Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konkurs na wybitną pracę naukową nt. prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa antymonopolowego

23.04.2024 - 13:15 aktualizacja 23.04.2024 - 13:15
Redakcja: izabelamaculewicz

Fundacja im. prof. Jerzego Wiszniewskiego zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu na pracę naukową. Fundacja została powołana na mocy testamentu córki profesora, prof. Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej.

Prof. Irena Wiszniewska-Białecka – profesor nauk prawnych, adwokat, wieloletnia sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Unii Europejskiej.

Prof. Jerzy Wiszniewski – profesor nauk prawnych, wieloletni wykładowca akademicki i autor podręczników akademickich

Fundacja chce się przyczyniać do rozwoju nauki prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa znaków towarowych i prawa antymonopolowego w Polsce i na świecie. To obszary prawa niezwykle ważne dla rozwoju gospodarki i innowacyjności.

Celem Fundacji jest także upamiętnienie działalności i dorobku naukowego prof. Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej oraz prof. Jerzego Wiszniewskiego jako wybitnych prawników i ważnych postaci dla polskiej i zagranicznej nauki prawa.

Do konkursu można zgłaszać prace naukowe dotyczące:

 • prawa znaków towarowych,
 • prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • prawa antymonopolowego.
 • mogą to być prace magisterskie, doktorskie lub
  habilitacyjne, monografie naukowe lub inne prace o charakterze naukowym.

Wymogi dotyczące zgłaszanych prac:

 • opublikowane (obronione) nie wcześniej niż 11 kwietnia 2019 r.,
 • opatrzone co najmniej dwoma pisemnymi recenzjami sporządzonymi przez osobę z tytułem doktora lub wyższym lub przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości,
 • liczące nie mniej niż 100 stron,
 • napisane w języku angielskim lub polskim.

Prace można zgłaszać do 30 września 2024 r. Prace naukowe zakwalifikowane do konkursu oceni Kapituła złożona z wybitnych przedstawicieli polskiego i międzynarodowego środowiska prawniczego.

W skład Kapituły wchodzą:

 • dr hab. Maciej Bernatt, prof. UW,
 • dr Lavinia Brâncuși,
 • prof. Marko Ilešič,
 • dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG,
 • prof. dr Annette Kur,
 • prof. David Llewelyn,
 • prof. dr hab. Marek Safjan.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz jego regulamin znajdują się na stronie fundacji: wiszniewski-foundation.org

Partnerem konkursu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Autorowi lub autorom najlepszej pracy konkursowej zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 20 000 USD. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: contact@wiszniewski-foundation.org

return to top