Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Prawa i Administracji

Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury – konferencja – 31 maja-2 czerwca

28.02.2023 - 19:34 aktualizacja 28.02.2023 - 19:34
Redakcja: redaktorkam

Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademia Marynarki Wojennej i Miasto Gdynia mają zaszczyt zaprosić na I KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA
„Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”, który odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

W założeniu Organizatorów planowane wydarzenie ma zbliżyć środowiska, właścicieli i zarządców zabytków, służby oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo dóbr kultury. Umożliwienie bezpośredniego kontaktu, dialogu oraz wymiany spostrzeżeń stron zaangażowanych na tej płaszczyźnie będzie stanowić novum w dyskursie naukowym. Organizatorom zależy, by prowadzonym debatom towarzyszyły praktyczne działania, warsztaty, pokazy oraz prezentacje technik, technologii oraz zastosowań nowych narzędzi wykorzystywanych w ochronie dóbr kultury.

Wśród prezentowanych obszarów tematycznych przedstawianych na Kongresie będą m.in.:

 • bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych i sytuacjach kryzysowych,
 • nowe technologie w bezpieczeństwie i ochronie dóbr kultury,
 • nowe technologie w konserwacji i opiece nad obiektami ruchomymi i nieruchomymi,
 • najnowsze systemy informatyczne wspierające ochronę dóbr kultury,
 • muzea, biblioteki i archiwa jako użytkownicy nowoczesnych narzędzi technologicznych,
 • nowe technologie w międzynarodowym i krajowym prawie ochrony dóbr kultury,
 • wyzwania dla nowych technologii w ochronie dóbr kultury,
 • wirtualne muzea, digitalizacja oraz inne formy wykorzystania nowych technologii w ochronie i upowszechnianiu dóbr kultury,
 • dobre praktyki wykorzystania najnowszych technologii w instytucjach kultury.

Kongres zaplanowany jest jako 3-dniowe wydarzenie hybrydowe.

Koszt uczestnictwa w Kongresie:

 1. Uczestnictwo czynne stacjonarne: 350 zł brutto
 2. Uczestnictwo czynne on-line 150 zł brutto
 3. Uczestnictwo bierne 250 zł brutto

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać, w terminie podanym poniżej, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Terminarz kongresu

 1. zgłoszenie czynnego udziału – do 10 kwietnia 2023 r.
 2. zgłoszenie biernego udziału – do 10 maja 2023 r.
 3. akceptacja przez Organizatorów zgłoszeń czynnych – do 20 kwietnia 2023 r.
 4. przesłanie II komunikatu konferencyjnego – do 30 kwietnia 2023 r.
 5. nadesłanie tekstu pokonferencyjnego – do 30 września 2023 r.

Opłatę kongresową należy opłacić na konto:
Santander Bank 29 1090 2590 0000 0001 3061 5601
w ciągu 14 dni od otrzymania faktury wystawionej przez IBD.

Szczegóły wydarzenia na stronie organizatora.

return to top