Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Zawarcie porozumień o współpracę z prawniczymi samorządami zawodowymi

15.07.2022 - 09:34 aktualizacja 15.07.2022 - 09:34
Redakcja: martarekosiewicz

W dniu 30 czerwca br. zakończył się zainicjowany przez Panią dr hab. Agnieszkę Ziółkowską, prof. UŚ (pełnomocnika Dziekana WPIA ds. współpracy z liceami ogólnokształcącymi i szkołami podstawowymi) proces zawierania porozumień o współpracę z prawniczymi samorządami zawodowymi.  Wspólnym dla obu stron celem współpracy jest popularyzacja wiedzy o prawie i zawodach prawniczych wśród licealistów.

 

Porozumienia sygnował Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Czesław Martysz oraz przedstawiciele samorządów i sądu:

  • Dziekan Okręgowej Izba Radców Prawnych w Katowicach  radca prawny Katarzyna Jabłońska;
  • Prezes Okręgowej Izba Notariuszy w Katowicach notariusz Wojciech Małachowski;
  • Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach Mieczysław Kurz;
  • Przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach dr Mariusz Cieśla;
  • Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach Agata Stankiewicz-Rataj.

 

W ramach wspomnianych porozumień Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji UŚ zobowiązali się do:

  • uczestniczenia i wspierania  Dnia Prawnika (25 października) oraz innych działań popularyzatorskich organizowanych przez Wydział z udziałem przedstawicieli konkretnego zawodu prawniczego;
  • wspierania działań popularyzatorskich i promujących edukację prawną prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji.
  • uczestnictwa w działaniach promujących zawody prawnicze wśród studentów i uczniów szkół.

Porozumienia zawarto na okres trzech lat.

Pani dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ nawiązała również współpracę w zakresie popularyzacji prawa z Prokuraturą Regionalną w Katowicach, która w niedalekiej przyszłości także  może zostać sformalizowana.

return to top