Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych na wszystkich kierun(...) Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach pedagogicznych (2020)

1. regulamin praktyk zawodowych_PEDAGOGICZNE KIERUNKI STUDIÓW

zal20209201_zał.1_porozumienie o organizacji praktyki zawodowej

zal20209202_zał.2_porozumienie_organizacja praktyki_przygotowującej do zawodu nauczyiela

zal20209203_zał. 3_skieorwanie na praktykę zawodową

zal20209204_oświadczenie studenta zał.4

zal20209205_rapotr z przebiegu praktyki zawodowej

zal20209206_zał. 6_wniosek do opiekuna akademickiego praktyki zawodowej

zarz202092_zarządzenie rektora_organizacja prakyk zawodowych

Praktyki zawodowe - kierunki pedagogiczne (2020) Praktyki zawodowe - kierunki pedagogiczne (2020)

Kierunek: Pedagogika – studia I stopnia

PEDAGOGIKA_1 stopień_dziennik_praktyk

PEDAGOGIKA_1 stopień_raport_praktyki

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie

miejsca prakt_POWiWDŻR

II rok_program praktyk POWiWDŻ

II rok_opinia praktyki_POWiWDŻ

II rok_arkusz oceny_POWiWDŻ

I rok_program praktyk POWiWDŻ

I rok_opinia praktyki_POWiWDŻ

Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

2 rok_arkusz oceny_ZEWiWP

2 rok_program_praktyk_ZEWiWP

miejsca_praktyk_ZEWiWP

opinia_praktyki_ZEWiWP

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

2 rok_opinia praktyki_POWzAR

2 rok_program praktyki_POWzAR

miejsca_praktyka_POWzAR

Kierunek: Pedagogika – studia II stopnia

PEDAGOGIKA_2 stopień_dziennik praktyk

PEDAGOGIKA_2 stopień_raport_praktyki

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

miejsca_praktyk_POWzTP

opinia_praktyki_POWzTP

program_prakt_POWzTP

Specjalność: Resocjalizacja z edukacją międzykulturową 

miejsca_praktyk_RESzEM

opinia_praktyk_RESzEM

program_praktyk_RESzEM

Resocialization with Intercultural Education

internship program_RES with Intercul. Educ

REPORT ON THE COURSE OF THE PRACTICE

place of internship_PEDAGOGY_RESO with INTERCULTURAL EDUCATION

OPINION_PRACTICE_RESO with INTERCUL. EDUCATION

PRACTICE JOURNAL_PEDAGOGY_RESO with INTERCUL. EDUCATION

Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

arkusz oceny_przedszkole

arkusz oceny_szkoła

miejsca_praktyk_ZEWiWP

opinia_praktyka_ZEWiWP

program_praktyki_ZEWiWP

Kierunek: Oligofrenopedagogika z arteterapią 

dziennik_praktyk_OLIGzARTE

miejsca_praktyk_OLIGOzA_2 rok

OLIGOzARTE_raport_praktyki

opinia_OLIGOzARTE

program_praktyk_OLIGOzA_2 rok

Kierunek: Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią 

dziennik_praktyk_PONzArte

PedONzARTE_2 stopień_raport_praktyki

Specjalność: surdopedagogika i edukacja plastyczna

opinia_SURDOiEPL

program_prak_SURDOEPL

miejsca_prak_SURDOiEPL

Zaświadczenie ukończenia praktyki_PONzA_SEP_projekt zawód nauczyciel

Praktyka zawodowa pedagogiczna – Umowa_praktyki_PONzA_SEP_projekt zawód nauczyciel

Praktyka zawodowa pedagogiczna -Lista obecności_PONzA_SEP_projekt nauczyciel

Regulamin praktyk_PONzA_SEP_projekt_zawód nauczyciel

Specjalność: Surdopedagogika z arteterapią 

miejsca_prakt_SURzART

opinia_SURDOzART

program_prakt_SURDOzART

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

A_1 ROK_program praktyk-studia 5-letnie

B_2 ROK_program praktyk-studia 5-letnie

C_1 ROK_arkusz oceny_przedszkole

D_2 ROK_arkusz oceny_szkoła

E_opinia_prakt_I i II rok_st. 5-letnie

F_dziennik praktyk_I i II rok_s 5-letnie

miejsca_praktyk_st 5-letnie

ped_przedszk_wczesnoszk_raport_praktyki

 

Opiekunowie praktyk Opiekunowie praktyk

Opiekun praktyk zawodowych PPiW

Opiekun praktyk zawodowych P

Opiekunowie praktyk-pedagogika- 2020

Dokumenty dotyczące indywidualnych praktyk zawodowych na ki(...) Dokumenty dotyczące indywidualnych praktyk zawodowych na kierunku etnologia i antropologia kulturowa (2020)

INDYWIDUALNA PRAKTYKA ZAWODOWA

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

zarządzenie Rektora nr 68 z dnia 19 maja 2017 r.

zarządzenie Rektora nr 175 z dnia 30 października 2018

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną i Edu(...) Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną i Edukacja kulturalna

ASKEK INDYWIDUALNA-PRAKTYKA-ZAWODOWA

INDYWIDUALNA-PRAKTYKA-ZAWODOWA EK 20.21. NOWA

Z ałącznik 5. RAPORT askek

Załącznik 1. POROZUMIENIE askek

Załącznik 1. POROZUMIENIE ek

Załącznik 2. ZAL. PRACY ZAW. askek

Załącznik 2. ZAL. PRACY ZAW. ek

Załącznik 3. SKIEROWANIE askek

Załącznik 3. SKIEROWANIE ek

Załącznik 4. OŚWIADCZENIE askek

Załącznik 4. OŚWIADCZENIE ek

Załącznik 5. RAPORT ek

Załącznik 6. DZIENNIK PRAKTYK askek

Załącznik 6. DZIENNIK PRAKTYK ek

return to top