Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Od grudnia 2016 roku w Cieszynie działa „„Niemy” Chór Uniwersytetu Śląskiego”, który interpretuje utwory muzyczne w języku migowym. Chór działa pod Kołem Naukowym Pedagogów na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Chórzyści to studenci, członkowie Koła Naukowego Pedagogów, absolwenci Uniwersytetu, pracownicy, to osoby z wadami słuchu, jak i słyszące.
Opiekunem i dyrygentem chóru jest mgr Anna Wojtas-Rduch, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, tłumacz języka migowego i surdopedagog.
“Niemy” Chór wykonuje utwory w występach na żywo, jak również w studenckich teledyskach realizowanych przez absolwentkę Uniwersytetu Śląskiego Alicję Drabik.

1. “Merry Christmas Everyone”
2. “I want to break free”
3. “Bóg w Betlejem znalazł dom”
4. “Pół kroku stąd”
5. “Gore gwiozda”
6. “Orła cień”
7. “Cicha noc”

return to top