Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
doktorant

Finansowanie organizacji doktoranckich

Zasady przyznawania środków pozostających w dyspozycji URSD UŚ

Dwa razy do roku: w styczniu i czerwcu odbywają się konkursy na dofinansowanie (obecnie wyjątkowo pierwszy konkurs w ramach nowego regulaminu odbywa się w październiku).

Wnioskować o nie mogą organizacje doktoranckie i wydziałowe samorządy doktoranckie, można starać się także o dofinansowanie naukowych projektów indywidualnych. Wnioski należy złożyć do godziny 23:59 dnia 14.11.2022 r. Zgłoszenia przyjmowane będą jedynie drogą elektroniczną. Zgłoszenia w formie PDF prosimy przesyłać na adres doktoranci@us.edu.pl

Wzory druków:

URSD Regulamin przyznawania srodkow

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik numer 2 do Regulaminu

Załącznik numer 3 do Regulaminu

Załącznik numer 4 do Regulaminu

return to top