Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Sukces Jakuba Zwierzchowskiego – studenta WPiA UŚ na międzynarodowej konferencji online

11.05.2020 - 08:19, aktualizacja 11.05.2020 - 08:19
Redakcja: administrator

Mimo wielu ograniczeń spowodowanych COVID – 19, nasi studenci nie rezygnują z aktywności naukowej, w tym międzynarodowej!!! Dowodem na to jest sukces naszego studenta Jakuba Zwierzchowskiego, studenta IV roku WPiA UŚ w Katowicach na międzynarodowej konferencji, o której informacja była rozpowszechniona na WPiA UŚ w ramach działań promujących wydarzenia naukowe przez European Law Faculties Association (ELFA)

W dniu 4 maja 2020 roku, Suleyman Demirel University w Kazachstanie zorganizował Międzynarodową konferencję online, przeznaczoną dla studentów, doktorantów i praktyków prawa, pt. Improvement of Kazakh and foreign legislation. Theory and practice. Konferencja była podzielona na dwa segmenty: prawo publiczne i prawo prywatne. W ramach obu części przedstawiono ponad 50 wystąpień i prezentacji, które odnosiły się do przesłanych przez uczestników tekstów podlegających wcześniej ocenie i kwalifikacji.

Jakub Zwierzchowski (którego tekst został zakwalifikowany do przedstawienia na konferencji spośród wielu nadesłanych propozycji) wziął udział w konferencji na zaproszenie European Law Faculties Association (ELFA). Kuba jest przedstawicielem Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego UŚ.

Jakub przygotował i przedstawił na Konferencji tekst i prezentację pt. Polish and Chinese approach to environmental law. Tekst odnosił się m.in. do tzw. Green Principle w prawie chińskim, która jako element ochrony środowiska znajduje w ustawodawstwach z reguły wyraz w prawie publicznym. W ujęciu chińskim, umiejscowiono ją także jako klauzulę generalną w prawie prywatnym. Perspektywa ta stanowiła tło do porównawczej analizy systemu prawa polskiego i chińskiego.

Po ocenie przez Komitet Naukowy Konferencji, tekst Jakuba został sklasyfikowany na III miejscu w kategorii innowacyjne i kreatywne podejście do przyszłości prawa. Jego prezentację natomiast sklasyfikowano na III miejscu w kategorii prezentacja studentów drugiego stopnia oraz studiów doktorskich.

Zachęcamy także innych studentów WPiA UŚ do udziału w wydarzeniach online, o których informacje zamieszczamy na stronie wydziałowej!

Gratulujemy!!!!

return to top