Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych na wszystkich kierun(...) Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach pedagogicznych (2020)

regulamin praktyk zawodowych_PEDAGOGICZNE KIERUNKI STUDIÓW

praktyki_zarz_rektora_68_2017

praktyki_zarz_rektora_175_2018

wniosek do dziekana_zal 02_68_2017

porozumienie_praktyki_pedagogiczne_nauczycielskie_zal 02_175_2018

porozumienie_praktyki_zawodowe_zal 01_175_2018

oświadczenie studenta_zal 04_68_2017

skierowanie na praktykę_zal 03_68_20176803

 

Praktyki zawodowe - kierunki pedagogiczne (2020) Praktyki zawodowe - kierunki pedagogiczne (2020)

Pedagogika

PEDAGOGIKA_2 stopień_dziennik_praktyk

PEDAGOGIKA_1stopień_dziennik_praktyk

PEDAGOGIKA_2 stopień_raport z praktyk zawodowych(1)

PEDAGOGIKA_1 stopień_raport z praktyk zawodowych(1)

oligofrenopedagogika z arteterapią

program_praktyk_OLIGOzA_2 rok_studia 1 stopnia

miejsca_praktyk_OLIGOzA_2 rok_studia 1 stopnia

dziennik_praktyk_OLIGOzARTE

Kierunek_OLIGOzA_raport z praktyk zawodowych

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie

opinia_praktyki_POWiWDŻ_1 rok_st. 1 stopnia

opinia_praktyki_POWiWDŻ_2 rok_st 1 stopnia

arkusz oceny_praktyka_POWiWDŻ_2 rok_st. 1 stopnia

miejsca_praktyk_POWiWDŻ_st. 1 stopnia

program_praktyk_POWiWDŻ_1 rok_st. 1 stopnia

program_praktyk_POWiWDŻ_2rok_st. 1 stopnia

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

arkusz oceny_ZEWiWP_1rok_st. 2 stopnia_realizacja praktyki w przedszkolu

arkusz oceny_ZEWiWP_1 rok_st. 2 stopnia_realizacja praktyki w szkole

arkusz oceny_ZEWiWP_2 rok_st. 1_realizacja praktyki w szkole

opinia_praktyki_ZEWiWP_st. 1 stopnia

miejsca_praktyk_ZEWiWP_2 rok_st. 1 stopnia

program_praktyk_ZEWiWP_2rok_st. 1 stopnia

program_praktyk_ZEWiWP_1rok_st. 2 stopnia

opinia_praktyki_ZEWiWP_1 rok_st. 2 stopnia

miejsca_praktyk_ZEWiWP_1 rok_st. 2 stopnia

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

opinia_praktyki_POWzAR_2 rok_st. 1 stopnia

program_praktyk_POWzAR_2rok_st. 1 stopnia

miejsca_praktyk_POWzAR_2 rok_st. 1 stopnia

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

miejsca_praktyk_POWzTP_1 rok_st. 2 stopnia

program_praktyk_POWzTP_1rok_st. 2 stopnia

opinia_praktyki_POWzTP_1 rok_st. 2stopnia

resocjalizacja z edukacją międzykulturową

miejsca_praktyk_RESzEM_1 rok_st. 2 stopnia

place of internship_PEDAGOGY_RESO with INTERCULTURAL EDUCATION

program_practice_RESOwithINTERCULTURAL EDUCATION

OPINION_PRACTICE_RESO with INTERCUL. EDUCATION

opinia_praktyki_RESzEM_1 rok_st. 2 stopnia

PRACTICE JOURNAL_PEDAGOGY_RESO with INTERCUL. EDUCATION

program_praktyk_RESzEM_1rok_st. 2 stopnia

REPORT ON THE INTERNSHIP_PEDAGOGY_RESO_INTERCUL._EDUCATION

surdopedagogika i edukacja plastyczna

opinia_praktyki_SURDOiED PLAS_1rok_pon_z_arte_S

SURDOzA_program_praktyk_PONzA_studia niestacjonarne

SURDOiEd.PLAS_program_praktyk_PONzA_studia stacjonarne

miejsca_praktyk_1 rok_studia 2 stopnia_surdo z arte

dziennik_praktyk_kierunek_Ped Osób Niepł.z Arte.

SURDOzA_program_praktyk_PONzA_studia niestacjonarne

Zaświadczenie ukończenia praktyki_PONzA_SEP_projekt zawód nauczyciel

Praktyka zawodowa pedagogiczna – Umowa_praktyki_PONzA_SEP_projekt zawód nauczyciel

Praktyka zawodowa pedagogiczna -Lista obecności_PONzA_SEP_projekt nauczyciel

Regulamin praktyk_PONzA_SEP_projekt_zawód nauczyciel

Kierunek_PONzA_raport z praktyk zawodowych(1)

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

ped. przedszkol i wczesnoszkol_miejsca_praktyk_studia 5-letnie

ped. przedszkol i wczesnoszkol_opinia_praktyki_studia 5-letnie

ped. przedszk i wczesnoszk_1arkusz oceny_realizacja praktyki w przedszkolu

1 rok_ped. przedszk i wczesnoszk_program_praktyk_studia 5-letnie

ped przedszk i wczesnoszk_2arkusz oceny_realizacja praktyki w szkole

2 rok_ped. przedszk i wczesnoszk_program_praktyk_studia 5-letnie

ped przedszk i wczesnoszk_2arkusz oceny_realizacja praktyki w szkole

raport z praktyk_PED. PRZEDSZKOL I WCZESNOSZKOLNA(1)

Opiekunowie praktyk Opiekunowie praktyk

Opiekun praktyk zawodowych PPiW

Opiekun praktyk zawodowych P

Opiekun praktyk zawodowych Ped

Dokumenty dotyczące indywidualnych praktyk zawodowych na ki(...) Dokumenty dotyczące indywidualnych praktyk zawodowych na kierunku etnologia i antropologia kulturowa (2020)

INDYWIDUALNA PRAKTYKA ZAWODOWA

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

zarządzenie Rektora nr 68 z dnia 19 maja 2017 r.

zarządzenie Rektora nr 175 z dnia 30 października 2018

return to top