Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dostosowanie do specjalnych potrzeb

Wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjny koordynuje Centrum Obsługi Studenta.

Doktoranci podlegają tym samym zasadom co studenci z wyjątkiem tego, że doktorantom w szkołach doktorskich nie przysługuje pomoc materialna, w tym stypendium dla osób z niepełnosprawnością. W zamian za to doktoranci w szkołach doktorskich posiadający orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują stypendium doktoranckie podwyższone o 30 procent. Zobacz: stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej

Zakres dostosowania procesu dydaktycznego i prowadzenia badań naukowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej i analogicznie Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej.

return to top