Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Struktura

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

 

e-mail: witold.kurowski@us.edu.pl

dziekan.wpia@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 60

dyżur: poniedziałek, godz. 13:00-13:45

pok. 1.1

PRODZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI PRODZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

Prodziekan do spraw badań naukowych

prof. dr hab. Piotr Pinior

 

e-mail: piotr.pinior@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 17 63

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:00-13:45.

pok. 2.30

 

 

 

 


Prodziekanka do spraw kształcenia i studentów

dr Urszula Torbus

 

 

e-mail: urszula.torbus@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 15:30-16:30

pok. 2.1

 

 

 

 


Prodziekanka do spraw rozwoju i współpracy

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

 

e-mail: monika.jagielska@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 13:00-13:45

pok. 2.2

DYREKTORZY KIERUNKÓW STUDIÓW DYREKTORZY KIERUNKÓW STUDIÓW

Dyrektorka kierunku Prawo

dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ

 

e-mail: agnieszka.ziolkowska@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 13:00-13:45

pok. 1.29

 

 

 

 

 


Zastępczyni Dyrektorki kierunku Prawo

dr Dominika Bek

 

e-mail: dominika.bek@us.edu.pl

– dyżur zastępczyni dyrektorki kierunku i opiekunki praktyk oraz konsultacje dla studentów stacjonarnych – wtorek, 13:00-13:45, p. 1.29.

– dyżur zastępczyni dyrektorki kierunku i opiekunki praktyk oraz konsultacje dla studentów niestacjonarnych – czwartek, 16:00-17:00, p. 3.18.

pok. 3.18

 

 

 

 


Dyrektor kierunku Administracja

dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ

 

e-mail: marcin.janik@us.edu.pl

dyżur: czwartek,  godz. 13.00-13.45

pok. 1.22

 

 

 

 

 


Zastępca Dyrektora kierunku Administracja

dr Grzegorz Nancka

 

e-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 13.00-13.45

pok. 1.22.

 

 

 

 

 


Dyrektorka kierunków: Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration, Administrowanie Środowiskiem

dr Magdalena Półtorak

 

e-mail: magdalena.poltorak@us.edu.pl

dyżur: wtorek godz. 13:00-13:45

pok. 1.22 lub 1.12

 

 

 

 

 


Zastępca Dyrektorki kierunków: Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration, Administrowanie Środowiskiem

dr Mateusz Żaba

 

e-mail: mateusz.zaba@us.edu.pl

dyżur: czwartek,  godz. 13:00-13:45

pok. 1.23

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ do spraw studenckich

dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ

 

e-mail: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 10:00 – 11:00

 

 

 

 

 

 


Pełnomocniczka Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ do spraw współpracy z liceami ogólnokształcącymi i szkołami podstawowymi

dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ

 

e-mail: agnieszka.ziolkowska@us.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 


Pełnomocniczka Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ do spraw Programu Erasmus+

dr Dominika Iwan-Sojka

 

e-mail: erasmus.wpia@us.edu.pl

tel. +48 32 359 2012

dyżur: wtorek, godz. 13:00 – 13:45

pok. 1.11

 

 

 

 


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ do spraw kształcenia na odległość

dr Dawid Gregorczyk

e-mail: dawid.gregorczyk@us.edu.pl

 


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ do spraw jakości kształcenia i akredytacji

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ

e-mail: slawomir.tkacz@us.edu.pl

 


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ do spraw koordynacji pracy oraz inicjatyw podejmowanych przez działające na WPiA UŚ koła naukowe

dr Grzegorz Nancka

 

e-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl

dyżur: co dwa tygodnie (parzyste), godz. 17.00-18.00

pok. 1.22.

