl 

UWAGA: Uprzejmie zawiadamiam, iż moje dyżury w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej odbędą się w następujące dni i godziny:

 1. dnia 10 lutego 2024 roku, godzina 8:30-10:00, sala 48.
 2. dnia 15 lutego 2024 roku, godzina 17:00-19:00, sala 48.
 3. dnia 17 lutego 2024 roku, godzina 8:30-10:00, sala 48.
 4. dnia 22 lutego 2024 roku, godzina 17:00-19:00, sala 48.

W semestrze zimowym 2023/2024 dyżury odbywać się będą w następujących terminach:

 • 18 listopada 2023 roku, godz. 13:05-14:35, pok. 48
 • 2 grudnia 2023 roku, godz. 16::30-18:00, pok. 48
 • 9 grudnia 2023 roku, godz. 16:40-18:10, pok. 48

dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ

Pokój: 1.11

E-mail: joanna.nowakowska-malusecka@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki  w godz. 13.00 – 13.45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych dyżury będą się odbywać po moich wykładach w następujących terminach:

21.10. br. o godz. 11.20,

25.11.br. o godz. 11.20 

13.01.2024. o godz. 11.20 (pok. 1.11).

mgr Osmenda Katarzyna

Pokój: 3.16

E-mail: katarzyna.osmenda@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w następujących terminach:

· Studenci stacjonarni: środy 13:00-13:45, p. 3.16

· Studenci niestacjonarni: pokój 3.16, terminy nieregularne
19.11 – 11:20-12:05; 3.12 – 11:20-12:05; 20.01 – 12:15-13:00; 21.01 – 12:15-13:00.

dr Sławomir Owczarczuk

Pokój: 3.35

E-mail: slawomir.owczarczuk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w środę w godz. 13:00-13:45.

Po wykładzie dla studentów studiów niestacjonarnych każdorazowo po wykładzie dla studentów danej grupy.

mgr Beata Pakuła

Pokój:

E-mail: beatapakula@interia.eu

UWAGA: dyżur zaplanowany na dzień 18.01.2024 r. zostaje odwołany.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-13.45 w auli nr 7. 

mgr Aneta Paleczna

Pokój:

E-mail: paleczna.aneta@gmail.com

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w 

mgr Wojciech Panek

Pokój:

E-mail: wojciech.panek@us.edu.pl

UWAGA: dyżur zaplanowany na 22 i 29 grudnia 2023 r. nie odbędzie się.

Natomiast dyżur wyznaczony na 5 stycznia 2024 r. zostaje przeniesiony na poniedziałek, 8 stycznia 2024 r. w godzinach 16:00 – 16:45.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą wg następujących terminów: 

I. W tygodniach, w których odbywają się zajęcia (ćwiczenia) z przedmiotu prawo
konstytucyjne dla II roku studiów niestacjonarnych na kierunku prawo mój dyżur został
wyznaczony w następujących terminach:
– 20 października 2023 r. – 14:00 – 14:50
– 27 października 2023 r. – 14:00 – 14:50
– 24 listopada 2023 r. – 14:05 – 14:55
– 1 grudnia 2023 r. – 14:00 – 14:50
– 8 grudnia 2023 r. – 14:05 – 14:55
– 12 stycznia 2024 r. – 14:00 – 14:50
– 19 stycznia 2024 r. – 9:15-9:45 oraz 14:20-14:50
II. W tygodniach, w których nie odbywają się zajęcia (ćwiczenia) z przedmiotu prawo
konstytucyjne dla II roku studiów niestacjonarnych na kierunku prawo, termin dyżuru
to piątek, godzina 12:15 – 13:00.
W pozostałych przypadkach zapraszam do kontaktu mailowego celem indywidualnego
uzgodnienia terminu spotkania.

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Pokój: 2.33

E-mail: pawelczyk@pawelczyk.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz.:

 • studenci stacjonarni: 13.00 -13.45.
 • studenci niestacjonarni: 16.45 -17.30.

dr Sławomir Piekarczyk

Pokój: 3.8

E-mail: slawomir.piekarczyk@op.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w weekendy zjazdowe w p. 3.8 po zajęciach, tj.:

– 18 listopada 2023 – godz. 18:00-18:45,

– 19 listopada 2023 – godz. 14:35-15:20,

– 2 grudnia 2023 – godz. 18:00-18:45,

– 3 grudnia 2023 – godz. 18:00-18:45,

– 20 stycznia 2024 – godz. 16:25-17:10,

– 21 stycznia 2024 – godz. 11:20-12:05.

mgr Mikołaj Pietrzyk

Pokój:

E-mail: mikolaj.pietrzyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w piątki o godz. 16.00.

