Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komunikat Przewodniczącego URSD
W związku z upływającą kadencją komisji dyscyplinarnych URSD ogłasza nabór zgłoszeń do
następujących organów:
1. Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich-1 osoba
2. Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów-6 osób
3. Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów-4 osoby
Zgłoszenia wskazujące komisję, do której się aplikuje (istnieje możliwość zgłoszenia się do
więcej niż jednej komisji) wraz z krótkim uzasadnieniem, proszę przesyłać na adres
michal.gebicki@us.edu.pl (DW doktoranci@us.edu.pl) do dnia 4 czerwca, do końca dnia
Communication from the President of the URSD
In view of the upcoming expiration of the term of the disciplinary committees, the URSD
announces a call for applications for the following bodies:
1. the University Disciplinary Committee for Academic Teachers-1 person
2. the Disciplinary Committee for Doctoral Candidates-6 persons
3. the Disciplinary Appeals Board for Doctoral Candidates-4 persons.
Please send your applications, indicating the committee to which you are applying to (it is
possible to apply to more than one committee) with a brief justification, to
michal.gebicki@us.edu.pl (DW doktoranci@us.edu.pl) by 4 June, end of day


Rada Samorządu Doktorantów ogłasza wybory nowego przedstawiciela UŚ do struktur T4E (Transform 4 Europe – http://www.transform4europe.eu/). Chętnych prosimy o zgłaszanie
kandydatur do 6.10.2022r. na maila doktoranci@us.edu.pl wraz z krótką notką motywacyjną (doświadczenie, języki, kierunek studiów), oraz kontaktem telefonicznym.

Rada Samorządu Doktorantów


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Uniwersytetu zostało opublikowane zarządzenie nr 234 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1192021

 


Szkolenie z R i Pythona

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów współpracuje obecnie z pracownikami kilku działów administracji Uczelni (m.in. Działu HR, Działu Nauki) nad organizacją dwóch szkoleń z programowania oraz analizy i wizualizacji danych. Szkolenia skierowane są do doktorantów z każdej dyscypliny naukowej, niezależnie od obszaru naukowego. Szkolenie z R jest polecane szczególnie doktorantom z obszarów nauk humanistycznych i społecznych, którzy prowadzą badania ilościowe (choć nie wyłącznie, zachęcamy do zapisów również doktorantów nauk ścisłych).
Każde z dwóch szkoleń będzie trwać 4 dni (po 6 godzin) i odbędzie się najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2021 roku.

Niniejsza ankieta ma na celu uzyskanie informacji dotyczącej zainteresowania szkoleniami z R i Pythona wśród doktorantów. Po jej przeprowadzeniu można będzie przewidzieć liczbę uczestników szkolenia i dopasować liczbę szkoleń do poziomu zainteresowania.
Wypełnienie niniejszej ankiety nie ma charakteru wiążącego, ma jednak charakter deklaracyjny, tak więc prosimy o przemyślane zapisy.

https://docs.google.com/forms/d/1V-zajvgqagyiCMF2lGTZraZ4QIY-a1CSgxjIc0ac6_A/edit

!!! DOKTORANCI, KTÓRZY WYPEŁNIĄ ANKIETĘ BĘDĄ MIEĆ PIERWSZEŃSTWO PODCZAS OSTATECZNYCH ZAPISÓW NA SZKOLENIA !!!

Ankieta będzie aktywna do dn. 14.12.2020 r.”

return to top