Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Prawa i Administracji

III Śląskie Forum Polityki Kryminalnej. Patologia w środowisku akademickim w perspektywie prawnej, kryminologicznej, socjologicznej, psychologicznej i medioznawczej

26.02.2023 - 09:25, aktualizacja 21.04.2023 - 08:13
Redakcja: redaktorkam
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „III Śląskie Forum Polityki Kryminalnej. Patologia w środowisku akademickim w perspektywie prawnej, kryminologicznej, socjologicznej, psychologicznej i medioznawczej”
Data: czwartek 18.05.2023 r.
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji w Katowicach, ul. Bankowa 11b
Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Redakcja „Forum Polityki Kryminalnej”, Koło Naukowe na rzecz Równości i Różnorodności UŚ
Grupa docelowa:
 1. osoby zajmujące się naukowo przejawami patologii w środowisku akademickim w perspektywie prawnej, kryminologicznej, socjologicznej, psychologicznej i medioznawczej, w tym osoby studiujące;
 2. osoby stykające się zawodowo z przejawami patologii w środowisku akademickim w ramach systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i nauczycieli akademickich oraz instytucji wspierających osoby dotknięte naruszeniami.
Obszary zagadnień:
 1. Kryminologiczny i wiktymologiczny obraz patologii w środowisku akademickim;
 2. Społeczne i psychologiczne przyczyny i konsekwencje patologicznych zachowań osób tworzących społeczność szkół wyższych: studiujących, uczących, pracujących w uczelni oraz kierujących jej pracami;
 3. Prawne i pozaprawne środki zapobiegania i reagowania na patologiczne zachowania osób tworzących społeczność szkół wyższych: studiujących, uczących, pracujących w uczelni oraz kierujących jej pracami ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi sprzyjających równości i różnorodności;
 4. Obraz patologii w środowisku akademickim prezentowany w mediach informacyjnych, społecznościowych i w popkulturze.
Z uwagi na wdrażany w Uniwersytecie Śląskim Plan Równości Płci, spośród patologii życia akademickiego, szczególną uwagę poświęcić chcemy przejawom dyskryminacji ze względu na płeć.
Terminy:
 1. zgłoszenie uczestnictwa czynnego i abstraktu/tematyki posteru – 15.03.2023 r.
 2. zgłoszenie uczestnictwa biernego – 04.05.2023 r.
 3. przesłanie pisemnej wersji referatu do publikacji – 31.05.2023 r.
Udział w konferencji (zarówno czynny, jak i bierny) jest nieodpłatny.
Uczestnicy mogą liczyć na zaświadczenie udziału w konferencji w wersji cyfrowej, referenci i autorzy posterów – także w wersji papierowej.
Formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/3as85ejnjBGfWGaB8.
Szczegółowy harmonogram konferencji – Organizatorzy zastrzegają, że podany harmonogram konferencji może ulec zmianie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres dominika.bek@us.edu.pl.
return to top