Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Marlena Jankowska Augustyn prof. UŚ członkiem jury tegorocznej edycji MArteLive Europe!

01.03.2021 - 13:32, aktualizacja 05.03.2021 - 07:51
Redakcja: administrator

Już od prawie 20 lat organizowany jest europejski festiwal MArteLive Europe, którego główna ideą jest promowanie i prezentowanie szerokiej publiczności twórczości młodych i obiecujących artystów, którzy są obywatelami bądź mieszkańcami Unii Europejskiej.

Program festiwalu został podzielony na szesnaście dyscyplin artystycznych takich jak: taniec, teatr, fotografia, film, teledysk, rzeźba, literatura, muzyka, sztuka cyrkowa czy moda. Dr hab. Marlena Jankowska  Augustyn prof. UŚ, będzie oceniać zmagania uczestników w ostatniej ze wskazanych wyżej kategorii podczas półfinału, który odbędzie się w Krakowie, 19 lipca 2021 roku, oraz finału w Rzymie w grudniu 2021. Wyłoniony zwycięzca w każdej ze specjalności oprócz nagrody pieniężnej otrzyma szansę zaprezentowania własnego talentu podczas finału w Rzymie.

Centrum Prawa Designu Mody i Reklamy działające przy Uniwersytecie Śląskim jest fundatorem nagród specjalnych, dwóch konsultacji prawnych oraz publikacji książkowej z serii Prawo Designu, Mody i Reklamy.

Wydarzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu „Creative Europe”.

szczegóły dostępne pod adresem: https://contest.martelive.eu/

Dr. hab. prof. UŚ Marlena Jankowska Augustyn is a member of the jury of this year’s MArteLive Europe

The European MArteLive Europe festival has taken place for almost 20 years. The main idea of the festival is to promote and present to the general public the work of young and promising artists who are citizens or residents of the European Union.

The festival program has been divided into sixteen artistic disciplines such as: dance, theater, photography, film, music video, sculpture, literature, music, circus art and fashion. Dr. hab. prof. UŚ Marlena Jankowska Augustyn of the University of Silesia will evaluate the struggles of participants in the last of the above-mentioned categories during the semi-finals, which will be held in Krakow on July 19, 2021 and in Rome, in December 2021. The selected winner in each of the specialties, in addition to the cash prize, will receive a chance to present their talent during the final in Rome.

The Center for Design, Fashion and Advertisement Law is the sponsor of three special prizes: two legal consultations for fashion designers and a book from the Center’s Design, Fashion and Advertisement Law Series.

The event is co-financed by the European Union under the “Creative Europe” program.

Details available at: https://contest.martelive.eu/

return to top