Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Granty i projekty

Granty ze środków zewnętrznych są sposobem na uzyskanie pełnego finansowania swoich badań naukowych i dodatkowego wynagrodzenia. Uniwersytet Śląski wspiera swoich doktorantów w pozyskiwaniu tych środków a także w ich obsłudze administracyjnej. Jeśli jesteś doktorantem na Uniwersytecie Śląskim i szukasz wsparcia w pozyskaniu środków – skorzystaj z pomocy biura projektów na Twoim wydziale lub w Szkole Doktorskiej.

Granty i projekty – infografika (PDF)

 

Wybrane źródła finansowania badań dla doktorantów

 

Narodowe Centrum Nauki

 

PRELUDIUM

Konkurs przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy – może, ale nie musi być on związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść 210 tys. zł. Nabór: do 15 czerwca i 15 grudnia danego roku. Najbliższy nabór: PRELUDIUM 19 – od 16 marca do 16 czerwca 2020 r.

 

ETIUDA

Konkurs na stypendium naukowe skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które są aktywne naukowo i mają otwarty przewód doktorski. Stypendium – 4500 zł miesięcznie – przyznawane jest na 6 lub 12 miesięcy. Istotnym elementem stypendium jest staż zagraniczny w wybranym ośrodku naukowym trwający przynajmniej 3 miesiące. Nabór: do 15 marca danego roku.

Najbliższy nabór: ETIUDA 8 – od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Celem programu są krótkoterminowe (od 5 do 30 dni) wyjazdy doktorantów i kadry akademickiej za granicę oraz przyjazdy z zagranicy na polskie uczelnie. O finansowanie w programie ubiegają się uczelnie. Uniwersytet Śląski uzyskał finansowanie w programie PROM. W ramach przyznanych środków 60 doktorantów Uniwersytetu Śląskiego będzie mogło wyjechać na badania, konferencje naukowe i krótkie formy kształcenia, natomiast 20 doktorantów i 20 młodych nauczycieli akademickich (do 40. roku życia) przyjedzie z zagranicznych instytucji do Katowic, Chorzowa, Sosnowca i Cieszyna. Do 11 grudnia 2019 r. trwa nabór w module wyjazdy doktorantów. Kolejne terminy będą ogłaszane. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na Uniwersytecie Śląskim jest Szkoła Doktorska.

Więcej informacji: www.us.edu.pl.

 

Program im. Iwanowskiej

Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Szczegółowe informacje: nawa.gov.pl.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Stypendium Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców, w tym doktorantów, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium zastąpiło wcześniejsze Stypendium MNiSW dla wybitnych doktorantów.

Najbliższy nabór: 1 grudnia – 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje: www.gov.pl.

return to top