Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
doktorant

Dostosowanie do specjalnych potrzeb

Wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjny koordynuje Centrum Obsługi Studenta.

Doktoranci podlegają tym samym zasadom co studenci z wyjątkiem tego, że doktorantom w szkołach doktorskich nie przysługuje pomoc materialna, w tym stypendium dla osób z niepełnosprawnością. W zamian za to doktoranci w szkołach doktorskich posiadający orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują stypendium doktoranckie podwyższone o 30 procent. Zobacz: stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej

Zakres dostosowania procesu dydaktycznego i prowadzenia badań naukowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej i analogicznie Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej.

return to top