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski

Funkcja: Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Pokój: 3.07

E-mail: tomasz.pietrzykowski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w środy o godz. 13.00-13.45.

prof. dr hab. Piotr Pinior

Funkcje: Prodziekan ds. Badań Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 2.30

E-mail: piotr.pinior@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki w godz. 13:00-13:45, pok. 2.30.

dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UŚ

Pokój: 3.32

E-mail: lukasz.pisarczyk@us.edu.pl

UWAGA: Dyżury zaplanowane na: 24 stycznia, 31 stycznia oraz 7 lutego br. odbywać się będą w formie zdalnej na MS Teams:

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aapC5l24HSBXQ87oIHOuOAw24HDIGA5Ey88-NjA-TCt81%40thread.tacv2/conversations?groupId=84c34266-6fd3-4143-af93-b8ad273e30f4&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Kod: jzn07sa

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

dr hab. Agnieszka Piwowarczyk

Pokój: 2.36

E-mail: agnieszka.piwowarczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w środy w godz. 13.00 -13.45 oraz w dni wykładowe dla studiów niestacjonarnych – 45 min przed spotkaniem wykładowym.

Możliwe jest umówienie w terminie indywidualnie ustalonym na spotkanie za pomocą platformy MS Teams, po uprzednim uzgodnieniu mailowym.

mgr Jakub Płaziuk

Pokój: 30

E-mail: jakub.plaziuk@us.edu.pl

dr Małgorzata Pohl-Michałek

Pokój: 1.40

E-mail: malgorzata.pohl-michalek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w w godz. 13.00-13.45.

dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ

Pokój: 2.32

E-mail: katarzyna.pokryszka@us.edu.pl

Dyżur odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 11.00, pok. 2.32.

Katarzyna Pokryszka

prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Funkcja: Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich

Pokój: 2.15

E-mail: w.popiolek@adplegal.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałek o godz. 10.30-11.30.

dr Magdalena Półtorak

Funkcja: Dyrektor Kierunków: Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration, Administrowanie Środowiskiem

Pokój: 1.12

E-mail: magdalena.poltorak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki o godz. 13.00-13.45.

dr inż. Rafał Prabucki

Pokój: 2.12

E-mail: rafal.prabucki@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą odbywać się w środę (tyg. parzyste) w godz. o 13.00 – 13.45.

W każdy piątek dyżur o godz. 9.30 -10.30 na w formie zdalnej na platformie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUDEeTHDsYqYgvr5oEpYtWXvm0q36HL_nXp072HQGSLQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2bea42a4-196a-4f78-8b9c-2980734158e6&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

mgr Karolina Prażmowska-Marcinowska

Pokój: 1.14

E-mail: karolina.prazmowska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą odbywać się w środy w tygodnie parzyste o godzinie 13.00 dla studentów stacjonarnych, a dla studentów niestacjonarnych o godzinie 16.00, w pokoju 1.14.

dr hab. Ewa Przeszło, prof. UŚ

Pokój: 2.36

E-mail: ewa.przeszlo@us.edu.pl

 

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy, godz. 13:00-13:45. 

dr Ewa Radecka

Pokój: 1.34

E-mail: ewa.radecka@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w

środy w godz. 13-13.45 oraz:

08.03.2024, godz. 14.35 – 15.20

05.04. 2024, godz. 16.25 – 17.10

07.04.2024, godz. 18.00 – 18.45

a także dodatkowe, umówione po wcześniejszej konsultacji e-mail.

dr Gabriel Radecki

Pokój: 1.34

E-mail: gabriel.radecki@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki o godz. 13.00 -13.45.

mgr Paweł Relidzyński

Pokój: 2.31

E-mail: p.relidzynski@gmail.com

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w w godzinach 13:00 – 13:45 oraz od 18:45 do 19:30.

dr Mauro Arturo Rivera Leon

Pokój: 2.35

E-mail: mauro_arturo.rivera-leon@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się w poniedziałki o godz. 13.00-13.45. 

dr Lidia Rodak

Pokój: 3.08

E-mail: lidia.rodak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki w godz. 13:00-14:00 na platformie MS Teams.

