Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Filozoficzne aspekty prawa karnego – Zgoda dysponenta dobrem jako wysłowione i niewysłowione znamię typu czynu zabronionego” w Warszawie

08.04.2024 - 07:49 aktualizacja 08.04.2024 - 07:49
Redakcja: izabelamaculewicz

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego UKSW ma zaszczyt zaprosić na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Filozoficzne aspekty prawa karnego – „Zgoda dysponenta dobrem jako wysłowione i niewysłowione znamię typu czynu zabronionego”, która odbędzie się w formie stacjonarnej 26 kwietnia 2024 roku od godziny 10:00 w sali 201 bud. 23 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Kampus przy ul. Wóycickiego 1/3.

Celem Konferencji jest regularna debata nad kwestiami aksjologicznymi i filozoficznymi w kontekście norm prawa karnego. W tym roku tematem przewodnim jest znamię zgody, w tym w szczególności:

 • Czym jest zgoda?
 • Czy dobrowolność wyrażenia zgody jest stopniowalna?
 • Charakter i treść zgody w sytuacjach braku obowiązku informacyjnego oraz w sytuacjach, gdy obowiązek taki istnieje,
 • Potrzeba i sposoby wyartykułowania zgody w sytuacjach horyzontalnych oraz między obywatelem w państwem,
 • Błąd co do faktu braku zgody,
 • Błąd co do charakteru prawnego zgody,
 • Sposoby dowodzenia zgody w przypadku typów czynów zabronionych, w których została ona wprost wysłowiona w znamionach,
 • Praktyka dowodzenia zgody, gdy nie została ona wysłowiona w znamionach,
 • Potrzeba nowelizacji typów przestępstw poprzez usunięcie znamienia zgody,
 • Potrzeba nowelizacji typów czynów zabronionych poprzez uzupełnienie znamion o znamię zgody albo zastąpienie znamieniem zgody innych dotychczasowo opisanych znamion,
 • Technika kryminalizacji w przypadku posłużenia się przez ustawodawcę znamieniem zgody,
 • Zgoda w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w sprawach karnych.

Czynny udział w Konferencji jest bezpłatny i certyfikowany.

Osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza pod linkiem: formularz

Abstrakt powinien liczyć do 400 słów oraz zostać uzupełniony o bibliografię. Tak przygotowany abstrakt należy przesłać w formie dokumentu .docx za pośrednictwem powyższego formularza zgłoszeniowego. Czas przewidziany na każde wystąpienie to 15 minut.

Zgłoszenia abstraktów przyjmowane są do 15 kwietnia 2024 roku do godziny 23:59.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów. Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia na Konferencję zostanie przesłana na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym do 19 kwietnia.

Uczestnictwo bierne również jest bezpłatne, przy czym nie wymaga uprzedniego zgłoszenia. Konferencja została objęta patronatem honorowym Młodego Jurysty – ogólnopolskiego czasopisma naukowego Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W związku z powyższym możliwa będzie publikacja swojego wystąpienia w wydaniu specjalnym czasopisma, po dostosowaniu pracy do wymagań redakcyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Konferencji: Regulamin
W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji i zapraszamy do kontaktu.
Adres e-mail: uksw.knpkm@gmail.com

return to top