Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Konkurs Swoboda badań – III edycja w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej

23.01.2023 - 09:37 aktualizacja 23.01.2023 - 09:37
Redakcja: Andrzej Szczurek

Trwa  nabór wniosków w III edycji konkursu „Swoboda badań”, organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, dotyczącego finansowania różnorodnych działań badawczych – prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Naukowcy mogą liczyć na dofinansowanie takich działań, jak: wyjazdy badawcze i konsultacyjne, kwerendy, badania terenowe, zakup materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia badań własnych, opracowanie dzieł muzycznych i artystycznych. Wsparcie obejmuje ponadto koszty tłumaczeń i korekt tekstów przeznaczonych do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Wnioskować można o dofinansowanie działań badawczych w kwocie do 10 tys. zł, a w przypadku podjęcia współpracy międzynarodowej – dotacja wynosi do 20 tys. zł. Na sfinansowanie działań badawczych w III edycji konkursu przeznaczono w sumie kwotę do 1 mln zł. Celem konkursu jest doskonalenie warunków rozwoju naukowego pracowników, budowanie wysokiej jakości dorobku naukowego, upowszechnianie i komercjalizacja wiedzy, a w konsekwencji zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki. Inicjatywa przyczynia się ponadto do nawiązania i zintensyfikowania współpracy międzynarodowej, w szczególności z partnerami sojuszu Transform4Europe (T4EU).

Szczegółowe informacje: https://us.edu.pl/idb/badania/#swoboda-badan-III.

Formularz rejestracyjny: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3606.

Nabór wniosków potrwa do 29.01.2023 roku.

return to top