Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jest uczestnikiem Pan-European Programme – programu koordynowanego przez dwa najważniejsze europejskie urzędy działające w zakresie promowania i ochrony własności intelektualnej:

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl

Europejski Urząd Patentowy (EPO) https://www.epo.org/

Celem programu jest dotarcie do środowiska akademickiego z promocją internetowych narzędzi edukacyjnych stworzonych przez oba Biura, ułatwienie młodym ludziom dostępu do rynku pracy oraz intensyfikowanie wymiany międzynarodowej.

Z ramienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego współpracę koordynuje Pani dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn, prof. UŚ, Dyrektor Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy.

Zachęcamy do korzystania z materiałów szkoleniowych z zakresu prawa własności intelektualnej zamieszczonych w serwisach e-learningowych Urzędów:

• European Patent Office: https://www.epo.org/learning.html
• Academy Learning Portal European Intellectual Property Office (wymaga założenia konta jako Members of the Pan-European Seal Programme: https://euipo.europa.eu/knowledge/login/index_euipo.php
• IP Teaching Kit: https://www.epo.org/learning/materials/kit.html

W ramach Pan-European Seal Programme organizowanych jest szereg inicjatyw skierowanych do partnerów programu (zarówno pracowników naukowych uczelni, jak i studentów), m.in. seminaria i konferencje, szkolenia online, wirtualne zwiedzanie urzędu, letnie szkoły prawa i staże. Informacje o kolejnych wydarzeniach będą zamieszczane na bieżąco, zachęcamy więc do śledzenia zakładki.

return to top