Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Finansowanie organizacji doktoranckich

Zasady przyznawania środków pozostających w dyspozycji URSD UŚ

Dwa razy do roku, w lutym i czerwcu, odbywają się konkursy na dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wnioskować o dofinansowanie mogą organizacje doktoranckie i wydziałowe samorządy doktoranckie, można starać się także o dofinansowanie naukowych projektów indywidualnych.

Ostateczny termin składania wniosków w konkursie organizowanym w lutym 2023 r. zostanie ogłoszony po rozstrzygnięciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej.

Wzory druków:

Regulamin podziału środków pozostających w dyspozycji Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach tj. 27 lutego 2024

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik numer 3 do Regulaminu

Załącznik numer 4 do Regulaminu

return to top