Link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6XJJc5jZzQFqY2hDwjhcn_MZ93flJZnIzSyXlPJZrl81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=67959c06-5350-4150-9ccc-2d9d9e0d9112&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Pokój: 2.12

E-mail: ewa.rott-pietrzyk@us.edu.pl

dr Olivia Rybak-Karkosz

Pokój: 3.10

E-mail: olivia.rybak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki w godz. 13:00-13:45 (studenci stacjonarni) oraz w godz. 17:00-17:45 (studenci niestacjonarni) w pok. 3.10.

 

Tel. 32 359 18 84

mgr Wojciech Sawicki

Pokój:

E-mail: wojciech.sawicki@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą zostały zaplanowane we wszystkie piątki zjazdowe po bloku ćwiczeniowym (45 min lub dłużej – zgodnie z potrzebami studentów) – prośba o maila z zapowiedzią.

Na mailowe wnioski, dyżury mogą odbyć się również w innym czasie, w tym w formie online przy pomocy platformy MS Teams.

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ do spraw jakości kształcenia i akredytacji, Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów, Koordynator w obszarze nauk społecznych Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Pokój: 3.16

E-mail: olga.sitarz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 będę pełnić w środy, w godz. 13.00-13.45, stacjonarnie, w pokoju 3.16.

Ponadto w weekendy – stacjonarnie, pok. 316:

10 marca o godz. 12.00-13.00

27 kwietnia godz. 12.00-13.00

19 maja godz. 12.00-13.00

2 czerwca godz. 12.00-13.00

mgr Sara Smyczek-Gołębiewska

Pokój: 3.8

E-mail: sara.smyczek@us.edu.pl

dr Izabela Sowa

Pokój: 2.23

E-mail: izabela.sowa@uekat.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą we w godz. 13.00 – 13.45.

dr Marek Stańko

Pokój:

E-mail: marek.stanko@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą we … w godz. 16.15-17.15.

dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ

Pokój: 2.43

E-mail: anna.stawarska-rippel@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałek w godz. 13.00-13.45.

Link do zespołu „dyżur” w MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1fad4f56cfed44cb883bb4971ee5c605%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=43352b0c-b1f0-4538-8abe-61432f2c3851&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

dr Magdalena Strożek-Kucharska

Pokój: 1.38

E-mail: magdalena.strozek-kucharska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-13.45.

dr Marek Suska

Funkcja: Pełnomocnik Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta

Pokój: 3.8

E-mail: marek.suska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się dyżury we wtorki, 17:15-18:00 oraz w środy, 13:00-13:45 w gabinecie 3.8.

dr Katarzyna Sychta

Pokój: 3.23

E-mail:katarzynasychta@poczta.fm

Informuję, że moje dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą odbywały się w gabinecie nr 3.23. w następujących terminach:

INFORMACJA O TERMINACH DYŻURÓW W SESJI ZIMOWEJ

 

Informuję, że moje dyżury w okresie sesji egzaminacyjnej odbędą się w następujących terminach:

1 luty (czwartek), godz. 14.00.-15.30.

7 lutego (środa), godz. 14.30.-16.00.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam

Katarzyna Sychta

dr Weronika Szafrańska

Pokój: 1.37

E-mail: weronika.szafranska@us.edu.pl

UWAGA: Dyżury dr Weroniki Szafrańskiej w czasie sesji odbędą się we wtorki: 30 stycznia i 6 lutego w godzinach 16.00-17.00. Dyżury w środy nie odbędą się. Kolejne są przewidziane w semestrze letnim.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45 oraz 18.45-19.30. 

dr Tomasz Szczygieł

Pokój: 26

E-mail: tomasz.szczygiel@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w czwartek w godz. 13.00-13.45.

