Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Magdalena Habdas prof. UŚ kierownikiem międzynarodowego projektu Housing+

24.11.2020 - 07:38, aktualizacja 24.11.2020 - 07:38
Redakcja: administrator

We wrześniu 2020 na Wydziale Prawa i Administracji rozpoczęto realizację trzyletniego projektu Bridging the Gap in Housing Studies finansowanego z funduszów Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Zespól wykonawczy projektu obejmuje: dr hab. Prof. UŚ Magdalenę Habdas –kierownika projektu ze strony Uniwersytetu Śląskiego, dr Grzegorza Matusika – zastępcę kierownika, dr hab. Prof. UŚ Mariusza Frasa – członka zespołu.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w skład którego wchodzą:

 • Uniwersytet Rovira i Virgili (Housing Chair) w Tarragonie – Lider projektu

oraz partnerzy projektu:

 • Uniwersytet Śląski,
 • National University of Ireland Galway,
 • International Union of Property Owners,
 • Luxemburg Institute of Science and Technology,
 • Gecon Fundacion Iberoamericana del Conocimiento.

Budżet projektu to 431 081 EUR,z czego 46 534.00 EUR przeznaczone jest na realizację projektu przez Uniwersytet Śląski. Warto nadmienić, że Uniwersytet Śląski od wielu lat związany jest z Uniwersytetem Rovira i Virgilii w Tarragonie porozumieniem o współpracy, którą zainicjowano i sformalizowano dzięki zaangażowaniu Prof. zw. dr hab. Stanisławy Kalus oraz dr hab. Prof. UŚ Magdaleny Habdas.

Celem projektu “Bridging the gap in housing studies” (Housing +) jest poprawa na poziomie europejskim systemu szkolenia profesjonalistów, decydentów, naukowców i innych uczestników rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zrozumienie funkcjonowanie sektora mieszkaniowego rynku nieruchomości wymaga wiadomości z różnych dziedzin nauki, takich jak ekonomia, prawo, architektura, psychologia, antropologia, czy informatyka. Z tego powodu ważne jest, aby profesjonaliści i decydenci zajmujący się mieszkalnictwem poprawnie rozumieli i identyfikowali zjawiska decydujące o właściwym funkcjonowaniu rynku mieszkaniowego. Wymaga to podejścia do mieszkalnictwa w sposób kompleksowy i kontekstowy, wykluczający działania oparte na niesprawdzonych ideologiach i „magicznych” rozwiązaniach. Kształcenie z zakresu mieszkalnictwa powinno zatem obejmować niezbędne elementy wskazanych powyżej dziedzin nauki.

Realizowany projekt oprócz udoskonalenia zasad i treści kształcenia z zakresu mieszkalnictwa wpłynie także pozytywnie na ochronę konsumenta, polityki mieszkaniowe oraz zwiększenie profesjonalizmu działalności w sektorze, w którym rozstrzygają się kwestie dotyczące prawa do mieszkania oraz dostępu do mieszkania o odpowiednim standardzie.

Projekt obejmuje opracowanie sześciu kategorii materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, a mianowicie:

 1. kompletnych materiałów do studiów/kursów internetowych z zakresu mieszkalnictwa,
 2. przewodnika o sposobach wykorzystania w nauce o mieszkalnictwie gier (grywalizacja – gamification),
 3. aplikacji pozwalającej na praktyczne wykorzystania grywalizacji w celu nauczania treści z zakresu mieszkalnictwa,
 4. pierwszego międzynarodowego podręcznika na temat nauki o mieszkalnictwie,
 5. filmów szkoleniowych,
 6. internetowego kursu dotyczącego mieszkalnictwa w Europie w kontekście budynków wielolokalowych.

Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej stronie projektu: www.housingplus.eu

return to top