Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy OPZZ a Kołem Naukowym „Opus per laborem”

01.12.2022 - 12:10, aktualizacja 01.12.2022 - 12:15
Redakcja: martarekosiewicz

28 listopada 2022 roku Zarząd działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Koła Naukowego Prawa Pracy „Opus per laborem” podpisał list intencyjny dotyczący współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych [OPZZ]. Dokument sygnował Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz przedstawiciele Zarządu Koła Naukowego Prawa Pracy: Simone Barszczak (Przewodniczący Koła Naukowego Prawa Pracy), Daria Dymarczyk (Wiceprzewodnicząca p.o sekretarza), Wiktoria Wanglorz (Wiceprzewodnicząca).

Nawiązanie współpracy ma na celu szerzenie wiedzy z zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz popularyzowanie idei Związków Zawodowych poprzez organizowanie wspólnych konferencji, seminariów i spotkań naukowych.

W spotkaniu, podczas którego doszło do podpisania listu, uczestniczyli także: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ; Aneta Trojanowska (wiceprezeska Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, I zastępczyni Prezesa, Prezeska Rady Uczelnianej ZNP), Sylwia Adamczyk (Główna Specjalistka ds. Struktur i Dialogu Społecznego, p.o. Sekretarza Prezydium Rady Dialogu Społecznego OPZZ) oraz dr Błażej Mądrzycki (opiekun Koła Naukowego Prawa Pracy „Opus per laborem”).

return to top