Dla studentów studiów niestacjonarnych – 45 min po każdych zajęciach z daną grupą wykładową.

dr hab. Helena Szewczyk

Pokój: 3.30

E-mail: helena.szewczyk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45, pok. 3.30

dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ

Funkcja: Pełnomocnik Rektora do spraw cyfryzacji

Pokój: 2.12

E-mail: dariusz.szostek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-13.45.

dr hab. Maciej Szpunar prof. UŚ

Pokój: 1.40

E-mail: maciej.szpunar@us.edu.pl

dr Ewa Śladkowska

Pokój: 1.37

E-mail: ewa.sladkowska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnych – w czwartki w godz. 13.00 – 13.45
 • dla studentów niestacjonarnych – w czwartki w godz. 18.45 – 19.30

dr Mariusz Śladkowski

Pokój: 1.48

E-mail: mariusz.sladkowski@us.edu.pl

Uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 swoje dyżury będę odbywał we środy w godz. 13.00-13.45 (studia stacjonarne) oraz 18.45-19.30 (studia niestacjonarne) w sali 1.48.

mgr Piotr Śmieja

Pokój: 3.8

E-mail: piotr.smieja@op.pl

mgr Małgorzata Tomaka

Pokój:

E-mail: malgorzata.tomaka@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w niżej wyznaczonych terminach:

-24.11.2023: (13:00-13:45)

-1.12.2023: (14:35-15:20)

-12.01.2024: (14:35-15:20)

-19.01.2024: (11:20-12:05)

w sali  nr 48, po wcześniejszym kontakcie na wskazany adres e-mail.

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ

Funkcja: Rzecznik Dyscyplinarny do spraw doktorantów

Pokój: 3.6

E-mail: slawomir.tkacz@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w:

 • środy w godz. 13:00-13:45;
 • dla studentów studiów niestacjonarnych: środy lub piątki po wcześniejszym kontakcie na adres mail lub MS Teams.

mgr Artur Tyński

Pokój:

E-mail: artur.tynski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w

prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Funkcje: Kierownik międzyuczelnianych studiów podyplomowych Prawo w ochronie zdrowia

Pokój: 3.06

E-mail: zygmunt.tobor@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy o godz. 13.00-13.45.

dr Ilona Topa

Pokój: 1.11

E-mail: ilona.topa@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45 i 18.45-19.15, s. 1.11

dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ

Pokój: 32

E-mail: andrzej.torbus@us.edu.pl

UWAGA: dyżur zaplanowany na 21.02.2024 zostaje odwołany.

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą we wtorki o godz. 13.00-13.45.

dr Urszula Torbus

Funkcja: Pełnomocnik Rektora ds. prawa pracy w Uniwersytecie Śląskim, Prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziałowy koordynator ds. dostępności w zakresie merytorycznym na WPiA

Pokój: 2.1

E-mail: urszula.torbus@us.edu.pl

UWAGA: Dyżury przewidziane w tym tygodniu zastają odwołane.

Dyżury Pani Prodziekan przejął Pan Dziekan dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ.

Dyżury prodziekańskie w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki w godz. 15.30-16.30, pok. 2.1.

Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45, pok. 2.1.

mgr Patrycja Trzeja

Pokój: 3.23

E-mail: pi.23@icloud.com

dr hab. Paulina Twardoch, prof. UŚ

Pokój: 2.11

E-mail: paulina.twardoch@us.edu.pl

UWAGA: Poniżej link do zajęć zdalnych w ramach odpracowania ćwiczeń z PPM, czwartek, 14 grudnia, godz. 15:30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1EIP6_MRNasoGTPLwjzKtTuV_XCVb7iIrGsQKZ6Beps1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2175a7d7-735a-4f24-a4e0-c26dfd5f2044&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą odbywały się w poniedziałki o godz. 13:00-13.45.

mgr Alicja Walkarz

Pokój: 2.10

E-mail: alicja.hernas@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 będą odbywały się w

– w weekendy zjazdowe po wcześniejszym umówieniu w pokoju 2.10.

dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. UŚ

Pokój: 3.6

E-mail: aleksandra.wentkowska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałek w godz. 13.00-13.45.

Ponadto studenci mogą w ustalonym terminie spotykać również  na platformie MS Teams.

Kod do Zespołu: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af63832e2366a4b68977c84d36fce4f6e%40thread.tacv2/conversations?groupId=b674a53c-5058-4369-b043-7cfa67cb1eb8&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

mgr Rafał Wieczerzak

Pokój:

E-mail: rafal.wieczerzak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem poczty e-mail.

dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ

Pokój: 1.45

E-mail: anna.wierzbica@us.edu.pl

UWAGA: najbliższy dyżur odbędzie się 19 lutego w godz. 16.30-17.30.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy o godz. 13.00-13.45.

prof. dr hab. Leszek Wilk

Pokój: 3.17

E-mail: leszek.wilk@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy w godz. 13.00 – 13.45.

