Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Etnologia i antropologia kulturowa

STUDIA STACJONARNE I stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa to nauka zajmująca się badaniem człowieka w kontekście jego kultury i ukazująca różnorodność ludzką w skali lokalnej i globalnej. Studenci szukają odpowiedzi na pytanie: ile jest sposobów bycia człowiekiem, a czynią to w odniesieniu do przemian społecznych oraz układów władzy, a zwłaszcza procesów urbanizacji, migracji, globalizacji, mediatyzacji. Kluczowe obszary zainteresowań to: język jako działanie społeczne, płeć kulturowa, tożsamość etniczna i narodowa, religia, dziedzictwo kulturowe, nowe media. Dzięki temu etnologia przyczynia się do zrozumienia kwestii, takich jak nierówności społeczne, polityka tożsamości, ekologia. Studenci poznają funkcjonowanie nie tylko społeczeństw tradycyjnych czy pozaeuropejskich, ale mechanizmy wszystkich kultur. Łączenie historycznej perspektywy oraz zorientowania na współczesność sprawia, że etnolodzy i antropolodzy kulturowi stają się „tłumaczami kultury”.

Na czym polega studiowanie etnologii

Program studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa łączy teorię i praktykę.  Studenci prowadzą badania terenowe z zastosowaniem metod jakościowych, wyjeżdżając na praktyki, gdzie rozmawiają, obserwują i uczestniczą w codziennym życiu badanych społeczności. Jednym z istotnych celów kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwenta umiejącego dostrzec i pojąć w pracy badawczej i praktyce kulturowej podłoże każdej sytuacji społecznej. Student zdobywa w ten sposób umiejętność analizowania struktur oraz funkcjonowania społeczeństw od tradycyjnych do informacyjnych, w tym mechanizmów towarzyszących spotkaniu z „innym”, charakteryzujących społeczności wielokulturowe w dobie ponowoczesności.

Kompetencje zawodowe absolwentów (czyli „a co po tym można robić?”)

Choć nie na co dzień można przeczytać o etnologach w gazetach, Internecie lub usłyszeć w telewizji, absolwenci etnologii odnajdują się w na licznych, niezwykle ciekawych stanowiskach. Jako „specjaliści od kultury” posiadają szeroki zakres umiejętności, które sprawdzają się w takich zawodach jak:

  • Muzealnik – odkąd minęła epoka filcowych kapci, muzea stały się przestrzenią, w której nie tylko podziwia się zgromadzone eksponaty, ale przede wszystkim się je odkrywa. Ich historia, kontekst powstania i sposób użytkowania opowiedziane za pomocą zaawansowanych narzędzi technicznych i interaktywnych, stanowią inspirację dla odwiedzających. Absolwenci etnologii to te osoby, które zdobywają artefakty dla muzeów i układają muzealną narrację o ich losach, wzbogacając ją o wiedzą o kulturze i tworzącym ją człowieku.

 

  • Edukator – trudno byłoby policzyć wszystkie te godziny lekcyjne, z których nic nie zostało w naszych głowach, a których monotonia zniechęcała do chodzenia do szkoły. Antropologia kulturowa uczy, że w świecie, gdzie każdego dnia otrzymujemy tysiące różnorodnych bodźców, trzeba wprowadzić takie techniki nauczania, które sprawią, że przekazywane treści zostaną z uczniami na lata. Tym bardziej, kiedy są to tematy, których przekazywaniem zajmują się etnolodzy, jak na przykład: przeciwdziałanie wykluczeniu, walka z rasizmem, edukowanie o prawach człowieka i tolerancji, specyfika fake news i funkcjonowanie w nowych mediach.

 

  • Pracownik NGO – tak jak etnolodzy zajmujący się edukowaniem i przeprowadzaniem warsztatów, tak też absolwenci pracujący w organizacjach pozarządowych wykorzystują antropologiczną wiedzę, by działać na rzecz uchodźców, szerzyć wiedzę na temat różnic kulturowych i informować, jak można odnaleźć się i pomyślnie funkcjonować w coraz bardziej wielokulturowym świecie. Objaśnianiem przyczyn różnic i skomplikowanych kontekstów kulturowych zajmuje się wiele fundacji i stowarzyszeń.

 

  • UX Researcher/ UX Designer – umiejętność przeprowadzania badań jakościowych oraz doświadczenie w prowadzeniu wywiadów sprawia, że etnolodzy idealnie odnajdują się na stanowiskach UX Researcher oraz UX Designer, gdzie zajmują się badaniem potrzeb konsumentów, wspomagają proces tworzenia produktu uwzględniając preferencje jego użytkowników w celu minimalizacji kosztów produktu oraz maksymalizacji jego skuteczności oraz sukcesu.

