Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Hanna Malacina-Karpiel

absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim

Moje wspomnienia wiążą się z niesamowitymi ludźmi, których poznałam. Ich podejście do wielu spraw, kreatywność, ambicje, więź studencka dawały poczucie tego, że wybór uczelni i miejsca był jak najbardziej słuszny.

Jak wszędzie, tak i tu, klimat tworzyli ludzie – zarówno szanowne koleżeństwo, jak i kadra wykładowców. Na wszystkich zawsze można było liczyć. Bez wyjątku.

Katarzyna Sekulska

absolwentka kierunku grafika na Wydziale Artystycznym UŚ, najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Jest dwukrotną laureatką Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów, założycielką Międzywydziałowego Studenckiego Klubu Górskiego „Bukowe Czuby”. Podczas studiów należała również do Koła Artystyczno-Naukowego Drzeworytników i Linorytników „Deha”. Jest także członkiem Klubu Chatkowego przy Chatce Studenckiej na Adamach oraz członkiem oddziału uczelnianego PTTK Politechniki Śląskiej. Absolwentka uczestniczyła w projekcie Etno Design zajmując się ceramiką. Do jej osiągnięć artystycznych należą: wystawy zbiorowe – malarstwo – galeria Puda (Cieszyn), plakat – Kręgi Sztuki – Teatr Wyspiańskiego (Katowice), plakat – galeria w alei fontann (Szczecin). Do jej zainteresowań, poza grafiką należy teatr amatorski, praca z dziećmi, śpiew, sztuka użytkowa oraz animacja społeczno-kulturalna.

Karolina Stawowy

absolwentka kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Artystycznym UŚ, najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Jest dwukrotną laureatką Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. W latach 2014-2016 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Samorządu Studenckiego na Wydziale Artystycznym. Od 2018 roku należy do chóru mieszanego „Skowronek” w Gierałtowicach, od 2014 roku pełniąc tam funkcję asystentki dyrygenta. W roku akademickim 2014/2015 należała do Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, z którym zdobyła Złotą Wstęgę (I miejsce) w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Ejszykowicach w 2015 roku.

Jest także członkiem Orkiestry Dętej OSP w Przyszowicach. W 2014 roku została wyróżniona „Odznaka Honorową Brązową” za zasługi w pracy społecznej stowarzyszenia, nadawaną przez Śląski Związek Chórów i Orkiestr, zarząd główny w Katowicach. Obecnie absolwentka pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pamówkach jako nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy oraz rytmiczka i akompaniator w Zespole Dziecięcym „Bajtle”.

Marta Jolanta Jałowiec

absolwentka kierunku pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Uzyskała ocenę celującą na dyplomie. Była stypendystką Stypendium Rektora UŚ dla najlepszych studentów. Wzięła czynny udział w organizacji VI edycji Cieszyńskiej Wampiriady. Uczestniczyła także w warsztatach pt. „Tańce ludowe. Poziom podstawowy”. Jej pasją jest śpiew, fotografia i taniec.

Anna Cieplak

absolwentka kierunku animacja społeczno-kulturalna. Autorka książek „Zaufanie” i „Ma być czysto” (książka roku 2016 wg Trójkowego Radiowego Domu Kultury).  Nominowana do: Poznańskiej Nagrody Literackiej (Stypendium im. Stanisława Barańczaka), Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, Nagrody Literacka Gdynia. Nagrodzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność w zakresie kultury (2014); stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Aktywność Obywatelska” (2015), stypendystka Rektora UŚ. Od 2009 działa w Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” jako koordynatorka projektów i animatorka kultury.

Przestrzeń Cieszyna inspiruje, ale i wymaga wysiłku. Sam kampus jest jednym z najładniejszych jakie widziałam. Chyba jest na tyle urodziwy, że czasem ciężko z niego wyjść, a powinno się to zrobić, bo dopiero wtedy można mówić, że naprawdę studiuje się w Cieszynie.  To dobre miejsce dla osób, które szukają swojego miejsca i chcą nie tylko studiować, ale i poznać niezwykłą przestrzeń pogranicza. W Cieszynie mieszkał i pracował Julian Przyboś, Kornel Filipowicz, powstał Teatr CST, Galeria „Szara”, odbywa się rokrocznie festiwal „Kino Na Granicy”. Miasto żyje własnym rytmem, które można poczuć dopiero będąc tutaj dłużej. 

