Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
doktorant

Ogłoszenie konkursu dla doktorantów na środki w dyspozycji URSD

31.01.2022 - 12:38 aktualizacja 31.01.2022 - 12:39
Redakcja: dianapasek
Tagi: konkurs, samorząd doktorantów

Z dniem 31.01.2022 r. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów ogłasza konkurs dla doktorantów (1) oraz organizacji doktoranckich UŚ (2) na środki finansowe do kwoty odpowiednio 5000 PLN (1) i 10.000 PLN (2).

Środki konkursowe służą dofinansowaniu takich działań oraz projektów, które mają na celu aktywizowanie środowiska doktorantów, polepszenie jakości prowadzonych przez nich badań naukowych, publikację ich wyników lub popularyzację wiedzy naukowej.

Wnioski można składać do dnia 14.02. pod adresem: doktoranci@us.edu.pl .
Ponadto, tylko do 07.02. włącznie będziemy przyjmowali Państwa wnioski do konsultacji pod kątem błędów formalnych z możliwością odesłania do korekty.

Wszystkie informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie pod linkiem:

https://us.edu.pl/doktorant/samorzad-doktorantow/finansowanie-organizacji-doktoranckich/

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z zapisami regulaminu

https://us.edu.pl/doktorant/wp-content/uploads/sites/12/Nieprzypisane/URSD-Regulamin-przyznawania-srodkow.pdf ,

i wszelką dokumentacją w załącznikach na stronie, a także o przesyłanie nam dobrze przemyślanych projektów. Ilość środków jest ograniczona! Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku w terminie nie jest równoznaczne z pozytywnym jego rozpatrzeniem. Decyduje ocena projektów przez komisję konkursową URSD. Ostateczna suma dostępnych do podziału środków w konkursie zostanie ustalona przez Radę na podstawie przyznanej kwoty budżetu URSD na rok 2022.

return to top