dr hab. Ireneusz Wolwiak

Pokój: 30

E-mail: ireneusz.wolwiak@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą:

 • dla studentów studiów stacjonarnych – w środy w godz. 13.00 – 13.45, pok. 30
 • dla studentów studiów niestacjonarnych – w środy w godz. 17.00 – 17.45, pok. 30

mgr Jakub Wyczik

Pokój: 2.12

E-mail: jakub.wyczik@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45.

dr Wojciech Wyrzykowski

Pokój: 2.31

E-mail: wojciech.wyrzykowski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00 – 13.45.

prof. dr hab. Lidia Zacharko

Pokój: 1.36

E-mail: lidia.zacharko@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą we wtorki o godz. 12.00-12.45 oraz we wtorki,  tygodnie nieparzyste od 17.00-17.45.

dr Sylwia Zadworna

Pokój: 3.10

E-mail: sylwia.zadworna@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00 – 13.45 oraz w godz. 15.15 – 16.00. 

dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ

Pokój: 3.26

E-mail: jaroslaw.zagrodnik@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki o godz. 18.45.

mgr Jakub Zamojski

Pokój: 3.26

E-mail: jakub.zamojski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w …. o godz. 15:30-16:30 w pok. 2.31.

dr Piotr Zawiejski

Pokój: 3.25

E-mail: piotr.zawiejski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki:

 • studenci stacjonarni w godz. 13.00-13.45
 • studenci niestacjonarni w godz. 17.00 – 17.30.

dr Mateusz Zeifert

Pokój: 3.8

E-mail: mateusz.zeifert@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

 

Zmiana terminu dyżuru:

Zamiast w środę 07.02.2024 o godz. 13:00-13:45 odbędzie się w czwartek o godz. 11:00-11:45 (p. 3.8).

mgr Grzegorz Zębik

Pokój: 2.41

E-mail: grzegorz.zebik@wp.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą we wtorki od godz. 17.00 w pok. 2.41.

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Pokój: 3.24

E-mail: kazimierz.zgryzek@us.edu.pl

dr Ewa Zielińska

Pokój: 2.31

E-mail: ewa.zielinska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą:

 • poniedziałek godz. 13-13.45 p.2.31;
 • środa 13 -13.45 pokój 2.31.
 • dla studentów zaocznych jestem dostępna po każdym wykładzie 30 minut.

dr hab. Marek Zieliński, prof. UŚ

Pokój: 1.12

E-mail: marek.zielinski@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45 oraz w godz. 16:00-17:00.

dr hab. Dorota Zienkiewicz

Pokój: 3.10

E-mail: dorota.zienkiewicz@us.edu.pl

dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. współpracy z liceami ogólnokształcącymi i szkołami podstawowymi, Dyrektor Kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pokój: 1.29

E-mail: agnieszka.ziolkowska@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 będą odbywały się w poniedziałki w godz.13:00-13:45 z wyjątkiem 27 maja br.

dr hab. Jacek Zrałek

Pokój: 3.37

E-mail: jacek.zralek@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w środy w godz. 13.00-13.45.

dr Mateusz Żaba

Funkcja: Zastępca Dyrektora Kierunków: Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration, Administrowanie Środowiskiem

Pokój: 1.23

E-mail: mateusz.zaba@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą:

 • dyżur dla studentów – w czwartki w godz. 9.45-10.45, pokój 2.31.
 • dyżur dyrektorski – w poniedziałki w godz. 13:00-13:45, pokój 1.23.

dr hab. Grzegorz Żmij, prof. UŚ

Pokój: 2.9

E-mail: grzegorz.zmij@us.edu.pl

UWAGA: W sesji zimowej 2023/2024 dyżury odbędą się w dniach 29.01. i 12.02. o godz. 13.00-13.45.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki od 13.00-13.45.

dr Kamila Żmuda-Matan

Pokój: 3.35

E-mail: kamila.zmuda-matan@us.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00-13.45.

mgr Karol Żyła

Pokój: 3.26

E-mail: karol.zyla@us.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w:

 • 16:00-16:30 – 3 grudnia 2023 r. (weekend zjazdowy)
 • 13:00-13:45 – 9 grudnia 2023 r.  (weekend zjazdowy)
 • 18:00-19:00 – 24 stycznia 2024 r.
 • 10:00-11:30 – 27 stycznia 2024 r. (weekend niezjazdowy)

return to top