WYDZIAŁOWE KOORDYNATORKI DS. DOSTĘPNOŚCI WYDZIAŁOWE KOORDYNATORKI DS. DOSTĘPNOŚCI

Wydziałowe koordynatorki ds. dostępności:

dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak, prof. UŚ

e-mail: agnieszka.bielska-brodziak@us.edu.pl

 

dr Urszula Torbus

 

e-mail: urszula.torbus@us.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 


Wydziałowa specjalistka administracyjna ds. dostępności:

mgr Małgorzata Szaniewska

e-mail: malgorzata.szaniewska@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 11 64

pok. 1.15

KOORDYNATORZY STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH KOORDYNATORZY STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Koordynatorka ds. praktyk dla kierunku Prawo:

dr Dominika Bek

 

e-mail: dominika.bek@us.edu.pl

dyżur:

wtorek, 13:00-13:45, p. 1.29. – dla studentów studiów stacjonarnych

czwartek, 16:00-17:00, p. 3.18. – dla studentów studiów niestacjonarnych

pok. 3.18

 

 

 

 

 


Koordynator ds. praktyk dla kierunku Administracja:

dr Grzegorz Nancka

 

e-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl

dyżur: wtorek, 13.00 – 13.45 oraz 16.00 – 16.45

pok. 1.22

 

 

 

 

 


Koordynator ds. praktyk dla kierunków Przedsiębiorczość, Administrowanie Środowiskiem, International Business Law and Arbitration:

dr Mateusz Żaba

 

e-mail: mateusz.zaba@us.edu.pl

Dyżur: środa, godz. 13:00-13:45

pok. 1.22

KIEROWNICZKA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI KIEROWNICZKA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

mgr Agnieszka Maroń

 

e-mail: agnieszka.maron@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 24 38

pok. 2.4

 

 

 

 

 


Zastępczyni Kierowniczki Organizacyjnej

mgr Ewa Klyszcz

e-mail: ewa.klyszcz@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 16 13

pok. 1.9

 


Zastępca Kierowniczki Organizacyjnej do spraw Dziekanatu

mgr Rafał Machna

e-mail: rafal.machna@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 24 39

pok. 1.15

BIURO ORGANIZACYJNE BIURO ORGANIZACYJNE

Joanna Bruch

e-mail: joanna.bruch@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 23 81

pok. 38

mgr Barbara Cis

e-mail: bcis@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 1249

pok. 30

lic. Aleksandra Majcher 

e-mail: aleksandra.majcher@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 16 16

pok. 1.2

Małgorzata Nowacka

e-mail: malgorzata.nowacka@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 60

pok. 1.2

Księgowość i kontroling

Marzena Hettmer

e-mail: marzena.hettmer@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 23 54

pok. 38

BIURO EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTU BIURO EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTU

mgr Ewa Klyszcz – Zastępczyni Kierowniczki Organizacyjnej 

e-mail: ewa.klyszcz@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 16 13

pok. 1.9

 

AWANSE NAUKOWE

mgr Joanna Debernic

e-mail: joanna.debernic@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 19 05

pok. 1.9

mgr Faustyna Głuszak-Jarzyna

e-mail: faustyna.gluszak@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 14 91

pok. 1.9

ZESPÓŁ DO SPRAW PROJEKTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI ZESPÓŁ DO SPRAW PROJEKTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

mgr inż. Monika Łyczba

e-mail: monika.lyczba@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 16 98

pok. 40

mgr Wojciech Tymkiewicz

e-mail: wojciech.tymkiewcz@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 28

pok. 40

DZIEKANAT - OBSŁUGA STUDENTÓW DZIEKANAT - OBSŁUGA STUDENTÓW

KIERUNEK PRAWO – STUDIA STACJONARNE – pok. 1.26

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11.00-15.00
wtorek: godz. 12.00-17.00
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11.00-15.00
piątek: godz. 11.00-14.00

mgr Leokadia Magosz

e-mail: leokadia.magosz@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 18 19

mgr Ewa Niedurny

e-mail: ewa.niedurny@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 65

mgr Agnieszka Wola

e-mail: agnieszka.wola@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 17 56

 

KIERUNEK PRAWO – STUDIA NIESTACJONARNE – pok. 1.27

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11.00 – 15.00
wtorek: godz. 12.00 – 17.00
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11.00 – 15.00
piątek: godz. 11.00 – 14.00
soboty zjazdowe: godz.7.30-13.00

