Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych na wszystkich kierun(...) Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach pedagogicznych (2020)

1. regulamin praktyk zawodowych_PEDAGOGICZNE KIERUNKI STUDIÓW

zal20209201_zał.1_porozumienie o organizacji praktyki zawodowej

zal20209202_zał.2_porozumienie_organizacja praktyki_przygotowującej do zawodu nauczyiela

zal20209203_zał. 3_skieorwanie na praktykę zawodową

zal20209204_oświadczenie studenta zał.4

zal20209205_rapotr z przebiegu praktyki zawodowej

zal20209206_zał. 6_wniosek do opiekuna akademickiego praktyki zawodowej

zarz202092_zarządzenie rektora_organizacja prakyk zawodowych

Praktyki zawodowe - kierunki pedagogiczne Praktyki zawodowe - kierunki pedagogiczne

Kierunek: Pedagogika – studia I stopnia

PEDAGOGIKA_1 stopień_dziennik_praktyk

PEDAGOGIKA_1 stopień_raport_praktyki

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie

miejsca prakt_POWiWDŻR

II rok_program praktyk POWiWDŻ

II rok_opinia praktyki_POWiWDŻ

II rok_arkusz oceny_POWiWDŻ

I rok_program praktyk POWiWDŻ

I rok_opinia praktyki_POWiWDŻ

Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

2 rok_arkusz oceny_ZEWiWP

2 rok_program_praktyk_ZEWiWP

miejsca_praktyk_ZEWiWP

opinia_praktyki_ZEWiWP

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

2 rok_opinia praktyki_POWzAR

2 rok_program praktyki_POWzAR

miejsca_praktyka_POWzAR

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia

1 rok_opinia_ped_pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia

2 rok_opinia_ped_pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia

I rok_program_PED. RESOiSOCJOTER

II rok_program_PED. RESOiSOCJOTERA

miejsca prakt_PED. RESOiSOCJOTERA

Specjalność: Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

1 rok_opinia_ped_pedagogika korekcyjna

2 rok_opinia_ped_pedagogika korekcyjna

miejsca_praktyk_studia I stopnia_ped_korekcyjna

program_praktyk_1 rok_ped_korekcyjna

program_praktyk_2 rok__ped_korekcyjna

Kierunek: Pedagogika – studia II stopnia

PEDAGOGIKA_2 stopień_dziennik praktyk

PEDAGOGIKA_2 stopień_raport_praktyki

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

miejsca_praktyk_POWzTP

opinia_praktyki_POWzTP

program_praktyk_POWzTP

Specjalność: Resocjalizacja z edukacją międzykulturową 

miejsca_praktyk_RESzEM

opinia_praktyk_RESzEM

program_praktyk_RESzEM

Resocialization with Intercultural Education

internship program_RES with Intercul. Educ

REPORT ON THE COURSE OF THE PRACTICE

place of internship_PEDAGOGY_RESO with INTERCULTURAL EDUCATION

OPINION_PRACTICE_RESO with INTERCUL. EDUCATION

PRACTICE JOURNAL_PEDAGOGY_RESO with INTERCUL. EDUCATION

Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

arkusz oceny_przedszkole

arkusz oceny_szkoła

miejsca_praktyk_ZEWiWP

opinia_praktyka_ZEWiWP

program_praktyki_ZEWiWP

Kierunek: Oligofrenopedagogika z arteterapią 

dziennik_praktyk_OLIGzARTE

miejsca_praktyk_OLIGOzA_2 rok

OLIGOzARTE_raport_praktyki

opinia_OLIGOzARTE

program_praktyk_OLIGOzA_2 rok

Kierunek: Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią 

dziennik_praktyk_PONzArte

PedONzARTE_2 stopień_raport_praktyki

Specjalność: surdopedagogika i edukacja plastyczna

opinia_SURDOiEPL

program_prak_SURDOEPL

miejsca_prak_SURDOiEPL

Zaświadczenie ukończenia praktyki_PONzA_SEP_projekt zawód nauczyciel

Praktyka zawodowa pedagogiczna – Umowa_praktyki_PONzA_SEP_projekt zawód nauczyciel

Praktyka zawodowa pedagogiczna -Lista obecności_PONzA_SEP_projekt nauczyciel

Regulamin praktyk_PONzA_SEP_projekt_zawód nauczyciel

Specjalność: Surdopedagogika z arteterapią 

miejsca_prakt_SURzART

opinia_SURDOzART

program_prakt_SURDOzART

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

A_1 ROK_program praktyk-studia 5-letnie_20-21

B_2 ROK_program praktyk-studia 5-letnie_20-21

C_1 ROK_arkusz oceny_przedszkole

D_2 ROK_arkusz oceny_szkoła

E_opinia_prakt_I i II rok_st. 5-letnie

F_dziennik praktyk_I i II rok_s 5-letnie

miejsca_praktyk_st 5-letnie

ped_przedszk_wczesnoszk_raport_praktyki

 

Opiekunowie praktyk Opiekunowie praktyk
 • Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia_i_antropologia_kulturowa_opiekunowie_praktyk

  • Animacja społeczno kulturalna z edukacją kulturalną i Edukacja kulturalna

Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną

 • Pedagogiczne kierunki studiów

1. rok akad. 2021-2022_opiekunowie praktyk_ped. przdszkolna i wczesnoszkolna_studia ST i NST

2. rok akad. 2021-2022_opiekunowie praktyk_st stacjon. i niestacjon. II stopnia_pedagogika_surdopedagogika

3. rok akad. 2021-2022_opiekunowie praktyk_st stacjonarne I stopnia_pedagogika

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja_art_w_zakresie_szt_plast_opiekunowie_praktyk

 • Grafika

GRAFIKA_opiekun_ praktyk_zawodowych

 • Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

opiekun_praktyk_PGiPW

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2022-2023

 • Muzyka w multimediach

Muzyka w multimediach 2022-2023

Dokumenty dotyczące indywidualnych praktyk zawodowych na ki(...) Dokumenty dotyczące indywidualnych praktyk zawodowych na kierunku etnologia i antropologia kulturowa (2020)

INDYWIDUALNA-PRAKTYKA-ZAWODOWA

załącznik 1

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

Zaliczanie praktyk

zarządzenie 92 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 22 czerwca 2020

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną i Edu(...) Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną i Edukacja kulturalna. Praktyki zawodowe

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

1.PROGRAM INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ- ASKEK 2020.2021.

askek zał. 1 Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego

askek zał.3 Skierowanie studenta na praktykę zawodową

askek zał.4 Oświadczenie studenta o przestrzeganiu obowiązujących w placówce przepisów

askek zał.5 Raport z przebiegu praktyki zawodowej.

askek zał.6 Wniosek dotyczący wyrażenia zgody na zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej studenta

INFORMACJA W SPRAWIE ZALICZANIA PRAKTYK W UŚ

zarządzenie-92-Rektora-UŚ-w-Katowicach-z-dnia-22-czerwca-2020

Edukacja kulturalna

1.PROGRAM INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ- EK 2020.2021

ek-zał. 1 Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego

ek-zał.3 Skierowanie studenta na praktykę zawodową

ek-zał.4 Oświadczenie studenta o przestrzeganiu obowiązujących w placówce przepisów

ek-zał.5 Raport z przebiegu praktyki zawodowej.

ek-zał.6 Wniosek dotyczący wyrażenia zgody na zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej studenta

INFORMACJA W SPRAWIE ZALICZANIA PRAKTYK W UŚ(1)

zarządzenie 92-Rektora UŚ w Katowicach-z dnia 22 czerwca 2020

return to top