Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Akty prawne

1. Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 14-01-2020 Rektora UŚ w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Link: : http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-samorzadu-dokt

Zarządzenie zawiera:

  • Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
  • Ordynację wyborczą Samorządu Doktorantów

return to top