 

mgr Olga Przybysz

e-mail: olga.przybysz@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 21 01

mgr Izabela Maculewicz

e-mail: izabela.maculewicz@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 11 51

mgr inż. Marta Rękosiewicz

e-mail: marta.rekosiewicz@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 69

mgr Monika Świątkiewicz-Ozygała

e-mail: monika.swiatkiewicz-ozygala@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 66

 

KIERUNKI:

ADMINISTRACJA I STOPNIA – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND ARBITRATION II STOPNIA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I STOPNIA  – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Pokój  1.24

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11.00 – 15.00
wtorek: godz. 12.00 – 17.00
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11.00 – 15.00
piątek: godz. 11.00 – 14.00
soboty zjazdowe: godz.7.30-13.00

mgr Agnieszka Jach-Wróbel

e-mail: agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 67

mgr Anna Peas

e-mail: anna.peas@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 15 95

 

KIERUNKI:

ADMINISTRACJA II STOPNIA – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM II STOPNIA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II STOPNIA  – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Pokój  1.24

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11.00 – 15.00
wtorek: godz. 12.00 – 17.00
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11.00 – 15.00
piątek: godz. 11.00 – 14.00
soboty zjazdowe: godz.7.30-13.00

mgr Anna Kostur

e-mail: anna.kostur@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 64

 

 

DZIEKANAT - ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA ORAZ ŚWIADCZENIA DLA ST(...) DZIEKANAT - ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA ORAZ ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11.00 – 15.00
wtorek: godz. 12.00 – 17.00
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11.00 – 15.00
piątek: godz. 11.00 – 14.00
soboty zjazdowe: godz.7.30-13.00

mgr Alina Czapik

e-mail: alina.czapik@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 63

pok. 1.25

lic. Katarzyna Kliszcz

e-mail: katarzyna.kliszcz@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 21 49

pok. 1.25

mgr Gabriela Paluch

e-mail: gabiela.paluch@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 63

pok. 1.25

 

DZIEKANAT - OBSŁUGA DYDAKTYKI DZIEKANAT - OBSŁUGA DYDAKTYKI

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 7.30 -15.30
wtorek: godz. 7.30 -15.30
środa: godz. 7.30 -15.30
czwartek: godz. 7.30 -15.30
piątek: godz. 7.30 -15.30

 

mgr Rafał Machna – Zastępca Kierowniczki Organizacyjnej do spraw Dziekanatu

e-mail: rafal.machna@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 24 39

pok. 1.15

mgr inż. Beata Kasprowicz

e-mail: beata.kasprowicz@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 24 43

pok. 1.15

mgr Małgorzata Szaniewska

e-mail: malgorzata.szaniewska@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 11 64

pok. 1.15

 

FUNDACJA WYDZIAŁU PRAWA I ADMNISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSK(...) FUNDACJA WYDZIAŁU PRAWA I ADMNISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO "FACULTAS IURIDICA"
ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY BUŚ - BIBLIOTEKA PRAWNICZA ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY BUŚ - BIBLIOTEKA PRAWNICZA

dr Marta Kunicka – kierownik biblioteki

e-mail: marta.kunicka@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 14 03

 

BIBLIOTEKARZE

mgr Dominika Bara 

e-mail: dominika.bara@us.edu.pl

tek.: +48 32 359 12 64

mgr Maciej Dęboróg-Bylczyński

e-mail: maciej.deborog-bylczynski@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 03

mgr Magdalena Gapińska

e-mail: magdalena.gapinska@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 03

mgr Marzena Gembalczyk

e-mail: marzena.gembalczyk@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 04

mgr Alina Grzegorczyk 

e-mail: alina.grzegorczyk@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 04

Joanna Pięta

e-mail: joanna.pieta@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 18 50

mgr Grażyna Stachura 

e-mail: grazyna.stachura@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 18 50

 

OBSŁUGA MAGAZYNU

lic. Maria Derda

e-mail: maria.derda@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 18 50

mgr Tomasz Ozygała 

e-mail: tomasz.ozygala@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 18 50

lic. Anna Starzykowska

e-mail: anna.starzykowska@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 18 50

 

return to top