Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem doktorantki/doktoranta zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry, zespołu badawczego;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

 

Rekrutacja do programu dla doktorantów po pierwszym roku kształcenia odbywa się drogą elektroniczną – szczegółowe informacje dostępne są na stronie: most.uka.uw.edu.pl. Nabór:

 • na semestr zimowy i cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja,
 • na semestr letni – od 31 października do 30 listopada.

Administracyjne wsparcie w programie dla doktorantów UŚ zapewnia Dział Kształcenia.

return to top