Karolina Kania

absolwentka kierunku etnologia. Od 2012 roku wolontariuszka AFS Polska Programy Międzykulturowe oraz trenerka edukacji międzykulturowej, członkini EFIL European Pool of Trainers. Od 2014 roku prowadzi badania dotyczące relacji społeczno-politycznych związanych z rozwojem turystyki na wyspach archipelagu Nowej Kaledonii na Południowym Pacyfiku. Obecnie związana z Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux w Paryżu, a także z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Studiowałam na pięciu różnych uczelniach, w trzech krajach i naprawdę uważam, że w Cieszynie studiuje się bardzo dobrze. Mimo bycia małym ośrodkiem, cieszyński uniwersytet ma dobry poziom, a oprócz tego sporo dodatkowych atutów. W Cieszynie jest chociażby prawdziwy kampus, uczelnia nie jest porozrzucana po mieście. No i jest ten klimat prowincjonalności i małomiasteczkowości, w tym dobrym aspekcie. Cały uniwersytet jest tu skoncentrowany na niewielkiej przestrzeni i to między innymi tworzy jego klimat. Studia etnologiczne były i nadal są dla mnie przeciekawą przygodą intelektualną, poszerzającą horyzonty, otwierającą na Innych, pozwalającą zrozumieć człowieka jako twórcę i odbiorcę kultury. Dały mi szansę krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Wierzę bowiem, że etnologia, to coś więcej niż nauka. To sposób patrzenia na świat. A moim spojrzeniem dzielę się na blogu EthnoPassion (http://www.ethnopassion.pl/).

Stefan Mańka

absolwent kierunku pedagogika (specjalność: animacja społeczno-kulturalna). Aktualnie pracuje jako menadżer ds. czesko-polskich projektów transgranicznych programu Interreg V-A, a także czeski przedstawiciel polskiego internetowego sklepu muzycznego Gigant.pl. Zajmuję się także czeskim marketingiem i promocją Przeglądu „Filmowego Kino na Granicy”. Ponadto wolny strzelec zajmujący się dziennikarstwem, promocją, PR’em i marketingiem internetowym.

Zachętą do studiowania na cieszyńskim kampusie powinien być przede wszystkim klimat jaki tam panuje. Wszystko w pakiecie, w jednym miejscu i z rzeszą otwartych na świat ludzi. Tutaj nie ma możliwości by się nudzić (chyba, że się chce). Fajnie studiuje się w Cieszynie także dlatego, że miasto jest bardzo przyjemne i podczas studiów daje wiele możliwości do wykorzystania czasu wolnego. I nie jest drogie!

Zosia i Darek Jedzok-Kontny

absolwenci kierunku etnologia; poznali się na studiach etnologicznych w Cieszynie i tam też osiedlili na kilkanaście lat, miłośnicy podróży,  aktualnie spełniają swoje marzenia w Sydney, autorzy bloga podróżniczego: https://www.facebook.com/Przedeptane/.

Jeżeli masz zainteresowania humanistyczne, ale nie chcesz ugrzęznąć w jednej dziedzinie, to zdecydowanie polecamy studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w Cieszynie. Studia zaoferują Ci intrygującą mieszankę socjologii, psychologii i wiedzy o kulturach lokalnych i pozaeuropejskich, uzupełnioną o wykłady z archeologii, filozofii, sztuki… Idealny zestaw dla ludzi ciekawych świata.