 

  • Media – etnolodzy jako specjaliści od różnych kulturowych sposobów tworzenia i przedstawiania świata, odnajdują się w tworzeniu treści medialnych. Badając preferencje i zainteresowania odbiorców, swobodnie tworzą treści medialne dla szerokiego odbiorcy – artykuły, filmy, podcasty, blogi internetowe itp. Dodatkowo, umiejętność krytycznego myślenia nabyta podczas studiów zmienia naszych studentów w doskonałych krytyków medialnych, których zadaniem jest filtrowanie informacji, wskazywanie fałszywych treści i przeciwdziałanie dezinformacji.

 

  • Praca w sektorze kreatywnym – wśród grafików, dziennikarzy, specjalistów od marketingu i reklamy znajduje się wielu etnologów. Jak to możliwe? Kompetencje nabyte podczas studiów, takie jak : umiejętność pisania, badanie potrzeb użytkowników, umiejętność obserwacji i wyciągania z niej wniosków to klucz do twórców reklam, administratorów mediów społecznościowych oraz grafików.

 

  • Podróżnik/ reportażysta – etnolog z zasady jest pasjonatem odkrywania świata, dlatego wśród naszych studentów i absolwentów roi się od podróżników – amatorów i profesjonalistów. Ci ostatni zarabiają na życie podróżując, prowadząc własne strony internetowe i pisząc reportaże. Nie zawsze odwiedzają przyjemne, bezpieczne miejsca, ale relacjonują wszystko, co udaje im się odkryć wspomagając się wiedzą z zakresu antropologii turystyki, antropologii wojny itp., a także kompetencjami pisarskimi, doskonalonymi podczas studiowania.

Więcej możesz dowiedzieć się o nas z załącznika i social media. Zapraszamy na studia do Cieszyna – miasta na granicy państw, kultur i religii. Nie ma lepszego miejsca do studiowania etnologii!

Możesz poznać nas również w social media:

Instagram: https://www.instagram.com/etnologiacieszyn/

Facebook: https://www.facebook.com/EtnologiaCieszyn

Opis poszerzony kierunku studiów – etnologia

Szczegóły w załącznikach

Internetowa Rejestracja Kandydatów I stopień

Etnologia i antropologia kulturowa

STUDIA STACJONARNE II stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa stanowią pogłębienie oraz poszerzenie wiedzy etnologicznej i antropologicznej. Program nauczania kładzie nacisk na kształcenie kompetencji społecznych oraz umiejętność działania w wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielojęzykowym otoczeniu. Wśród zagadnień znajdują się teoretyczne rozważania dotyczące antropologicznych aspektów kultury (między innymi: Teorie antropologiczne 1-4), a także wiedza dotycząca praktycznych możliwości zastosowania etnologii i antropologii kulturowej w realizacji kariery między innymi w edukacji, dziennikarstwie, biznesie czy też w sektorze kreatywnym (Antropologia stosowana 1-3).

Treści kształcenia obejmują zarówno problemy etnologicznej interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych i antropologii kultury współczesnej, jak również zagadnienia z zakresu ekologii kulturowej oraz antropologii stosowanej. Student uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat głównych stanowisk metodologicznych współczesnej antropologii kultury oraz jej praktycznego zastosowania w planowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. W ramach studiów kładzie się nacisk, by słuchacze poznali najważniejsze zagadnienia i problemy, dotyczące uwikłań człowieka we wzory kultury, interakcje społeczne i uwarunkowania przyrodnicze. W wymiarze teorii studia pozwalają na zapoznanie się z modelowymi wyjaśnieniami oraz interpretacjami znaczeniowymi kultury. Wiedza teoretyczna będzie miała również bezpośrednie przełożenie na praktykę. W procesie kształcenia duży nacisk zostanie położony na kontakt z różnymi instytucjami, w których niezbędne są kompetencje absolwentów kierunku. Studia II stopnia kończą się egzaminem dyplomowym (magisterskim).

Perspektywy zawodowe:

– koordynator programów rozwojowych (m. in. aktywizujących osoby defaworyzowane ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie, wiek, status ekonomiczny),

– doradca i specjalista ds. rewitalizacji społecznej i zagadnień ekologii kulturowej,

– edukator z zakresu ekologii kulturowej (organizowanie warsztatów, szkoleń, wystaw, happeningów),

– specjalista w branży turystycznej (np. ekoturystyka),

– ekspert ds. prowadzenia badań jakościowych w sektorze kreatywnym, zwłaszcza w branży gier wideo,

– researcher w instytucjach naukowych, biznesie oraz redakcjach prasowych,

– pracownik agencji badań rynku,

– analityk potrzeb konsumenckich.

 

Szczegóły w załącznikach

Etnologia i antropologia kulturowa – II stopień

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów II stopień

return to top