Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Doktoranci w szkołach doktorskich nie są objęci pomocą materialną w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Naukce.


Doktoranci na studiach doktoranckich rozpoczętych przed 1 października 2019 roku objęci są pomocą materialną na tych samych zasadach, co studenci studiów I i II stopnia. W związku z tym mają prawo ubiegać się o następujące stypendia:

  • stypendium socjalne
  • stypendium dla osób z niepełnosprawnością
  • stypendium rektora
  • zapomoga

Informacje na temat wszystkich stypendiów oraz odpowiednie wzory druków znaleźć można na stronie internetowej strefy Student.

Indywidualne komunikaty udostępniane są we Wiadomościach strefy Doktorant i poniżej.

return to top