Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Semestr zimowy 2020/2021 Semestr zimowy 2020/2021

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, I rok, jednolite mgr, niestacjonarne

Pedagogika zaoczne – 2 rok, 5-letnie

PEDAGOGIKA ZEWi WP Niestacjonarne, I stopnia

Pedagogika zewi wp, I rok, 2 stopień, niestacjonarne

PON I ROK – 2S Niestacjonarne

PON zaoczne 2 rok II letnie

POWIWDŻ, 2 ROK N – 1 st

Semestr letni 2019/2020 Semestr letni 2019/2020

Harmonogramy Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji 2019/2020 znajdują się również pod adresem http://plan.ii.us.edu.pl/

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych

terminy zjazdów

Pedagogika ZEWiWP, I s. – 3 rok – sem (n)

Pedagogika osób niepełnosprawnych , 2 st. – 1 rok (n)

Pedagogika II st. II rok(2)(n)

Pedagogika ZEWiWP, I s. – 2 rok – sem – (n)

I rok niest. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (n)

Pedagogika POW i WDŻ, I st.- 1 rok (n)

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA (n)

return to top