Katarzyna Szolc

absolwentka kierunku pedagogika (specjalność lic. edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna; mgr pedagogika społeczna z socjoterapią), laureatka Wyróżnienia Rektora UŚ za działalność naukową i społeczną w roku akademickim 2016/2017, Stypendystka Rektora UŚ, laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Od roku mieszka w Warszawie, gdzie próbuje swoich sił w różnych specjalnościach z zakresu pedagogiki, na które pozwalają jej między innymi studia ukończone na WEiNoE. Pracuje w Szkole Podstawowej jako terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wspomagający oraz wychowawca świetlicy, a także jako arteterapeuta w przedszkolu terapeutycznym. Współpracuje także przy projekcie realizowanym przez młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Rozważając jeszcze raz podjęcie studiów w Cieszynie a w innym mieście z pewnością znów wybrałabym Cieszyn. Dobrze zorganizowany kampus, świetnie wyposażona biblioteka oraz klub studencki w jednym miejscu, a do tego poprawiająca się komunikacja, która bez problemu pozwala dotrzeć do najbliższych miejscowości, ale także do Katowic, Krakowa czy Tychów, to atut dla każdego kto myśli o praktycznych aspektach studiowania. Z drugiej strony mamy Wydział i świetne specjalności na kierunku pedagogika, które pozwalają uzyskać szerokie kwalifikacje, a w przyszłości łatwo znaleźć pracę, o czym przekonałam się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, gdy usłyszałam z wyrazem uznania „O Pani po Uniwersytecie Śląskim!”.

Joanna Kapias

absolwentka kierunku pedagogika, studia I stopnia: Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Terapia Pedagogiczna oraz Oligofrenopedagogika z Arteterapią, studia II stopnia: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna; wielokrotna stypendystka rektora dla najlepszych studentów, w 2017 Laureatka wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Autorka artykułów w czasopiśmie „Niepełnosprawni Tu i Teraz”.
Aktualnie pracuje jako terapeuta w Domu Pomocy Społecznej.

Zachęcam każdego maturzystę, żeby nie wybierał studiów pochopnie na zasadzie, „bo blisko”, albo, „bo koleżanka też tam się zapisała”. Niech każdy zastanowi się, co go interesuje, co chce w życiu robić. Jeśli wybór padnie na dziedziny związane  z pedagogiką (w tym również specjalną), animacją społeczno-kulturalną czy etnologią, wówczas cieszyński UŚ jest wart polecenia. 

Klaudia Roksela

absolwentka kierunku etnologia. Pasjonatka gwary i kultury śląskiej.  Wraz z mężem prowadzą stronę gryfnie.com oraz jej facebookowy fanpage, które poświęcone są ciekawostkom o Górnym Śląsku i jego tradycjom. Laureatka Nagrody Specjalnej w konkursie Śląska Rzecz 2015 w kategorii grafika użytkowa za karty do gry Szkat jako dobry przykład współczesnej interpretacji klasycznego tematu, subtelne połączenie tradycji i nowoczesności.

Studiując w Cieszynie czułam się bardzo swojsko, jak w domu. Małe miasto, mało ludzi, spokojnie. Bardzo otwarci wykładowcy, z którymi utrzymuje się kontakt również wiele lat po studiach. 

Bartosz Gajda

absolwent kierunku pedagogika o specjalności animacja społeczno-kulturalna. Artysta kabaretowy występujący w kabarecie Łowcy.B. Jako członek tego zespołu jest laureatem wielu prestiżowych nagród m.in. Na festiwalu PaKA czy Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK.

Bardzo dobrze wspominam studia. Pierwszy okres w życiu, w którym mogłem poczuć się jak dorosły, a zarazem nie było jeszcze tylu obowiązków co teraz. Zrobiłem wtedy wszystkie głupie rzeczy, które mogłem zrobić. Poznałem bardzo dużo młodych ludzi. Z perspektywy czasu, najbardziej zapamiętam ilość energii, którą mieliśmy wszyscy. Fajnie, że tę energię pożytkowaliśmy nie tylko na wspomniane wcześniej głupoty. Robiliśmy dużo imprez na scenie, tak, żeby inni też mogli się bawić z nami, udzielaliśmy się na akademiach, festiwalach etc. W Cieszynie zawsze było dużo “otwartych głów”, nieszablonowych postaci, dzięki którym wyniosłem do dorosłego życia wiele nowych kolorów. 

return to top